Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B43 — Que la Mairie finisse ces travaux une bonne fois pour toutes !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
ESHEN:
Erriko etxeak fini dezala lan oiek bein betikotz.
Oharrak.— ""Erriko etxeak despei dezala lan oiek bein betikotz"" ere bai (ik. B43-OHAR)
JABI:
Herriko etxeak burura ditzala lan oriek aldeat!
MADON:
Erriko etxeak fini dezala lan ori!
LOUSEN:
Meriak fini ditzala lan orik betikotz!
GERBAR:
Behingoz phüü, meiak lan hoik fini bitza.
XALEZ:
Pellok erranen dio.
ANIZ:
Meriek fini ditzan bere lan horik behin-betikotz.
MAIHE:
Meriak buka ditzala lan oriek alde bein betikotz.
BELU:
Herriko etxeak burura ditzan lan hoik behinbetikoz.
REES:
Meiak o lan hoik ürhent ditin betikoz.
Oharrak.— o = oro
PIEPA:
Meiak lan hoik fini ditzan behinbetikoz!
PIEGE:
Erriak lan oriek buka tzezala bein betikotz!
JOBAN:
Meriak fini ditzan lan ori beimbetikotz.
ADBAR:
Herriko etxeak fini ditzan lanak behin betikoz!
XLEAHA:
Meriak fini ditzala lan oriek beingoz.
JEDON:
Erriko etxeak buka dezan lan oriek bein betiko!
RAZI:
Udaletxeak lanak buka ditzan bein betikotz!
YOSAN:
Meiak fini ditzan lan hoik behinkoz bat!
PIMUS:
Heriko etxeak ürrentetzan lan hoik behimbetiko.
GRAAR:
Herriko etxeak obra horik buka ditzala alde ateko.
Oharrak.— ateko =bateko
XALAI:
Herriko etxeak lan orik fini bitza betikotz.
KOBA:
Erriko etxeak buka ditzala bere lanak betikotz.
MOBA:
Bein betikotz erriko etxeak obrak buka ditzan!
BERLA:
Herriko etxeak fini detzan lan oriek behin betikotz.
MIMU:
Meriak fini bitza lanak behin betiko!
KADO:
Erriko etxeak bukatu bear ditu lanak betikotz!
EHI:
Erriko etxeak lanak buka ditzala beingoz!
MAAL:
Eztütia herriko etxiak lan hoik ürrentzen ahal?
SEAI:
Erriko etxeak obra oriek fini dadila betikotz.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: B43-OHAR.
XAAN:
Erriko etxeak lanak buka ditzala beingoz.
XABAI:
Erriko etxeak lanak fini ditzan betiko.
LAUSA:
Erriko etxeak buka dezala lana oriek azkenean!
ANHAZ:
Behin betiko herriko etxeak lan oriek fini ditzala!
IOSEN:
Bein betikotz erriko etxeak lan oriek buka ditzan.
BEDO:
Azkenean erriko etxeak buka ditezen lan oriek!
MAIAZ:
Erriko etxeak obra oriek buka ditzan beinbetikotz nai nuke.
NAZI:
Buka ditzala lanak erriko etxeak bein betiko.
AKAN:
Erriko etxeak obrak buka ditzan bein betikotz.
EHEN:
Udaletxeak aien lanak buka dezkezan beingoan!
PABA:
Erriko etxeak bere obrak buka ditzala aldi bat beingoz.
JOAI:
Erriko etxeak lan oriek fini ditzala beingoz!
PANZI:
Erriko etxeak bukatu ditzan lanak bein betikotz.
JOSA:
Erriko etxeak obrak buka ditzala bein betiko!
LUIDO:
Herriko etxeak behingoz bere obrak buka ditzan!
MAIE:
Erriko etxeak buka ditzan lanak beinbetikotz.
NAMAU:
Herriko etxiak hürren detzan be lanak bethikoz.
IBA:
Erriko etxeak lanak buka ditzan bein betikoz.
KABA:
Erriko etxeak buka ditzan lan oriek beinkoz!
PEOLO:
Meiak urrentu bear du lanak azkenean!
JOAINH:
Erriak obrak fini ditzala aldebat!
GORBA:
Erriko etxeak obrak buka ditzala beinbetiko!
ABE:
Bein betikotz bukatu ditzala bere lanak!
AIBA:
Erriko etxeak buka ditzan lan oriek lenbailen.
XILA:
Herriko etxiak ürrentü dezan lan hoik behingoz.
ALAZI:
Erriko etxeak bukatu ditzala lan oiek lenbailen.
MIMI:
Bein betikoz erriko etxeak obrak buka ditzan.
KAU:
Erriko etxeak lanak buka bitza bein betikotz.
IBAI:
Herriko etxeak eraikin oiek fite buka ditzan.
MAILA:
Meiak lan hoik urrent tezan behinko!