Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B73 — Mes amis veulent que vous me connaissiez.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
ESHEN:
Nere lagunek nai dute ni ezagutzia.
JABI:
Nere adixkidek nai dituzte zure ezagutzak egin.
MADON:
Adixkidiak nai dute elkar ezautzak egitia.
LOUSEN:
Launek nai lukete zuk ezautzen baninduzu.
GERBAR:
Ene adixkidek nahi dizie ezagŁt nezazŁn.
XALEZ:
Ene lagunek nai dute zuk ni ezagutzia.
Oharrak.— ""Ezagut nezazun"" ere bai (ik. B73-OHAR)
ANIZ:
Ene adixkideek nai dute ene ezautza ein dezazun.
MAIHE:
Nere adixkideek nahi dute ezagut nezazuen.
BELU:
Ene adixkidek nahi dute ene ezagutza egin dezazun.
REES:
Ene adixkideek nahi likizie ezagŁt itatzien.
PIEPA:
Ene adixkidik nahi lŁke ezagŁt nezazŁn.
PIEGE:
Nere adixkideek nai lukete zuk ezagut nezazun.
JOBAN:
Ene lagunek nai dute ezagu(t) tzitzaitan.
ADBAR:
Ene adixkideek nahi die zŁk ezagŁt nezazŁn.
XLEAHA:
Ene adixkideek nai dute ene ezagutza egin dezazuen.
JEDON:
Ene lagunek nai dute zu ni ezautzia.
RAZI:
Nere lagunak nai dute zuk ni ezautzia.
YOSAN:
Ene lagŁnek nahi dizii zue ezagŁtza egin dezadan.
Oharrak.— Alderantziz behar zuen: ""que vous me connaissiez"".
PIMUS:
Ene lagŁnek nahi dizie zŁk ezagŁt nezadazŁn.
GRAAR:
Ene lagunek nahi dute ezagun nezazien.
XALAI:
Ene lagunek nai dute zuk ni ezagutzia.
KOBA:
Ene lagunek nai dute zuk ni ezautzea.
MOBA:
Ene adixkideek nai dute zuk neri ezagutzea.
BERLA:
Nere lagunek nai dute nere ezagutza egin dezazun.
MIMU:
Ene aixkideek nahi dute ezagun nezazun.
KADO:
Ene lagunak nai dute zuk niri ezagutzea.
EHI:
Ene lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
MAAL:
Ene lagŁnek nahi dizie ni ezagŁt nezazien.
SEAI:
Ene lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
XAAN:
Nire lagunek nai dute zuk ezagutu nezazun.
XABAI:
Nere lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
LAUSA:
Nere lagunek nai dute zuek ni ezagutzea.
ANHAZ:
Ene lagunek nai dute elgar ezagut dezagun.
IOSEN:
Nere lagunak nai dute ezagut nazazun.
BEDO:
Nere lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
MAIAZ:
Nere lagunek nai lukete zuk ni ezagutzea.
NAZI:
Nere lagunek nai dute ezagut nazazun.
AKAN:
Nere lagunek nai dute elkar ezagutzea.
EHEN:
Ene lagunek nai dute ezagut nitzazuela.
PABA:
Nire lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
JOAI:
Ene lagunek nai dute ziek ni ezagutzia.
PANZI:
Nire lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
JOSA:
Nere lagunek nai dute zuek nere ezagutzea.
LUIDO:
Nere lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
MAIE:
Nere lagunek nai lukete ezagut nazazun.
NAMAU:
Ene lagŁnek nahi die ezagŁn nezazien.
IBA:
Nere lagunek nai dute zuk ni ezagutzerat.
KABA:
Nere lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
PEOLO:
Ene lagŁnak nahi die zŁk ene ezagŁtzea.
JOAINH:
Nire lagunek nai dute zuek ni ezagutzea.
GORBA:
Nere lagunek nai lukete zuk ni ezagutzea.
ABE:
Ene lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
AIBA:
Nere lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
XILA:
Ene lagŁnak nahi likezŁ eni ezagŁtŁ zŁdan.
ALAZI:
Lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
MIMI:
Nere lagunek nai lukete zuk ni ezagutzea.
KAU:
Ene launek nai lukete ni ezaut nezazun.
IBAI:
Nere lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
Oharrak.— E32 perpausa ulertzen du.
MAILA:
Ene lagŁnek nahi dizie ene ezagŁntza egin ezazien.