Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B86 — Maialen préférerait que vous me portiez des biscuits de la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
ESHEN:
Maialenek naio zuen bixkotxak ekar nezazun bere etxetik.
JABI:
Maialenek nahio luke etxetik ekar dizatzun bixkotxak.
MADON:
Maialenek desiratzen luke etxeko bixkotxak elematia.
LOUSEN:
Maialenek nai luke zuk bixkotxak ekar ditzan zuk eni.
GERBAR:
Maialenek nahigo likezü ekhar bazeneit etxenko bizküitetaik.
XALEZ:
Maialenek naiauko luke ekartzia etxeko bixkotxak.
ANIZ:
Maialenek nahio luke ekhartzazun etxeko bixkotxak eni.
MAIHE:
Maialenek nahiago luke bixkotxak ekhar ditzaizkidazun etxetik.
BELU:
Maialenek nahio luke etxeko bixkotxak eni ekhar ditzatzun.
REES:
Maiddalenek nahi likezü bizküitak ekhar ditzatzün etxeik.
PIEPA:
Maialenek nahiago lüke ekhar nezazün zuri etxenko bisküit.
PIEGE:
Naiago luke Maialenek zuk bixkotxak neri ekartzia etxerat.
JOBAN:
Maialenek naiago luke bixkotxak ekhar dazkidazun etxetik.
ADBAR:
Maialenek nahiago lüke ekhar detzadan etxeko bisküitak.
XLEAHA:
Maialenek naiago luke bixkotxak etxetik ekhar ditzazun.
Oharrak.— Aditz jokatugabea ere erabiltzen du.
JEDON:
Maialenek nai luke zuk ekartzia bixkotxak etxetik.
RAZI:
Maialenek nai luke zuk neri bixkotxak ekartzea nere etxeat.
YOSAN:
Maialenek naho likezü ekhar zenezadan bisküitak etxeik.
PIMUS:
Maialenek nahiago likezü etxenko bizküitak ekhar dezatzün.
GRAAR:
Maialenek nahio luke zuk etxetik ekhartzea bixkotxak eni.
XALAI:
Maialenek naiago zuen eni bixkotxak ekar zinezazkitan.
KOBA:
Maialenek nai luke zuk ekhartzea bixkotxa etxetik.
MOBA:
Maialenek naiago luke etxeko bixkotxak zuk neri ekhartzea.
BERLA:
Maialenek nahi luke ekar detzatzun bixkotxak etxetik.
MIMU:
Maialenek nahio luke etxetik bixkotxak ekhar bazenitu.
KADO:
Maialenek naiago zuen zuk niri ekhartzia etxeko bixkotxak.
EHI:
Maialenek nai luke zuk niri etxetik bixkotxak ekartzea.
MAAL:
Maddalenek nahiago likezü ekhar bazeneza etxenko bixkotx eni.
SEAI:
Maialenek naiago luke etxeko bixkotxak ekar ditzazun.
XAAN:
Maialenek nai luke zuk etxeko bixkotxak ekar iezaizkidazun.
XABAI:
Maialenek naiago du zuk bixkotxak ekartzea zure etxetik.
LAUSA:
Maialenek naiago luke zuek ekartzea biskotxak etxerat niri.
ANHAZ:
Maialenek naiago zuen etxeko bixkotxak ekar zinetzan.
IOSEN:
Maialenek naiago luke, zuk neri bixkotxak ekartzea etxetik.
BEDO:
Maialenek nai luke neri ekartzea bixkotxak etxetik.
MAIAZ:
Maialenek nai luke zuk eni ekartzea etxeko bixkotxak.
NAZI:
Maialenek naiago luke etxeko bixkotxak ekartzea zuk neri.
AKAN:
Maialenek naiago luke zuek etxeko bixkotxak ekartzea... ekar zenizkidatela... ez dakit.
EHEN:
Maialen naiko luke bixkotxak etxetik ekar zenidatzula.
PABA:
Maialenek naiago du zuk etxeko biskotxak neri ekartzea.
JOAI:
Maialenek naiago luke zuk eni bixkotxak ekartzea etxetik.
PANZI:
Maialenek naiago luke etxeko bixkotxak ekartzea.
JOSA:
Maialenek naiago luke bixkotxak etxetik ekartzea.
LUIDO:
Maialenek naiago luke zuk niri etxeko bixkotxak eramaitia.
MAIE:
Maialenek naiago zuen etxetik bixkotxak ekhar iezaizkizula.
NAMAU:
Maialenek nahiago lüke eni ekhar ditzatzün bixkotxak etxeik.
IBA:
Maialenek naiago luke bixkotxak etxetik ekartzerat.
KABA:
Maialenek naiagoko luke neri bixkotxak etxetik ekhartzea.
PEOLO:
Maialenek nahi luke zük eni ekharri bixkotxak etxen.
JOAINH:
Maialenek naiago luke zuek neri etxeko bixkotxak ekartzea.
GORBA:
Maialenek naiago luke zuk neri bixkotxak etxetik ekartzea.
ABE:
Maialenek naiko luke ekar ditzazun bixkotxak etxetik.
AIBA:
Maialenek naiago luke bixkotxak etxetik ekartzea.
XILA:
Maialenek nahi likezü eni ekhar lezan bixkotx etxetik.
ALAZI:
Maialenek naiagoko luke zuk bixkotxak etxetik ekartzea.
MIMI:
Maialenek naiago luke etxetik bixkotxak neri ekartzea.
KAU:
Maialenek naiau luke etxeko bixkotxak ekar bazinitza.
IBAI:
Maialenek naiago luke zuk nere biskotxak etxekoak ekartzea.
MAILA:
Maialenek nahiago zikezü ekhar dezazien etxeko bixkotx eli bat.