Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B99 — Dans le temps aussi, de telles choses pouvaient se produire!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
ESHEN:
Lengo denboretan ere olako gauzak gerta zitazken.
JABI:
Denboraz ere holako gauzak gerta zitazken.
MADON:
Denboraz, olako gauzak gertatzen al tzien.
LOUSEN:
Leeno re, olako gauzak etziren arribatzen aal.
GERBAR:
Leheneko demboan ee, ahal tzia holako gaiza agitzen.
XALEZ:
Denbora etan ere holako gauzak arribatzen al tzien.
ANIZ:
Lehengo demboran ere gauza berak gertatzen ahal tziren.
MAIHE:
Demboran ere, olakoak gerta ziteizken.
BELU:
Dembora hetan bergauzak gertatzen aal zitazken.
REES:
Lehentxigo ee gaiza hoietaik ahal zŁzŁn agitzen.
PIEPA:
Lehen erre holako gaizak agitzen ahal tzien.
PIEGE:
Denboraz ere olako gauzak gerta zitazken.
JOBAN:
Dembora etan ere, olako gauzak gertatzen ahal tziren.
ADBAR:
Lehenago ere holako gaizak agitzen ahal zien.
XLEAHA:
Demboran ere aloko gauzak gertatzen aal ziren.
JEDON:
Denboran ere olako gauzak gertatzen al tzien.
RAZI:
Leno ere olako gauzak gertatzen al tzien.
YOSAN:
Lehen e holako gaiza agitzen ahal zŁzŁn.
PIMUS:
Lehen ere holako gaizak agitzen ahal tzŁtŁtzŁn.
GRAAR:
Leheno ere orrelako gauzak gerta zitazken.
XALAI:
Denboran ere holako gauzak gertatzen aal tziren.
KOBA:
Garaian ere, olako gauzak gertatzen aal ziren.
MOBA:
Aspaldian ere alako gauzak gertatzen aal ziren.
BERLA:
Denboran ere holako gauzak gertatzen aal tziren.
MIMU:
Dembora aeitan holako gauzak ere gerta zitekeen.
Oharrak.— Aditz-objektu komunztadurarik ez.
KADO:
Demporan ere, olako gauzak gertatzen aal ziren.
EHI:
Garai ortan ere olako gauzak gerta zitezkeen ere.
MAAL:
Lehen e bai, ordŁ hetan e bai, holako gaiza bat agitzen ahal zŁzŁn.
SEAI:
Demboran ere, olako gauzak gertatzen aal ziren.
XAAN:
Demboran ere, olako gauzak gertatzen al ziren.
XABAI:
Garai batean ere, olako gauza batzuk gertatzen al tziren.
LAUSA:
Garaian ere, olako gertakariak gertatzen aal ziren.
ANHAZ:
Leen olako gauzak ere gertatzen aal tziren.
IOSEN:
Garaian ere olako gauzak gerta zitezkeen.
BEDO:
Denboran ere olako gauzak gertatzen aal ziren.
MAIAZ:
Garaian ere, orrelako gauzak gerta zitezkeen.
NAZI:
Garai artan ere olakoak gertatzen al tziren.
AKAN:
Denboran ere olako gauzak gertatzen al ziren.
EHEN:
Denboran ere orrelako gauzak gertatzen al ziren.
PABA:
Denboran ere olako gauzak gertatzen aal ziren.
JOAI:
Denboran ere olako gauzak gerta zitaizken.
PANZI:
Leen ere, olako gauzak gertatzen aal ziren.
JOSA:
Garaian ere olako gauzak gertatzen al tziren.
LUIDO:
Denboran ere alako gauzak gertatzen al ziren.
MAIE:
Denboran ere olako gauzak gerta zitekeen.
NAMAU:
Lehenago ee holako gaizak ahal zien agitzen.
IBA:
Garai artan ere, orrelako gauzak gertatzen aal tziren.
KABA:
Denbora artan olako gauzak gertatzen aal ziren.
PEOLO:
Lehen e bai, holako gaizak ahal tzŁtŁzŁn igaiten.
JOAINH:
Garai ortan ere olako gauzak gertatzen al tziren.
GORBA:
Garaian ere, alako gauzak gerta zitekeen.
ABE:
Garaian ere alako gauzak ere gertatzen al tziren.
AIBA:
Leen olako gauzak gertatzen aal ziren.
XILA:
Lehen e holako gaizak ahal zŁtŁtzŁn agitzen.
ALAZI:
Garaian ere olako gauzak gertatzen al tziren.
MIMI:
Leen onelako gauzak gertatzen al ziren.
KAU:
Denbora artan e olako gauzak gerta zaizken.
IBAI:
Garaian ere, alako gauzak pasatzen al tziren.
MAILA:
Lehen e holako gaiza eli bat ahal zŁtŁtzŁn agitzen.