Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B102 — Attention! Les livres pourraient tomber!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
ESHEN:
Kasu! Liburuak eror ditezke!
JABI:
Kontuz! Liburuak eror ditazke.
MADON:
Kasu izu! Liburuak eroriko die!
LOUSEN:
Kasu! Liburuak erortzen aal die.
GERBAR:
Kasü! Libüiak ahal tük eorten.
XALEZ:
Kasu emazui! Liburuiak lurreat erortzen al tuk!
ANIZ:
Kasu! Liburiak erortzen al tziin.
MAIHE:
Kasu! Liburuak eror ditaizke.
Oharrak.— 'Litaizke' ere erabiltzen du.
BELU:
Kasu! Liburuak eror ditazke.
Oharrak.— Ditazke edo litazke, berdin zaio. Ez du desberdintasunik egiten.
REES:
Kasü libüiak eor ahal litaketzü.
PIEPA:
Kasü! Librik eiorten ahal beilizateke.
PIEGE:
Kasu! Liburuak erortzen aal litazke.
JOBAN:
Kasu! Liburuak eortzen ahal liteizke.
ADBAR:
Kasü! Libria erortzen ahal balitzateke.
XLEAHA:
Kasu! Liburuak erortzen al litezke.
JEDON:
Kasu! Liburuak erortzen al dire.
RAZI:
Kasu! Liburuak erortzen al dire.
YOSAN:
Kasü! Libriak iorten ahal lütüketzü.
PIMUS:
Kasü! Librik iorten ahal lütüketzü.
GRAAR:
Kasu! Liburiak eror litaizke.
XALAI:
Kasu! Liburiak eror litaizke edo erortzen aal dira.
KOBA:
Kasu! Liburuak eror daitezke!
MOBA:
Kasu! Liburuak eror daitezke.
BERLA:
Kasu! Liburuak erortzen ahal dira.
MIMU:
Kasu! Libruak eror litezke!
KADO:
Kasu, liburuak erortzen aal dira!
Oharrak.— E20 perpauseko aditz forma entzuna du, baina ez du erabiltzen.
EHI:
Kasu! Liburuak eror ditezke!
MAAL:
Kasü! Libria iorten ahal lükezü.
SEAI:
Kasu! Liburuak eror litzazke!
XAAN:
Kasu! Liburuak eror litezke.
XABAI:
Kasu! Liburuak erori daitezke!
LAUSA:
Kasu! Liburuak erortzen al dira.
ANHAZ:
Kasu! Liburiak eror litaizke.
IOSEN:
Kasu! Liburuak erori daitezke.
BEDO:
Kasu! Liburuak erortzen al litaike.
MAIAZ:
Kasu! Liburuak eror daitezke!
Oharrak.— E20 perpauseko aditz forma ezagutzen du etxetin, bainan ez erabiltzen.
NAZI:
Liburuak eror daitezke.
AKAN:
Kasu! Liburuak erortzen aal dira.
EHEN:
Kasu! Liburuak erortzen al dira.
PABA:
Kasu! Liburuak eror daitezke.
JOAI:
Kasu! Liburu oriek eror litaizke.
PANZI:
Kasu! Liburuak erortzen aal dira.
JOSA:
Kasu! Liburuak eror ditaizke.
LUIDO:
Kasu! Liburuak erortzen aal dira.
Oharrak.— E20 perpauseko aditz forma ezagutu eta erabiltzen du.
MAIE:
Kasu! Liburuak eror daitezke!
Oharrak.— E20 perpausako aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
NAMAU:
Kasü! Libriak ahal lizate ieorten.
IBA:
Kasu! Liburuak erortzen aal dira.
KABA:
Kasu! Liburuak erortzen aalko dira!
PEOLO:
Kasü! Librik ahal tützü iorten.
JOAINH:
Kasu! Liburuak erortzen alko litaizke.
GORBA:
Kasu! Liburuak eror daitezke.
Oharrak.— E20 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
ABE:
Kasu! Liburuak eror ditezke.
AIBA:
Kasu! Liburuak erortzen aal dira.
XILA:
Kasü libriak ioi ahal liketzü.
ALAZI:
Kasu! Liburuak erortzen al dira.
MIMI:
Kasu! Liburua erortzen aal da.
Oharrak.— E20 perpauseko aditz forma ulertzen du.
KAU:
Kasu! Liburiak eror daizke.
IBAI:
Kasu! Liburuak eror daiteke.
MAILA:
Kasü! Libria ahal zükezü iorten.