Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B103 — (Le téléphone est réparé.) Peio peut me parler tous les jours.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_+pD
ESHEN:
Peiok posible du egun guziz neri mintzatzia.
JABI:
Telefona antolatua da, Peio mintza nitazke eguneroz.
MADON:
Telefona arrimatu ute eta Peiok eun guziz eta mintzatzen al da telefonian.
LOUSEN:
Telefona arrimatua da ta Peiok egun guziz mintzatzen aal nau.
GERBAR:
Telefona arranjatüik dük. Peio egünoz mintzatzen ahal zitak.
XALEZ:
Pello mintzatzen al tzait egun guziz.
ANIZ:
Telefona arreinjatüa da, Peiok mintzatzen ahal daut egun guziez.
MAIHE:
Telefona arrainjatua da. Peio nirekin mintza ditaike egun guziz.
BELU:
Telefona arrainjatua da. Peiok deitzen aal nau egun guziez.
REES:
Pollo elhestatzen ahal zait egün oz.
Oharrak.— oz = oroz
PIEPA:
Telefona arranjatüik ta. Egün ooz Peio elhestatzen ahal nitzait.
PIEGE:
Telefonak martxatzen du. Pello eun guziz mintzatzen aal nau.
JOBAN:
Telefona arrainjatia da. Peio mintzatzen aal tzaut egun guziz.
ADBAR:
Telefona arrapatia da. Peio ahal zait mintzatzen egün oroz.
XLEAHA:
Telefona arranjatua da. Peiok deitzen aal nu egun guziez.
JEDON:
Telefonoa antolatua da, Pellok deitzen al nau eunero, eun guziz.
RAZI:
Telefonoa antolatua da. Peiok egunero mintzatzen al nau.
YOSAN:
Telefona arranjatüik tüzü Peiok ahal zitazüt egün oz elhestatzen.
PIMUS:
Telefona arreinjatüik düzü, Peio egün oz mintzatzen ahal tzitazüt.
Oharrak.— Oz = oroz
GRAAR:
Telefona arranjatua da. Peio mintzatzen ahal tzaut egun guziz.
XALAI:
Peiok egun guziez deitzen aal nu edo Peio mintzatzen aal da egun guziez enekin.
KOBA:
Telefonoa kompondua dago. Peiok mintzatzen aal nau egunero.
MOBA:
Telefonoa antolatua izan da. Peiok egunero mintzatzen aal nu.
BERLA:
Telefona arrañatua da. Peiok mintzatzen aal nau egun guziz.
MIMU:
Telefona antolatüa da. Peiok eun guziz mintzatzen aal nau.
KADO:
Telefonoa zuzendua da. Peiok niri mintzatzen aal da egunero.
Oharrak.— E21 perpausa ulertzen du, bainan ez du erabiltzen horrelako aditz formak.
EHI:
Telefonoa konpondua da. Peiok itz egin dezake egunero.
MAAL:
Telefona arranjatuik düzü. Peiok ahal dizü mintzatzen egün oz.
SEAI:
Telefona arreinjatua da. Peio mintzatzen aal zait egun guziz.
XAAN:
Telefonoa kompondua da. Peiok itz egiten al dit egunero.
XABAI:
Telefonoa kompondua da. Peiok itz egiten al daut egunero.
LAUSA:
Telefonoa konpondu dute. Peiok itz egiten aal nau egunero.
ANHAZ:
Telefona konpondua da. Egun guziez Peio mintzatzen aal tzait.
IOSEN:
Telefonoa kompondurik. Peio mintza daiteke nerekin egunero.
Oharrak.— E21 perpaueko aditz forma ez du erabiltzen.
BEDO:
Telefona konpondua da. Peiok mintzatzen aal nu egun guziz.
MAIAZ:
Telefonoa konpondua da. Peiok egunero itz egiten al daut.
Oharrak.— E21 perpauseko aditz forma ez du ezagutzen.
NAZI:
Peio egunero mintzatzen al da nerekin.
AKAN:
Telefonoa konpondua da. Peiok nerekin egun guziz itz egiten aal du.
EHEN:
Peiok mintzatzen al dit egunero.
PABA:
Telefonoa arranjatua da. Peio egunero nirekin mintzatzen aal da.
JOAI:
Telefona arrañatia da. Peio eun guziz mintzatzen aal tzat.
PANZI:
Peio itz egiten aal nau egunero.
JOSA:
Telefonoa konpondua da. Peiok egunero itz egiten al dit.
LUIDO:
Telefona arranjatua da. Peiok itz egiten al dit egunero.
Oharrak.— E21 perpauseko aditz forma ez entzuten, ez baliatzen.
MAIE:
Telefono konpondua da. Peio mintza daiteke nerekin egunero.
NAMAU:
Telefona arranjatüik da. Peio ahal zait elhestatzen egün oz.
Oharrak.— Oz = oroz
IBA:
Peio egunero mintzatzen al da nerekin.
KABA:
Telefona arraiñatua da. Peiok deitzen aal nau egun guziz.
PEOLO:
Telefona arrajatüik düzü. Peiok ahal düzü eni egün oz hitz egiten.
JOAINH:
Telefona arrimatua da. Peio nerekin mintzatzen al da egunero.
GORBA:
Telefonoa konpondua da. Peio egunero nerekin mintza daiteke.
Oharrak.— E21 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
ABE:
Telefonoa konpondua da. Peiok itzegiten al dit egunero.
AIBA:
Telefonoa konpondua da. Peio mintzatzen aal da enekin egunero.
XILA:
Telefona arrajatüik da, Peiok eni ahal düzü mintzatzen egün oz.
Oharrak.— Oz = oroz
ALAZI:
Telefonoa konpondua da. Peiok egun guziz itz egiten aal dit.
MIMI:
Telefonoa konpondua da. Peio nerekin egunero mintzatzen al da.
KAU:
Telefona arranjatia ute. Peio enekin mintza daike egun guziz.
IBAI:
Telefonoa konpondua da. Peiok deitzen al nau egunero.
Oharrak.— E21 perpauseko aditz forma ez du ezagutzen.
MAILA:
Telefonia reparatüik düzü. Peiok ahal düzü enekin egün oz elhestan aitzen.