Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B107 — Attention! Les enfants peuvent casser une vitre!
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
ESHEN:
Kasu! Aurrek austen al dute berin bat.
JABI:
Kontuz! Haurrek berina bat haus dezakete.
MADON:
Kasu izue! Aur oiek beriñ ori austen al dute.
LOUSEN:
Kasu! Aurrek berina austen aal dute.
GERBAR:
Kasü! Haurrek ahal dizie bitre bat hausten.
XALEZ:
Kasu! Haurrek hausten al dute berina!
Oharrak.— -ke-dun formak ere erabiltzen ditu.
ANIZ:
Kasu! Haurrek birina hausten ahal dute.
MAIHE:
Kasu! Aurrek berina bat austen aal dute.
Oharrak.— 'Hauts lezakete'ere erabiltzen du.
BELU:
Kasu! Haurrek hausten aal dute berina bat.
Oharrak.— Baita ""lezakete"" erran dezake.
REES:
Khasü haurrek eta bitre bat hauts ahal liozie.
PIEPA:
Kasü! Haurrek bitre bat hauste ahal beitie!
PIEGE:
Kasu! Aurrek berina austen aal lukete.
JOBAN:
Kasu! Aurrek austen aal dute berina bat.
Oharrak.— E23 ezagutzen du.
ADBAR:
Kasü! Haurrek bitra bat hausten ahal die.
XLEAHA:
Kasu! Haurrek bitra bat puskatzen aal dute.
JEDON:
Kasu! Aurrek austen al dute berin bat.
RAZI:
Kasu! Aurrek berin bat austen al dute.
YOSAN:
Kasü! Haurrek hausten al dizi bitre bat.
PIMUS:
Kasü! Haurrek bitre bat hausten ahal dizie!
GRAAR:
Kasu! Haurrek berina bat haus lezakete!
XALAI:
Kasu! Haurrek berina bat austen aal lukete.
KOBA:
Kasu! Berina bat auts dezaket aurrek.
MOBA:
Kasu! Aurrek berina bat auts litzateke.
BERLA:
Kasu! Haurrek bitre bat hausten ahal dute.
MIMU:
Kasu! Haurrek berina bat hauts lezakete.
KADO:
Kasu! Aurrak austen al dute bitre bat.
EHI:
Kasu! Aurrek auts dezakete berina bat.
MAAL:
Kasü! Haurrek ahal dizie bitre bat hausten.
SEAI:
Kasu! Haurrek berina bat hausten al dute!
XAAN:
Kasu! Aurrek berina bat austen al dute!
XABAI:
Kasu! Haurrak birina bat austen al dute!
Oharrak.— E23 perpauseko aditz forma ezagutzen du.
LAUSA:
Kasu! Berin bat austen aal dute aurrek.
ANHAZ:
Kasu! Haurrek berina bat hauts dezakete.
IOSEN:
Kasu! Aurrek berin bat austen al dute.
BEDO:
Kasu! Aurrek mitre bat austen al dute.
MAIAZ:
Kaxu! Aurrek birina bat auts dezakete!
Oharrak.— E23 perpaudeko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
NAZI:
Kasu! Aurrek beriñ bat auts dezakete edo austen al dute.
AKAN:
Kasu! Aurrek berina bat austen aal dute.
EHEN:
Kasu! Aurrek berin bat austen aal dute.
PABA:
Kasu! Aurrek berin bat austen al dute.
JOAI:
Kasu! Aurrek mitra bat austen aal dute.
PANZI:
Kasu! Aurrek puskatzen aal dute beriña.
JOSA:
Kasu! Aurrek berina bat austen al dute.
LUIDO:
Kasu! Aurrek berin bat aus dezakete.
Oharrak.— E23 perpauseko aditz forma ezagutu eta erabiltzen du.
MAIE:
Kasu! Aurrek berin bat auts dezakete!
Oharrak.— E22 perpauseko aditz formak ezagutzen ditu.
NAMAU:
Kasü! Haurrek ahal die bitre bat hausten.
IBA:
Kasu! Aurrek berina bat auts dezakete.
KABA:
Kasu! Aurrek leio bat austen al dute.
PEOLO:
Kasü! Haurrak aal dizie bitri bat hausten.
JOAINH:
Kasu! Aurrek berin bat austen al dute.
GORBA:
Kasu! Aurrek berin bat auts dezakete!
Oharrak.— E23 perpauseko aditz forma ezagutzen du.
ABE:
Kasu! Aurrek berina bat austen al dute.
AIBA:
Kasu! Aurrek berina bat auts dezakete.
XILA:
Kasü haurrak ahal dizie bitre bat hautse.
ALAZI:
Kasu! Aurrek berina austen al dute.
MIMI:
Kasu! Aurrek berin bat austen al dute!
Oharrak.— E23 perpauseko aditz forma ezagutzen du, eta erabiltzen du.
KAU:
Kasu! Haurrek mitra at haus dezakete.
IBAI:
Kasu! Aurrek leio bat austen al dute.
Oharrak.— E23 perpauseko aditz forma ezagutzen du.
MAILA:
Kasü! Haurrek ahal dizie bitre bat hausten.