Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B121 — Si ā ce moment lā Peio lui avait dit la vérité, cela aurait paru bizarre ā Beņat.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
ESHEN:
Memento artan Peiok egia erran balio, ori izanen tzen bitxi Beņatentzat.
JABI:
Une artan Pellok egia erran balio Beņati, hunek bitxi aurkituko zuen.
MADON:
Memento artan Peiok erran balio zerbeit Beņati, artan drole atxemain tzuten.
LOUSEN:
Peiok egia erran balu, bitxi izanen tzitzaion Beņati.
GERBAR:
Memento hartan Peiok erran balo egia, Beņati drole zikiozün hua.
XALEZ:
Denbora artan Pellok erran izan balio egia, bitxi arrapatuko zuen Beņatek.
ANIZ:
Peiok erran balako egia memento hartan, Beņatek bitxi atxemaen zuen.
MAIHE:
Memento hartan Peiok egia erran balio, bitxi iduriko zitzaion Beņati.
BELU:
Memento hartan Peiok erran balako egia, bitxi hatxemanen zuen Beņatek.
REES:
Memento hartan Pellok egia erran balo, Beņatek drole hatzamanen zizün.
PIEPA:
Phüntü hartan Peiok erran bazon egia, horri drole Beņatek hatzamanen zin.
PIEGE:
Pellok denbora artan egia erran balio orduan Beņateri, bitxikeria iduituko zitzaion.
JOBAN:
Memento artan Beņatek erran izan balako egia, drole arrapatuko zuen Beņatek.
ADBAR:
Memento artan Peiok erran balü egia Beņati, hunek drole hatzemanen zian.
XLEAHA:
Memento artan Peiok egia erran bazion, ori bitxia agertuko zitzaion Beņati.
JEDON:
Orduan Pellok erran bazion egia, arrituko zen Beņat.
RAZI:
Momentu ortan Peiok egia erran balio, bitxi iduriko zitzaion Beņati.
YOSAN:
Mememnto ortan Peiok erran bazeion egia, bitxi üdüiko ziozün Beņatei.
PIMUS:
Phüntü hartan Beņatek egia erran balio, hoi bitxi agitüko zükezün Beņati.
GRAAR:
Ordu hartan Peiok erran balako egia, hori bitxi agertuko zen Beņati.
XALAI:
Memento artan Peiok egia erran balio, bitxi agertuko zen Beņati.
KOBA:
Memento ortan erran bazion egia Beņateri, bitxi eginen zaion Peiori.
MOBA:
Momentu artan Peiok egia erran balio, ori Beņatek bitxi kausituko zuen.
BERLA:
Memento ortan Peiok erran balu egia, hori bitxi atzemanen tzuen Beņatek.
MIMU:
Ordüian egia erran balako Peiok, bitxi idurituko zaion Beņati.
KADO:
Mementu ortan Peiok jakin balin bazuen egia, bitxia izanen zen Beņatendako.
EHI:
Momentu ortan Peiok erran balio egia, irudituko zitzaion Beņati bitxia.
MAAL:
Peiok ordian egia erran bazeion, Beņati bitxi edo drole izanen ziozün.
SEAI:
Peiok egia erran balio orduan, hori bitxia irudiko zitzaion Beņati.
XAAN:
Momentu ortan Peiok egia erran balio Beņati, bitxia idurituko zaion.
XABAI:
Momentu artan Peiok egia kondatu bazion, bitxia eginen zion Beņati.
Oharrak.— E5 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
LAUSA:
Momentu artan Peiok egia errango bazuen, bitxia idurituko zion Beņati.
ANHAZ:
Memento ortan Peiok egia erran balio, bitxia irudituko zitzaion Beņati.
IOSEN:
Momentu ortan Peiok egia erran balu, Beņati bitxi egingo leizaiokeen.
Oharrak.— E5 perpauseko aditz formak erabiltzen ditu.
BEDO:
Momentu ortan Peiok egia erran bazakon, ori bitxia izanen tzen Beņatentzat.
MAIAZ:
Momentu ontan Peiok erran balu egia, bitxi irudituko zitzaion Beņati.
NAZI:
Momentu ortan Peiok egia erran bazion Beņati, bitxia irudituko zitzaion.
AKAN:
Mementu ortan Peiok egia erran balio, ori bitxia izanen tzen Beņatentzat.
EHEN:
Momentu artan Peiok egia esan bazion, ori bitxia irudituko zitzaion Beņati.
PABA:
Denbora onetan Peiok egia erran balin bazuen Beņati, Beņatek bitxia atxemanen zuen.
JOAI:
Momentu ortan Peiok egia erran bazitzakon, Beņatek ori bitxia atxemanen zuken.
PANZI:
Momentu ontan egia erran baldin bazion Peiok Beņati, bitxi idurituko zitzaion.
JOSA:
Peiok egia erran bazion Beņati, Beņatek ori bitxia atxemanen tzuen.
LUIDO:
Momentu artan Peiok egia erran bazakon, bitxia iduriko litzaion Beņati.
MAIE:
Momentu artan Peiok egia erran balio, horrek bitxia irudituko zitzaion Beņati.
NAMAU:
Memento hartan Peiok erran balü egia, drole agertüko zen Beņatei.
IBA:
Momentu ortan Peiok egia erran balio, Beņati bitxia irudituko zitzaion.
KABA:
Mementu ortan Peiok egia erran balu, orrek bitxia iduriko litzaike Beņati.
PEOLO:
Denba hortan Peio erran bazin egia, Beņatek drole atzaman zikezün.
JOAINH:
Momentu orretan Peiok egia erran balio Beņati, bitxia idurituko zitzaion.
GORBA:
Momentu ortan Peiok egia erran balio, Beņati orrek bitxia irudituko zitzaion.
ABE:
Beņatek bitxia atxemanen tzuen momentu ortan Peiok egia erran balio.
AIBA:
Momentu orretan Peiok egia erran balio, Beņatek bitxia atxemango zuen.
XILA:
Denboa hartan Peiok erran balü egia, Beņatei bizar idüi likezü.
ALAZI:
Momentu ortan Peiok egia erran balio, bitxia irudituko zitzaion Beņati.
MIMI:
Momentu ortan Peiok egia erran balio, bitxi egingo zitzaion Beņateri.
KAU:
Memento artan Peiok egi guzia kondatu balio, hori bitxia agertuko zitzaikon Beņati.
IBAI:
Momentu artan Peiok egia esan bazion, bitxi agertuko izango zen Beņatentzat.
Oharrak.— E5 perpausa ulertzen du.
MAILA:
Mementhü hortan Peiok erran balioza egia Beņatei, hoi bizar zükezün Beņatentako.