Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B124 — Si Beņat voyait ses enfants dans un tel état, il s'étonnerait beaucoup.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > -pA
ESHEN:
Beņatek ikusten balitu bere haurrak manera ortan, kexatuko liteke aņitz.
JABI:
Beņatek ikusten balitu holako estatuan bere haurrak, harrituko litake.
MADON:
Beņatek ikusten baitu be aurrak estatu ortan, arrituko litake.
LOUSEN:
Beņatek ikusten balitu aur oik estatu ortan, ainitz estonatuko zen.
GERBAR:
Beņatek ikhus balitza be haurrak holako estatin, estunatüik lükezü.
XALEZ:
Beņatek ikusten balitu bere haurrak manera ortan, harrituko litake.
ANIZ:
Beņatek ikhus balitza bere haurrak estatu hortan estona litake.
MAIHE:
Beņatek bere haurrak olako estatuan ikusten balitu, harri litake.
BELU:
Beņatek ikusten balitu bere haurrak manera hortan, harri litake.
REES:
Beņatek ekhus balitza bee haurrak estatü hortan, estuna leitaketzü.
PIEPA:
Beņatek ikhus balitza bee haurrak holako aidian, hanitx estona litake.
PIEGE:
Beņatek ikus baleza bere aurrak estatu ortan, arrituko litake.
JOBAN:
Beņatek ikus balitza bere aurrak tristeki estrona liteike.
ADBAR:
Beņatek ikhus baletza bere haurrak egün batez itxüra hortan, estuna lite zinetz.
XLEAHA:
Beņatek ikhusten balitu bere aurrak estatu hortan, harri litaike anitz.
JEDON:
Beņatek ikusten balitu bere aurrak olako trenpuan, arrituko litake.
RAZI:
Beņatek bere aurrak ola ikusten balitu, arrituko zen.
YOSAN:
Beņatek ikhus balitza bean haurrak estatü hortan, zinez estonatüik lukezü.
PIMUS:
Beņatek ikhus baletza bee haurrak estatü hortan, zinez estunatüik lükezü.
GRAAR:
Beņatek bere haurrak estatu hortan ikusten balitu, estona litake ainitz.
XALAI:
Beņatek bere haurrak molde hortan ikusten balitu, harri lizaiteke.
KOBA:
Beņatek bere aurrak egoera ortan ikusiz egun batez, arrituko zen.
MOBA:
Alako estaduan Beņatek ikusten balitu bere aurrak, anitz arrituko liteke.
Oharrak.— E8 eta E9 perpausetako aditz formak ezagutzen ditu, bainan ez erabiltzen.
BERLA:
Beņatek ikusten balitu haur oriek olako estatuan, estona litaike ainitz.
MIMU:
Beņatek bere haurrak holako kasu batian ikhus balitu, harrituko litzake.
KADO:
Beņatek ikusten balin bazituen bere aurrak ola, ainiz estonatia izanen zen.
Oharrak.— E8 eta E9 perpausetako aditz formak ulertzen ditu, bainan ez baliatzen.
EHI:
Beņatek bere aurrak ikusten balitu olako egoera batean, arrituko litzateke.
MAAL:
Beņatek ikhus baleza be haurrak holako estatian, atzamanik lükezü.
SEAI:
Beņatek bere aurrak olako estatuan ikusten balitu, estona litzake.
XAAN:
Beņatek bere aurrak orrela ikusiko balitu, ainitz arrituko litzateke.
XABAI:
Beņat aurrak olako egoeran ikusten bazituen, arrituko zen.
Oharrak.— E8 perpauseko aditz formak telebistan eta egunkaritik ezagutzen ditu. E9koak, aldiz, ez ditu ezagutzen.
LAUSA:
Beņatek ikusten bazituen bere aurrak olako estatu batean, arriturik egonen tzen.
ANHAZ:
Beņatek haurrak estatu ortan ikus balitza, estona liteke anitz.
IOSEN:
Beņatek bere aurrak olako estatuan ikusten balu, asko arrituko lirateke.
Oharrak.— E8 perpauseko aditz formak erabiltzen ditu.
BEDO:
Beņatek bere aurrak ikusten balin bazituen olako estatu batean, arrituko zen.
MAIAZ:
Beņatek ikusten balitu olako aurrak itxura orrekin, ainitz arritu zen.
NAZI:
Beņatek bere aurrak ola ikusiko balitu, anitz arrituko litzateke.
AKAN:
Beņatek bere aurrak olako estatu batean ikusten balitu, ainitz estona liteke.
EHEN:
Beņat arrituko liteke aurrak orrelako estadoan ikusten bazituen.
PABA:
Beņatek bere aurrak olako estatu batean ikusten balin bazituen, ainitz estonatuko zen.
JOAI:
Beņatek bere aurrak olako estatu batian ikusten bazituen, ainitz arrituko litaike.
PANZI:
Beņatek ikusten baldin bazituen bere aurrak olako estatu batean, arrituko luke asko.
JOSA:
Beņatek ikusi bazituen bere aurrak olako estatu batean, arrituko litzateke.
LUIDO:
Beņatek bere aurrak alako estatu batean ikusten balitu, arrituko zen zinez.
Oharrak.— E8 perpausako aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
MAIE:
Beņatek bere aurrak olako egoera batean ikusten bazituen, asko arrituko litaike.
Oharrak.— E8 eta E9 perpausztako aditz formak ezagutu eta erabiltzen ditu.
NAMAU:
Beņatek ikhus baletza haur hoik estatü hortan, zinez estonatüik lizate.
IBA:
Beņatek bere aurrak orrela ikusten balitu asko arrituko zen.
KABA:
Beņatek bere aurrak ikusten balitu olako estatuan arrituko litzateke.
PEOLO:
Beņatek ikhusten bazin be haurrak hola, estonatüik izan zükezün.
JOAINH:
Beņatek bere aurrak orrelako estatu batean ikusten balitu, aunitz arrituko litaike.
GORBA:
Beņatek bere aurrak ikusten balitu alako estatu batean, asko arrituko lizateke.
ABE:
Beņatek ikusi balitu bere aurrak alako estatu batean, biziki estonatuko zen.
AIBA:
Beņatek bere aurrak olako estatu batean ikusten balitu, arrituko zen.
XILA:
Beņatek ikhusten balütü haņ haurrak estatü hortan, estonatüko zükezü hanitx.
ALAZI:
Beņatek bere aurrak ikusten balitu olako estatu batean, aņitz arrituko litake.
MIMI:
Beņatek bere aurrak onelako estatuan ikusten balitu, asko arritua izango zen.
Oharrak.— Galdetegiaren luzetasunak kontzentratzeko sortzen dituen eragozpenak agerian dira hemen.
KAU:
Beņatek bere haurrak holako estatian ikusten balitu, aunitz harri laike.
IBAI:
Beņatek bere aurrak olako estatu batean ikusten baditu, arritua izango da.
MAILA:
Beņatek ikhusten baziin haen haurrak hola, izigarri estonatüik lükezü.