Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A36 — Dans combien de villes avez-vous été?
ESHEN:
Zenbat iritan izan tzaizte?
JABI:
Zenbat hiritan izan tzira?
MADON:
Zenbat iritan izatu ze?
LOUSEN:
Zonbat iritan izan tzaizte... izan tza?
GERBAR:
Zumat hiitan izanik zia.
XALEZ:
Zenbat hiritan izan tzia?
ANIZ:
Zombat hiritan izan tzia?
MAIHE:
Zombat iritan izan zira?
BELU:
Zombat hiritan izana zira?
REES:
Zumat hiitan izan zidie.
PIEPA:
Zumbat herritan izan zia?
PIEGE:
Zombat iritan ibili zarezte?
JOBAN:
Zombat iritan izan tzira.
ADBAR:
Zumbat hiritan izan zira?
XLEAHA:
Zombat hiritan izan tzira?
JEDON:
Zonbat erritan ibilli zare?
RAZI:
Zenbat erritan ibili zare?
YOSAN:
Zumat herrietan izan zia?
PIMUS:
Zumat herritan izan zia?
GRAAR:
Zombat hiritan ibili zira?
XALAI:
Zonbat hiritan izana zira?
KOBA:
Zomat erritan izan tzira?
MOBA:
Zembat iritan izan zira?
BERLA:
Zonbat hiritan izan tzira?
MIMU:
Zombait hiritan izan zira?
KADO:
Zombat errietan izan zira?
EHI:
Zombat erritan izan zira?
MAAL:
Zunbat herritan izan tzia?
SEAI:
Zombat iritan izan tzia?
XAAN:
Zombat iritan izan zira?
XABAI:
Zembat iritan joan zira?
LAUSA:
Zenbat errietara joan tzirezte?
ANHAZ:
Zonbat lekutan edo zonbat hiritan izanak zirezte?
IOSEN:
Zembat iritan ibili zira?
BEDO:
Zomat hiritan ibili zira?
MAIAZ:
Zembat erritan joan zirezte?
NAZI:
Zenbat erritan egon tzira?
AKAN:
Zonbat erritan joan tzizte?
EHEN:
Zonbat iritan egon tzirezte?
PABA:
Zombat erritan izan tzira?
JOAI:
Zonbat iritan izan tzira?
PANZI:
Zenbat erritan joan tzira?
JOSA:
Zonbat iritan joana zira?
LUIDO:
Zenbat iritan izan zira?
MAIE:
Zonbait iritan izan zira?
NAMAU:
Zumat hitan izan zia?
IBA:
Zenbat iritan izan tzira?
KABA:
Zonbat iritan izan zizte?
PEOLO:
Zomat herrietan izan tzide?
JOAINH:
Zenbat irietan izan tzara?
GORBA:
Zenbat iritan ibili zira?
ABE:
Zenbat erri ezberdinetan egon tzira?
AIBA:
Zenbat iritara joan tzira?
XILA:
Zumat hiietan izan zia?
ALAZI:
Zenbat iritan ibili zaizte?
MIMI:
Zenbat iritara joan zizte?
KAU:
Zonbat hiritan izan tzira?
IBAI:
Zenbat iri desberdinetan joan zira?
MAILA:
Zumat herrietan izan tzizte?