Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C134 — (Si vous ne savez pas quoi faire de ces lettres,) vous n'avez qu'ŗ les envoyer par la poste.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
ESHEN:
Ezpalin badakizu zer egin letra orietaz, aski ditutzu postaz igortzia.
JABI:
Ez badakizu ze in letra hoietaz, igorri postaz.
MADON:
Letrak eortzekoak palin baitutzue, zoazte postat, ta andik gain die.
LOUSEN:
          Ez da audiorik
GERBAR:
Ezpalin badakizŁ zer egin letea hoiez, aski tŁtzŁ postaz igortia.
XALEZ:
Ez balin badakizu letra orrekin zer egin, aski uzu eortzia postaz!
ANIZ:
Ezpalin badakizu ze ein letra horietaz, aski duzu postan emaitea.
MAIHE:
Ez balin badakizu zer egin gutun orietaz, aski tuzu postaz igortzea.
BELU:
Ez balin badakizu zer in letra hoitaz, aski dituzu postaz igortzia.
REES:
Ezpalin badakizie ze egin letea hoiez, aski tŁtzie postaz eni igortia.
PIEPA:
Ezpalin badakizŁ zer egin lete hoiez, aski dŁzŁ postaz hoien igortia.
PIEGE:
Ez balin badakizu nola edo zer egin letra oiez, aski dituzu postaz igortzia.
JOBAN:
Ez badakizu zer egin letra oriitaz, aski tutzu igortzia postarekin.
ADBAR:
EzpadakizŁ zer egin letra hoietaz, aski dŁtŁtzŁ postaekin igortia.
XLEAHA:
Ezpalin badakizu zer egin letra orietaz, aski dituzu igortzia postaz.
JEDON:
Baldin badakizu zer egin letra okekin, igorratzu postatik.
RAZI:
Gutun oiekin ezpadakizue zer egin, aski duzue postatik igortzea.
YOSAN:
Ezpalin badakizŁ zer egin letea hoitzaz, aski tŁtzŁ postaikin igortia.
PIMUS:
Ezpalin badakŁzŁ zer egin eta letea hoiekin, aski tŁtzŁ postaz igortia.
Oharrak.— BadakŁzŁ, egoerak eragindakoa; badakizŁ erabiltzen du.
GRAAR:
Ez balin badakizu zer egin gutun horiekin, aski dituzu postaz igortzea.
XALAI:
Aski dituzu postaz igortzia.
KOBA:
Gutun ortaz ez badakizu zer egin, postaz aski duzu igortzea.
MOBA:
Ezpalin badakizu zer egin letra oiekin, aski tuzu postatik igortzia.
BERLA:
Ez balin badakizu zer egin gutun hauekin, aski dituzu postaz igortea.
MIMU:
Ez balin badakizu zer egin letra orietaz, aski tutzu postatik igortzea.
KADO:
Ez balin badakizu zer egin gutun oriekin, aski duzu igortzea postatik.
EHI:
Ez badakizu zer egin gutun auekin, bidali bear dituzu postarat.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: C134-OHAR.
MAAL:
GŁtŁn hoietaz ezpalin badakizu zer egin, aski tŁtzŁ igortia postaz.
SEAI:
Ez badakizu zer egin letra oriekin, aski dituzu postaz igortzia.
XAAN:
Ez badakizu zer egin gutun oiekin, aski duzu postaz igortzea.
XABAI:
Ez badakizu zer egin gutun oietaz, aski dituzu postatik bialtzea.
LAUSA:
Ez badakizue zer egin gutun oiekin, aski duzue postaz bidaltzea.
ANHAZ:
Ezpalinbadakizu ze in gutun orietaz, igorzkitzu postaz.
IOSEN:
Ezpaldin badakizu eskutitz auekin zer egin, aski duzu postaz bidaltzea.
BEDO:
Ez balin badakizu zer egin gutun oriekin, aski dituzu postaz igortzea.
MAIAZ:
Ez badakizu zer egin gutun oiekin, aski duzu postaz igortzea.
NAZI:
Ezpadakizu gutun oiekin zer egin, bidal postatik.
AKAN:
Ez badakizu zer egin gutun oriekin, aski dituzu postaz igortzea.
EHEN:
Ezpalin badakizu zer egin gutun oriekin, aski duzu postaz bidaltzea.
PABA:
Ez balin badakizu zer egin gutun auetaz, aski dituzu postaz igortzea.
JOAI:
Aski dituzu postaz igortzia.
PANZI:
Aski duzu postaz bidaltzea.
JOSA:
Ez baldin badakizu zer egin gutun orietaz, aski duzu postaz bidaltzea.
LUIDO:
Ez badakizu zer egin gutun oiekin, aski dituzu berriz postaz igortzea.
MAIE:
Ezpalin badakizu zer egin gutun oiekin, aski duzu postatik bidaltzea.
NAMAU:
Ezpalin badakizŁ zer egin letea hoietaz, aski dŁzŁ igortia postaz.
IBA:
Ezpalin badakizu ze egin letra auekin, aski dituzu postatik bidaltzerat.
KABA:
Ezpalin badakizu zer egin gutun auekin, aski dituzu postaz igortzea.
PEOLO:
Ez badakizŁ zer egin lettea horrekin, ahal tŁzŁ postatik igorten.
JOAINH:
Ezpalin badakizu ze in gutun oiekin, aski tutzu postatik bialtzea.
GORBA:
Ez badakizu zer egin gutun auetaz, aski dituzu postaz bidaltzea.
ABE:
Ez balin badakizu zer egin gutun oiekin, askiko duzu bidaltzea postaz.
AIBA:
Ez balin badakizu zer egin gutun orietaz, aski dituzu postatik igortzea.
XILA:
Ezpalin badakizŁ zer egin letea hortzaz, aski dŁzŁ igortia postatik.
ALAZI:
Ezpalinbadakizu zer egin gutun auiekin, aski ditutzu postatik igortzea.
MIMI:
Ez badakizu zer egin gutun orietaz, aski duzu postaz bidaltzea.
KAU:
Letra hotaz zer ein ezpalin bakizu, aski tuzu postaz igortzia.
IBAI:
Ezpaldin badakizu zer egin gutun oiekin, aski duzu postaz bidaltzea.
MAILA:
Ez balin badakizie zer egin letea hoiekin, igor ezazie postatik.