Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C173 — Je ne sais plus si Beņat m'a donné ou pas votre livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
ESHEN:
Eztakit jan Beņatek eman nauen liburua.
JABI:
Ez dakit geiago Beņatek eman dautan zure liburua ala ez.
MADON:
Enaiz orroitzen eian Beņatek ekarri nauen liburua edo ez.
LOUSEN:
Ez dakit geio Beņatek eman nauen ala ez zure liburua.
GERBAR:
Eztakit haboo ia Beņatek eman deitadanez zue libüia.
XALEZ:
Eztakit bate geiau ean Beņatek eman dautan zure liburuia.
ANIZ:
Eztakit Beņatek eman dautanetz zure libüria.
MAIHE:
Ez niz segur Beņatek eman didan edo ez zure liburua.
BELU:
Ez niz orhoit Beņatek eman dautanetz zure liburua.
REES:
Eztakit haboo Beņatek eman deitadanez zue lübüia.
PIEPA:
Eztakit habo Beņatek eman deitadan ala ez zue libria.
PIEGE:
Ez dakit geio ian Beņatek eman nauen ala ez zure liburua.
JOBAN:
Ez dakit batere Beņatek eman dautan edo ez zure liburua.
ADBAR:
Eztakit haboo Beņatek eman deitadanez zure libria.
XLEAHA:
Eztakit Beņatek eman dautanez, edo ez, zure liburua.
JEDON:
Eztakit geio eian Beņatek eman nauen edo ez zure liburua.
RAZI:
Eztakit geio Beņatek zure liburua eman didanez.
YOSAN:
Eztakit haboo Beņatek eman deitadanez ala ez zue libria.
PIMUS:
Eztakit haboo Beņatek eman deitanez, bai ala ez, zue libria.
GRAAR:
Ez dakit gehiago Beņatek eman dautan ala ez zure liburua.
XALAI:
Ez dakit geiago Beņatek liburua eman dautan ala ez.
KOBA:
Zure liburua eman datan Beņatek, ez dakit geio.
MOBA:
Ez dakit oai Beņatek eman dautanez zure liburua.
BERLA:
Ez dakit gehiago Beņatek eman dautanez, edo ez zure liburua.
MIMU:
Eztakit gehio Beņatek zure librua eman dautan ala ez.
KADO:
Eztakit geiago Beņatek eman daut, edo ez, zure liburua.
EHI:
Ez naiz oroitzen Beņatek eman didanez zure liburua.
MAAL:
Eztakit habo Beņatek zue libria eman deitadanez ala ez.
SEAI:
Geiago ez dakit Beņatek zure liburua eman dautan ala ez.
XAAN:
Ez dakit geiago Beņatek eman didanez zure liburua.
XABAI:
Ez dakit geiago ea Beņat eman didan zure liburua.
LAUSA:
Ez dakit geiago ea Beņatek eman didan zure liburua.
ANHAZ:
Eztakit geiago Beņatek zure liburua eman datan ala ez.
IOSEN:
Eztakit geiago Beņatek eman nauen edo ez zure liburua.
BEDO:
Eztakit geio Beņatek liburu ori eman duenez.
MAIAZ:
Ez dakit geio Beņatek eman dautadan zure liburua.
NAZI:
Eztakit geio Beņatek zure liburua eman didan ala ez.
AKAN:
Ez dakit geiago Beņatek zure liburua eman didan.
EHEN:
Eniz orroit ia Beņatek eman didan edo ez zure liburua.
PABA:
Ez dakit geiago Beņatek eman didan zure liburua.
JOAI:
Eztakit geio Beņatek eman dautan edo ez zure liburua.
PANZI:
Eztakit geiago Beņatek zure librua eman badidanez.
JOSA:
Ez dakit geio Beņatek eman didan zure liburua.
LUIDO:
Ez dakit geiago Beņatek eman didanez, edo ez, zure liburua.
MAIE:
Eztakit geiago Beņatek eman didan, edo ez, zure liburua.
NAMAU:
Eztakit habo Beņatek eman deitanez ala ez zue libria.
IBA:
Eztakit Beņatek eman didan edo ez zure liburua.
KABA:
Eztakit geio Beņatek eman dautanez zure liburua.
PEOLO:
Eztakit habo Beņatek eni eman ala ez zuen librüa.
JOAINH:
Enaiz oroitzen ean Beņatek eman nauen edo ez zure liburua.
GORBA:
Eztakit geiago Beņatek eman didan ala ez zure liburua.
ABE:
Eztakit geiago Beņatek eman datan zure liburua ala ez.
AIBA:
Ez dakit geiago ea Beņatek zure liburua eman tzidan.
XILA:
Eztakit habo Beņatek eman dinez zue libria.
ALAZI:
Eztakit geiago ian Beņatek eman didan edo ez zure liburua.
MIMI:
Ez dakit Beņatek zure liburua eman didan ala ez.
KAU:
Eztakit geiau Beņatek zure liburia eman daan.
IBAI:
Eztakit geiago Beņatek eman didan zure liburua.
MAILA:
Eztakit habo Beņatek eman deitaden zien libria ala ez.