Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C186 — Où sont les livres que je vous ai donnés ce matin?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Obj
ESHEN:
Nun dire goiz untan eman tzaituten liburuak?
JABI:
Nun dira goiz untan eman dauzkitzutan liburuak?
MADON:
Nun die goizian emanikako liburuak?
LOUSEN:
Nun die goizian eman dazkitzutan liburuak?
GERBAR:
Nun dia goiz hontan eman deitzüdan libüiak.
XALEZ:
Iakutsazu eni haur oitan zoin den geienik izitzen dena.
ANIZ:
Nun tuzu goizean eman libru ek?
MAIHE:
Nun dira goizean eman dauzkitzudan liburuak?
BELU:
Nun dira goizian nik zuri eman liburuak.
REES:
Nun dia goiz huntan eman deitzüdan lübüik.
PIEPA:
Nun dia goiz ontan eman deizüdan libriak.
PIEGE:
Goiz untan eman zaizkitzutan liburuak nun ditutzu?
JOBAN:
Nun dira goizian eman dauzkizutan liburuak?
ADBAR:
Nun dira goiz untan eman deitzüdan libriak.
XLEAHA:
Nun dira eman dauzkitzudan liburuak goiz untan?
JEDON:
Goizian emanikako liburuak nun die?
RAZI:
Goizian eman dizkizudan liburuak nun dire?
YOSAN:
Goin untan eman teitzun libriak nun dia?
PIMUS:
Nun dia goiz untan eman dezeatzün librik.
GRAAR:
Nun dira goiz untan eman dauzkizudan liburuak?
XALAI:
Nun dira goizian eman dauzkitzutan liburuak?
KOBA:
Goiz ontan eman dizutan liburuak, nun dira?
MOBA:
Nun dira goiz untan eman dizkizun liburuak.
BERLA:
Nun dira goiz untan eman dauzkitzutan liburuak?
MIMU:
Nun dira goiz untan eman dauzkitzun liburuak.
KADO:
Nun dira goiz untan nik zuri eman ditudan liburuak.
EHI:
Nun daude liburuak eman dizkizudan goiz ontan?
MAAL:
Nun tia goiz untan eman teitzüdan libriak?
SEAI:
Nun dira goiz untan eman dauzkitzudan liburuak?
XAAN:
Goiz ontan eman dizkizudan liburuak nun dira?
XABAI:
Nun dira goiz ontan eman nizkizun liburuak.
LAUSA:
Nun dira goiz untan eman dizkizut liburuak?
ANHAZ:
Nun dira goiz untan eman dauzkitzudan liburuak?
IOSEN:
Goiz untan emandako liburuak nun dira?
Oharrak.— Molde jokatuan ere erabiltzen du.
BEDO:
Nun dira goiz untan prestatu liburuak?
MAIAZ:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak?
NAZI:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak?
AKAN:
Nun dira goiz untan eman dizkizuet liburuak?
EHEN:
Nun dira gaur goizean eman dizkizudan liburuak?
PABA:
Nun dira goiz untan eman dizkizuet liburuak?
JOAI:
Nun dira goiz untan eman dauzkitzudan liburuak?
PANZI:
Nun dira goizean eman dizkizudan liburuak?
JOSA:
Nun dira goizean eman dizkizudan liburuak?
LUIDO:
Goiz untan eman dizkizudan liburuak, nun dira?
MAIE:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak?
NAMAU:
Nun dia goiz hontan eman deitzüdan libriak?
IBA:
Nun dira gaur goizean eman dizkizudan liburuak?
KABA:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak.
PEOLO:
Nun tia goiz untan emanik libriak?
JOAINH:
Nun die goiz untan eman dazkizutan liburuak?
GORBA:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak.
ABE:
Nun dira eman dizkizudan liburuak goiz untan?
AIBA:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak?
XILA:
Nun dia libriak eman teintzün goiz untan.
ALAZI:
Nun dira eman dizkizudan liburuak goiz untan?
MIMI:
Nun dira goiz untan eman nizkizun liburuak.
KAU:
Nun dira goiz untan eman dauzkizutan liburiak?
IBAI:
Nun dira goiz untan eman dizkizudan liburuak?
MAILA:
Nun tia goiz untako eman deizien libriak?