Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C220 — Je dépense autant que je gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
ESHEN:
Gastatzen dut irabazi aña diru.
JABI:
Irabazten dutan bezainbat xautzen dut.
MADON:
Irazte uten guzia galtze ut, despeitze ut edo gastatze ut.
LOUSEN:
Iraazten duten bezenbat xautzen dut.
GERBAR:
Despendiatzen dit iabazten düdan bezambeste.
XALEZ:
Xautzen dut iraazten dutan guzia, iraazten dutan bezinbat.
ANIZ:
Iraazi bezembat despendio egiten dut.
MAIHE:
Irabazten dutan bezembat xautzen dut.
BELU:
Idaazi bezembat xautzen dut.
REES:
Despendiatzen dit eabazten düdan bezaimbeste.
PIEPA:
Despendiatzen düt iabazten düdan bezaimbeste.
PIEGE:
Irazi guziak despendatzen ditut edo xautzen ditut.
JOBAN:
Despendiatzen dut idaazi bezembat.
ADBAR:
Irabazi bezaimbeste despendiatzen dit.
XLEAHA:
Irabazten dutan bezambat despendiatzen dut.
JEDON:
Irazi bezinbat gastatzen dut.
RAZI:
Irabazi bezeinbat xautzen dut.
YOSAN:
Iabazten düdan bezainbeste igorten dit.
PIMUS:
Iabazten dütan bezambat sos igorten düt.
GRAAR:
Irabazten dutan bezembat xautzen dut.
XALAI:
Irabazten dituan guziak xautzen ditut.
KOBA:
Aimbeste irabazi, aimbeste xautu.
MOBA:
Irabasten dutan besteaimbeste xautzen dut.
BERLA:
Despendiatzen dut irabazten dutan bezainbat.
MIMU:
Irabazten duten bezembat gastatzen dut.
KADO:
Igortzen dut irabazten dutan ameste.
EHI:
Irabazten dudan bezembat xautzen dut.
MAAL:
Iabazia igorten dit.
SEAI:
Irabazten dutan bezaimbat enplegatzen dut.
XAAN:
Irabazten dudan bezaimbat gastatzen dut.
XABAI:
Gastatzen dut irabazten dutan bezaimbat.
LAUSA:
Irabazten dudan bezainbat gastatzen dut.
ANHAZ:
Irabazten dutana bezenbat gastatzen dut.
IOSEN:
Sautzen dut irabazten dudan bezainbat.
BEDO:
Irabazten dutan bezenbat despendiatzen dut.
MAIAZ:
Gastatzen dut irabazten dudan bezainbat.
NAZI:
Irabazten dudana bezainbat xautzen dut.
AKAN:
Gastatzen dut irabazten dudan bezainbat.
EHEN:
Irabazten dutan bezeinbat xautzen dut.
PABA:
Xautzen dut bezaimbat irabazten dut.
JOAI:
Irabazten dutana bezainbat xautzen dut.
PANZI:
Xautzen dut irabazten dudan bezain diru.
JOSA:
Dirua gastatzen dut irabazten dudan bezainbat.
LUIDO:
Irabazten dudan bezainbat xahutzen dut.
MAIE:
Irabazten dutan bezainbat diru xahutzen dut.
NAMAU:
Despendiatzen düt iabazten düdan ber heña.
IBA:
Irabazten dudan bezeinbat gastatzen dut.
KABA:
Irabazten dudan bezainbat gastatzen dut.
PEOLO:
Igorten dit iabazten düdana.
JOAINH:
Irabazten dutan bezainbat gastatzen dut.
GORBA:
Irabazten dudan bezainbat xautzen dut.
ABE:
Xautzen dut irabazi bezainbat.
AIBA:
Erabiltzen dut irabazten dutan bezainbat.
XILA:
Gastatzen dit iabazten düdan bezain hanbeste.
ALAZI:
Irabazten duten bezainbat gastatzen dut.
MIMI:
Sautzen dut irabazten dudan bezainbat.
KAU:
Irabazten dutan bezenbat sos gastatzen dut.
IBAI:
Irabazten dudan bezainbat gastatzen dut.
MAILA:
Depensatzen dit hainbeste beno iabazten düdan.