Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C253 — Puisque vous savez l'anglais, traduisez-moi ce texte.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
ESHEN:
Anglesa dakizunez, erranezazu itz ori edo testu ori.
JABI:
Inglesa dakizunez, itzulpen au egin ezazu.
MADON:
Angelesa balin bakizu, eben text*ak eta emanazkitzu.
LOUSEN:
Angelesa mintzatze uzulakotz, tezta ori bira nezazu.
GERBAR:
Anglesa dakizünez gañin traduit ezazüt testo hoi.
XALEZ:
Badakizulakotz anglesa, traduizazu eni hitz au.
ANIZ:
Anglesa dakizulakoan, itzulazu testa hori.
MAIHE:
Anglesa dakizunaz geroz testo ori itzul ezadazu.
BELU:
Anglesa badakizulakotz, itzul dautazu texto hau.
REES:
Beitakizie anglesa, behar deitaziet tradüitü test hori.
PIEPA:
Anglesa badakizünaz gañen, tradüisa izazüt testo hau.
PIEGE:
Angelesa dakizunaz geroz, erran ezazu zer erran nai duen testu orrek.
JOBAN:
Badakizunaz geroz inglesa bear dazu traduizatu 'ce texte'.
Oharrak.— 'Traduizatu'frantsesetikako maileguaz osaturiko partizipioan, frantseseko [z] igurzkari horzkari ahostuna begiratzen du.
ADBAR:
Beitakizü inglesa, itzül izazüt texto hau.
XLEAHA:
Baitakizu inglesa, itzul ezazu texto ori.
JEDON:
Anglesa badakizu eta itzul nezazu testo ori.
RAZI:
Inglesa jakiten duzunez, textu ori itzuli nezazu.
YOSAN:
Anglesa badakizünaz gañen, ützül ezazu texto hoi.
PIMUS:
Inglesa baitakizü itzül ezadazüt testo hau.
GRAAR:
Anglesa baitakizu, itzulazu testo hau.
XALAI:
Anglesa dakizulakotz, itzul zadazu texto hau.
KOBA:
Esaldi ori itzuli, inglesa dakizulakotz.
MOBA:
Inglesa baitakizu itzulazu texto au.
BERLA:
Texto hau itzultzen dautazu zenta inglesa badakizu.
MIMU:
Inglesa baitakizu, itzul zaitazu textu ori.
KADO:
Badakizu inglesa, testu oren itzulpena egin.
EHI:
Baitakizu inglesa, itzuli testu ori.
MAAL:
Inglesa badakizünaz gañen, texto hau itzül ezazüt.
SEAI:
Inglesa bitakizu, texto au itzul nazazu.
XAAN:
Inglesez baitakizu itzul iezadazu testu hau.
XABAI:
Inglesa dakizulakotz, itzulidazu textu ori.
LAUSA:
Nola inglesa badakizu, itzultzen didazu textu ori.
ANHAZ:
Inglesa ezagutzen duzulakoan itzuli otoi testo au edo testo au itzuli.
IOSEN:
Inglesa baakizulako itzul nazazu testu ori.
BEDO:
Inglesa emaiten baituzu, itzul ezazu textu ori.
MAIAZ:
Inglesa baitakizu, itzul nazazu testu ori.
NAZI:
Inglesa baitakizu, itzul testu ori.
AKAN:
Inglesa baitakizu, testu ori itzul otoi.
EHEN:
Inglesa badakizula eta, itzul ezazu textu hori.
PABA:
Inglesa badakizu, beraz testu ori itzuli.
JOAI:
Inglesa baitakizu, itzulazu testu ori.
PANZI:
Inglesa badakizulako itzuli testu ori.
JOSA:
Inglesa badakizulako, itzuli testu ori.
LUIDO:
Inglesa baitakizu, testu ori itzul ezazu.
MAIE:
Inglesa badakizulako itzul izadazu testu ori.
NAMAU:
Inglesa beitakizü, itzul ezazüt testo hau.
IBA:
Inglesa dakizunez, itzuli testu au.
KABA:
Inglesa baitakizu, itzul zazu testu ori.
PEOLO:
Inglesaz hitz egin aal beitüzü, ützül ezazü testo hoi.
JOAINH:
Inglesa baitakizu, itzul nezazu testu oi.
GORBA:
Inglesa dakizulako itzuli testu ori, otoi?
ABE:
Inglesa baitakizu, itzularazi otoi testu au.
AIBA:
Inglesa badakizunez, itzul iezadazu texto au.
XILA:
Inglesa beitakizü, texte*a horren itzülpena egin ezadazüt.
ALAZI:
Ingelesez dakizunez, itzulidazu testu au.
MIMI:
Inglesa dakizunez, testu ori itzuli.
KAU:
Inglesa baitakizu, itzul zaazu testu hau.
IBAI:
Inglesa badakizulako, textu ori itzuli iezadazu.
MAILA:
Inglesa beitakizie texto hoi tradüisazie.