Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C259 — Je n'irai pied que s'il ne pleut pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
ESHEN:
Ateri balin bada, gain naiz oez. Edo urik ez balin badu ari, gain naiz oez.
JABI:
Oinez joango naiz edo joanen naiz eurik ez badu egiten.
MADON:
Oez gain naiz, urik ez badu iten.
LOUSEN:
Oinez ganen naiz, ezpadu uria ai.
GERBAR:
Enz huez junen, ebia ezpada baizik.
XALEZ:
Joanen naiz oinez, ezpada uria ari.
ANIZ:
Oinez juhan niz, ezpada euriik.
MAIHE:
Eniz oinez joanen, euria ez balin bada ari bederen.
BELU:
Otobs bat ez badut atxemaiten bihar, oinez joanen niz ene lanerat.
REES:
Junen nz huez, ezpalin bada ebia ai.
PIEPA:
Huez junen niz athei bada.
Oharrak.— Beste manera batez.
PIEGE:
Oinez gain naiz laneat salbu urik ez badu egiten.
JOBAN:
Joanen niz oinez euriik ezpalin bada.
ADBAR:
Juanen niz huez, ebiik ezpad egiten.
XLEAHA:
Oinez joain niz ezpadu euriik egiten.
JEDON:
Oinez ganen naiz ezpadu eurik iten.
RAZI:
Oez joango naiz bakarrik euria ezpadu iten.
YOSAN:
Huez junen nz atei balin bada.
PIMUS:
Junen ntnketz oinez, ezpal ebia egiten baizik.
GRAAR:
Oinez juanen niz, bakarrik ezbalin badu euriik eiten.
XALAI:
Oinez joanen niz bakarrik euririk ezpadu ari.
KOBA:
Oinez joanen niz, nun ez duen euririk egiten.
MOBA:
Oinez joango naiz euria ezpadu egiten.
BERLA:
Oiez joanen naiz bakarrik ezpalin badu euri egiten.
MIMU:
Oinez juanen niz, bakarrik uririk ez bada.
KADO:
Joanen naiz oinez ezpalin bada ebiik.
EHI:
Euria bakarrik ez balin bada, oez joanen naiz.
MAAL:
Junen nz huez, ebia ezpada ai baizik.
SEAI:
Oinez juanen niz bakarrik euria ez bada ari.
XAAN:
Oinez joanen naiz, euria egiten ez balin badu bakarrik.
XABAI:
Oinez joanen naiz ez badu euririk egiten.
LAUSA:
Oinez joanen naiz, bakarrik euririk ez bada.
ANHAZ:
Euria ez balin bada bezik oinez joanen naiz.
IOSEN:
Oinez joanen naiz bakarrik ezpadu euri eiten.
BEDO:
Oinez joanen niz, eurik ezpalin badu egiten.
MAIAZ:
Oinez joanen niz, euririk ez badu egiten.
NAZI:
Oez joanen naiz euririk ezpada soilik.
AKAN:
Oinez joanen naiz, bakarrik euria ez badu egiten.
EHEN:
Bakarrik ezpadu euria egiten joango naiz lanerat.
PABA:
Oinez joanen naiz, euria ezpadu egiten.
JOAI:
Oinez joanen niz bakarrik ateri baldin badu.
PANZI:
Ez.
JOSA:
Oinez joanen naiz, bakarrik euririk egiten ez badu.
LUIDO:
Oinez joanen niz, bakarrik euririk ezpadu egiten.
MAIE:
Oinez juanen naiz, bakarrik ez padu euria egiten.
NAMAU:
Huinka junen nz ezpada ebia ai.
IBA:
Oinez joanen naiz, euririk ezpadu egiten.
KABA:
Oinez joanen niz, ez badu euririk egiten.
PEOLO:
Hez junen nz ez bada ebiik.
JOAINH:
Oinez gain naiz uriik ezpadu iten, bertzenaz ez.
GORBA:
Oinez joanen naiz, ezpadu euri egiten.
ABE:
Oinez joanen naiz bakarrik euririk ez badu egiten.
AIBA:
Oinez joanen naiz, euria egiten ez badu.
XILA:
Junen nz hoinka ezpalin bad ebi egiten.
ALAZI:
Oinez joango naiz, euria ez badu egiten bakarrik.
MIMI:
Oinez joango naiz euririk ez bada.
KAU:
Oinez joanen niz, euririk ez badu ai bakarrik.
IBAI:
Oinez joango naiz, bakarrik euria ezpadu egiten.
MAILA:
Ebiltez junen nz athei bada.