Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C262 — Qui que ce soit qui vous l'a dit, c'est un menteur.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
ESHEN:
Nornai izanta ere erran dizuna, erran zaituena, gezurti bat da.
JABI:
Nornahik errana baldin badauzu ere, gezurti bat da.
MADON:
Nok erran baitzaitu ori, gezurtia da.
LOUSEN:
Nornaiek errana izan dezazun, gezurtia da.
GERBAR:
Nur-nahik erranik gezürter bat düzü.
XALEZ:
Nornai izan dain erran dautzuna, gezurti bat da.
ANIZ:
Nornahik erranik ee, gezurtia da.
MAIHE:
Nornaik erranik ere, gezurtia da.
BELU:
Nornahi izan dain zuri erran dautzuna, gezurti bat da.
REES:
Nurk ee erran beiteizü, gezürtü bat da hua.
PIEPA:
Gezürter bat da, zuñek ee hoi erran beiteizü.
PIEGE:
Nornai izan dadin orren errailea, gezurti bat da.
JOBAN:
Nok errana badauzu ere, gezurtari bat ta.
ADBAR:
Nor-nahik erranik, gezürtia da.
XLEAHA:
Norek erranikan ere, gezurti bat da.
JEDON:
Nork errana badu ere, gezurtia da.
RAZI:
Edozoñek erranta re, gezurti bat da.
YOSAN:
Nurrek nahi erranik, gezurter bat düzü.
PIMUS:
Nor-nahi izanik ere errailia, gezürter bat da.
GRAAR:
Nork erranik ere, gezurtari bat da.
XALAI:
Nornaik erranik ere, gezurtari bat da.
KOBA:
Gezurtari bat da edozeinek erran dizun ere.
MOBA:
Nornaik erranta ere, gezurti bat ta.
BERLA:
Nornahik erranik ere, gezurtari bat da.
MIMU:
Nor-nahik erranik ere, gezurti bat da.
KADO:
Edozoin erran dauzu ori, gezurzaile bat da.
EHI:
Erran dizun edonor, gezurti da.
MAAL:
Nurknahik erranik, gezürter bat düzü.
SEAI:
Nornai izan ori erran dautzuna, gezurtia da.
XAAN:
Erran dizuna edonor izanda ere, gezurtia da.
XABAI:
Ez dakit nork erran dizuen, bainan gezurtari bat da.
LAUSA:
Edonork erran badu ere, gezurtia da.
ANHAZ:
Edozoin jendek errana badautzu ere gezurtia da.
IOSEN:
Nornaik erran ere, gezurti bat da.
BEDO:
Eztakit nok ori erran dauzun, gezurtari bat da.
MAIAZ:
Edonorrek erran ta ere, gezurti bat da.
NAZI:
Eztakit nok erran dizun ori baiña gezurtia da.
AKAN:
Edonork erran dizula gezurtia da.
EHEN:
Edozein izan eta ori esan dizuna, gezurti bat da.
PABA:
Nornai erran dizu, gezurti bat da.
JOAI:
Nornaik erranik ere, gezurtari bat da.
PANZI:
Edozeinek erran dizu, gezurtia da.
JOSA:
Edonork ori erran, gezurtia da.
LUIDO:
Edonork erranik, gezurti bat da.
MAIE:
Edonork erranik ere, gezurlari bat da.
NAMAU:
Nurnahik erranik, gezürter bat düzü.
IBA:
Edonork erran dizula, gezurti bat da.
KABA:
Nornaik erranik ere, gezurti bat da.
PEOLO:
Eztakit zui nur erranik, bena gezürterra da.
JOAINH:
Eztakit nok erran dizun bainon gezurti bat da.
GORBA:
Edonork erran badizu ere, gezurtari bat da.
ABE:
Edozeinek erranik, gezurtia da.
AIBA:
Edonork erran balin badizu, gezurti bat da.
XILA:
Nornahi erranik, gezürra emaiten dizü.
ALAZI:
Berdin du nok erran dizun, gezurti bat da.
MIMI:
Edonork ori esan, gezurtari bat da.
KAU:
Nornaik erran izan dezauzun e, gezurtu bat ta.
IBAI:
Nornaiek esan ere, gezurti bat da.
MAILA:
Nurrek e erran beiteizie gezürter bat düzü.