Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C272 — Le voir déguisé me fait rire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
ESHEN:
Maskatuak ikustia irri egińazten nau.
JABI:
Mozorroturik ikusteak irriarazten nau.
MADON:
Beztimentaz saindatzia, irri ite uzue.
LOUSEN:
Makillatua ikustea irri inazten nau.
GERBAR:
Ikhustia maskatüik erri eginazten deitazüt.
XALEZ:
Zu degizatuia ikustiak irriinaazten nau.
ANIZ:
Ikhustia degisatiak irri'inaazten nau.
MAIHE:
Mozorrotua ikusteak irri eginarazten dit.
BELU:
Zirtzildurik ikustea, irri emaiten daut.
Oharrak.— Subjektuaren ergatibo marka ez da ezagun.
REES:
Degisatüik ekhusten tüdanin, erri eginaazten deitade.
Oharrak.— Arra pausatuz.
PIEPA:
Maskatüik haen ikhustiak erri eginazten deitadak.
PIEGE:
Maskatua ikustia irringarri zaut.
JOBAN:
Degisatia ikustia irrieginarazten daut.
ADBAR:
Maskatüik ikhustiak erri eginazten deit.
XLEAHA:
Jauntzi oriekin ikusteak irrinarazten nik.
JEDON:
Desgisatua ikustia irrińazten nau.
RAZI:
Mozorrotua ikustea irriarazten nau.
YOSAN:
Hola beztitüik erri eginazten ditazüt.
PIMUS:
Mozorrotüik ikhustik erri eginazten nizü.
GRAAR:
Zu degisatua ikusteak irrianazten nau.
XALAI:
Mozorrotua ikustiak irrinarazten nau.
KOBA:
Irri eginarazten data mozorroturik ikustea.
MOBA:
Bere mozorrotua ikustea irriarazten na(u).
BERLA:
Mozorroturik ikustea irrinazten nau.
MIMU:
Hola mozorroturik ikustiak irrinarazten nau.
KADO:
Degisatia ikustia erri eginen dut.
EHI:
Mozorroturik ikusteak irri egiten dit.
MAAL:
Maskatüik ikhustiak erri eginazten ditazüt.
SEAI:
Mozorrotua ikusteak irriarazten nau.
XAAN:
Bera mozorroturik ikusteak irri egińarazten nau.
XABAI:
Mozorrotua ikustea irriarazten nau.
LAUSA:
Mozorroturik ikusteak irriarazten nau.
ANHAZ:
Haren beztitua ikusteak irri inarazten nau.
IOSEN:
Mozorroturik ikustea irriarazten nau.
BEDO:
Apaindurik ikustea irrinaazten nau.
MAIAZ:
Mozorrotua ikusteak irriarazten nau.
NAZI:
Bera mozorrotua ikusteak irri eginarazten dit.
AKAN:
Mozorroturik ikusteak irriarazten nau.
EHEN:
Mozorrotua ikusteak beldur egiten nau.
PABA:
Degisatua ikustea irriarazten nau.
JOAI:
Mozorrotuik ikusteak irrinaazten nu.
PANZI:
Mozorrotua ikusteak irri eginarazten nau.
JOSA:
Mozorrotua ikusteak irriarazten nau.
LUIDO:
Mozorrotuta bere ikusteak irriarazten nau.
MAIE:
Mozorroturik ikusteak irriarazten nau.
NAMAU:
Degisatüik ikhustia errieginazten deit.
IBA:
Mozorrotua ikusteak irriarazten nau.
KABA:
Mozorroturik ikusteak irriarazten nau.
PEOLO:
Be degisatüik ikhustia erri egiten zütüt.
JOAINH:
Irrinazten nau mozorrotuik ikustea.
GORBA:
Bera mozorroturik ikusteak irriarazten nau.
ABE:
Mozorroturik ikusteak irri eginarazten dit.
AIBA:
Mozorroturik ikusteak irriarazten nau.
XILA:
Hen ikhustia maskatüik erri egiten ditadak.
ALAZI:
Mozorrotuta ikusteak irriarazten nau.
MIMI:
Mozorrotuta ikustea irriarazten nau.
KAU:
Orren degizatuik ikusteak irri inaazten daut.
IBAI:
Mozorrotuta ikustea irriarazten nau.
MAILA:
Degisatüa ikhustia erri eginaazten nizü.