Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C281 — J'ai pris l'habitude de lire des livres en basque.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
ESHEN:
Usaia artu dut eskualdun liburuak irakurtzeko, edo eskuarazko liburuak.
JABI:
Ohitu naiz eskuarazko liburuen irakurtzen.
MADON:
Usaia artu ut liburuak eskuaraz leitzeko.
LOUSEN:
Usaia artu dut liburu eskualdunak irakurtzeko.
GERBAR:
Hartü dit kostüma üskaldün libüiak iakurteko.
XALEZ:
Harut dut usaia leitzeko liburu eskualdunak.
ANIZ:
Hartu ut usaia leitzeko liburiak eskuaraz.
MAIHE:
Euskarazko liburuak irakurtzen usatua naiz.
BELU:
Usaia hartu dut eskuaraz irakurtzeko liburu batzu.
REES:
Hartü dit kostüma libüien üskaaz eakurtzeko.
PIEPA:
Kostüma hartü diat librü iakurtzia üskaz.
PIEGE:
Eskuarazko liburuen irakurtzeko usaia artu dut.
JOBAN:
Usaia artu dut eskuarazko liburien leitzen.
ADBAR:
Üskarazko librien irakurtzen kostüma hartü düt.
XLEAHA:
Hartu ut usaia eskuarazko liburuen leitzeko.
JEDON:
Eskual liburuak irakurtzen usaia artzen asi naiz.
RAZI:
Usaia artu dut liburu batzuk euskaraz irakurtzea.
YOSAN:
Kostüma hartu dit üskaa libri iakurtia.
PIMUS:
Üskazko librien iakurtzeko üsantxa hartü dit.
GRAAR:
Eskuarazko liburien irakurtzeko usai artia dut.
XALAI:
Eskuarazko liburu batzuen irakurtzen artia dut usaia.
KOBA:
Euskarazko liburuak irakurtzen oitura artu dut.
MOBA:
Eskuarazko liburuak irakurtzen usaia artu dut.
BERLA:
Usaia hartu dut eskuarazko liburuen irakurtzea.
MIMU:
Eskuarazko libruak irakurtzeko usaia hartu dut.
KADO:
Artu dut usaia eskuarazko liburuak leitzia.
EHI:
Artu dut usaia euskerazko liburuak irakurtzeko.
MAAL:
Kostüma hartü dit üskaaz librü iakurteko.
SEAI:
Eskuarazko liburuak irakurtzen usaia artu dut.
XAAN:
Euskarazko liburuak irakurtzeko usaia artu dut.
XABAI:
Eskuarazko liburuak irakurtzea usaia artu dut.
LAUSA:
Oitura artu dut euskarazko liburuak irakurtzen.
ANHAZ:
Euskarazko liburuen irakurtzeko usaia artua dut.
IOSEN:
Euskarazko liburuak irakurtzen usaiatu naiz.
BEDO:
Usaia artu dut eskual liburuen irakurtzeko.
MAIAZ:
Oitura artu dut euskaraz idatzitako liburuak irakurtzea.
NAZI:
Euskarazko liburuak irakurtzeko usaia artu dut.
AKAN:
Euskarazko liburuak irakurtzea usaiatu naiz.
EHEN:
Euskarazko liburuen leitzearen usaia artu dut.
PABA:
Usaia artu dut euskaraz diren liburuak irakurtzea.
JOAI:
Eskuarazko liburuak leitzeko usaia artu dut.
PANZI:
Liburuak euskaraz irakurtzen oitura artu dut.
JOSA:
Euskarazko liburuak irakurtzen oitura artu dut.
LUIDO:
Euskarazko liburuak irakurtzeko usaia artu dut.
MAIE:
Euskarazko liburuak irakurtzen usaia artu dut.
NAMAU:
Hartü dit kostüma üskal librien eakurtia.
IBA:
Euskarazko liburuak irakurtzen oitu naiz.
KABA:
Eskuarazko liburuen irakurtzeko usaia artu dut.
PEOLO:
Kostüma hartü dit librü iakurtia üskaaz.
JOAINH:
Eskuarazko liburuak leitzeko usaia artu dut.
GORBA:
Usaia artu dut euskarazko liburuak irakurtzen.
ABE:
Usaia artu dut irakurtzea euskarazko liburuak.
AIBA:
Oitura artu dut euskarazko liburuak irakurtzen.
XILA:
Hartü dit kostüma üskaz librien iakurtia.
ALAZI:
Euskarazko liburuak irakurtzearen oitura artu dut.
MIMI:
Oitura artu dut euskarazko liburuak irakurtzea.
KAU:
Eskuarrazko liburien leitzen asia niz.
IBAI:
Artu dut oitura euskarako liburuak irakurtzea.
MAILA:
Hartü dit kostüma eskuaaz ezkribatüik librien iakurtia.