Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C320 — On me parle toujours comme si j'étais un enfant.
Joskera > Inpertsonalakk
ESHEN:
Aur bat banitz bezala mintzatzen naute.
JABI:
Mintzatzen nauzkite beti haurra banitz bezala.
MADON:
Beti mintzatzen naute, aur batentzat artzen naute.
LOUSEN:
Beti mintzatzen tzaizkit aurra banitz bezala.
GERBAR:
Bethi mintzatzen ziztatzüt haur bat banintz bezala.
XALEZ:
Beti mintzatzen tzauzkit haur bat banitz bezala.
ANIZ:
Beti mintzo ziezte haur bat banintz bezala.
MAIHE:
Beti aurra baniz bezela mintzo zitzaizkit.
BELU:
Haur bat banintz bezela mintzatzen dautatet.
Oharrak.— Zubereraren gisa datibo pertsona marka bitan agertzen da aditz laguntzailean: -ta-, -t.
REES:
Elhestatzen ziztatzüt bethi haur bat baninz bezala.
PIEPA:
Bethi elhestatzen zitadak haur bat banintz bezala.
PIEGE:
Aur bat banitz bezala mintzatzen zaizkit.
JOBAN:
Mintzatzen zauzkit aur bat banintz bezela.
ADBAR:
Mintzatzen zaizt haur bat banintz bezala.
XLEAHA:
Beti mintzo zaizkit haurra banintz bezala.
JEDON:
Aur ttiki bat banitz bezala mintzatzen naute beti.
RAZI:
Mintzatzen naute beti aur bat banintz bezala.
YOSAN:
Haur bati bezala bethi mintzatzen tziztatzüt.
PIMUS:
Haur bat banintz bezala mintzatzen ziztatzüt bethik.
GRAAR:
Haur bat banintz bezala mintzatzen zaizkit.
XALAI:
Beti haur bat banintz bezala mintzo zaizkidat.
KOBA:
Aur bat banintzen bezala mintzatzen didate.
MOBA:
Beti aur bat balitz bezala mintzatzen naute.
BERLA:
Beti mintzo zitzaizkie haur bat banintz bezala.
MIMU:
Mintzatzen dautate beti haur bat banintz bezala.
KADO:
Mintzatzen dira beti aur bat balin banintzen bezala.
EHI:
Beti itz egiten didate aurra izan banitz bezala.
MAAL:
Jentiak beti eni mintzo tützü haur bat banitz bezala.
SEAI:
Beti mintzatzen zaizkit haur bat banintzen bezala.
XAAN:
Aurra banintz bezala mintzo zait beti.
XABAI:
Aur bat bezala banintzen itz egiten didate.
LAUSA:
Itz egiten naute beti aur bat banintz bezala.
ANHAZ:
Jendea mintzo zaut beti haurra banintz bezela.
IOSEN:
Oino aurra banintz betzala mintzatzen naute.
BEDO:
          Ez da audiorik
MAIAZ:
Aur bat banintz bezala itz egiten dautate.
NAZI:
Beti aurra banintz bezala itz egiten dit jendeak.
AKAN:
Beti mintzatzen didate aur bat banintz bezala.
EHEN:
Beti aur bat banitz bezala mintzatzen didate.
PABA:
Nirekin mintzo gira aur bat banintz bezala.
JOAI:
Aurra banintz bezala mintzo zazta.
PANZI:
Itz egiten didate aur banintz bezala.
JOSA:
Beti aur bat banitz bezala itz egiten naute.
LUIDO:
Aur bat banintz bezala beti itz egiten didate.
MAIE:
Mintzo zaizkit beti aur bati bezala.
NAMAU:
Jentiak eni mintzatzen die haur bat baniz bezala.
IBA:
Beti aur bat banintz bezala itz egiten didate.
KABA:
Aur bati bezala mintzatzen dautate jendea.
PEOLO:
Jentik beti eni hitz egiten dizie haur bat bezala.
JOAINH:
Beti aurra banitze bezala mintzatzen naute.
GORBA:
Beti mintzo zaizkit aur bat banintz bezala.
ABE:
Beti itz egiten didate aur bat banintz bezala.
AIBA:
Beti aur bat banintz bezala mintzo zaizkit.
XILA:
Haur bat bezala banintz elhestatzen deitazie.
ALAZI:
Aurra banitz bezala itz egiten didate beti.
MIMI:
Beti aur bat bezala mintzatzen didate.
KAU:
Beti mintzatzen tzaizkit haur bat banintz bezala.
IBAI:
Aur bat banintzake bezala, beti mintzatzen da neri.
MAILA:
Elhestatzen tutzü enekin haur bat banintzen bezala.