Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A75 — Je vois bien cette femme-ci. Elle est près de moi. Mais pas cet homme là-bas. Il est trop loin.
JABI:
Emazte hori ongi ikusten dut nere ondoan delakotz, bainan gizon ura urrunei da.
MADON:
Andre ori ene saetsian da ezautze ut, bañan an urrunian den... urruno den gizona eztut ezautzen.
ESHEN:
Ikusten dut ongi nere ondoan den andre au. Bañan gizon ura eztut ongi ikusten, urrun baita.
LOUSEN:
Ongi ikusten dut emazte au ene ondoan, ez gizona urrun dena.
GERBAR:
Untsa ikhüsten dit emazte hau ene khantin beita. Bena ez hantxe den gizon hua, hürrünegi beita.
XALEZ:
Hemen ikusten dut ene ondoan den emazteki au ikusten dut ontsa. Baina gizon ua eztut ikusten, urrunei dago.
ANIZ:
Ene ondoan den emazteki hau ikusten dut, ondoan baita. Banan ez gizon hura, urrun baita.
MAIHE:
Ementxe dagon emazte au ikusten dut, urbil baita. Bainan ez an dagon gizon ura. Sobera urrun da.
BELU:
Emazteki hau untsa ikusten dut, nitaik hurbil da. Aldiz, gizon hoi, han, urrunei da.
REES:
Ikhüsten düt emazte hau, ene khantüko hau, bena ez gizon hua, hürrünegi düzü.
PIEPA:
Untsa ikhusten düt emazte hau, ene khantin da. Bena ez gizon hua, han, hürrünegi da.
PIEGE:
Emazte au ikusten dut bañon gizon ura urrunegi da.
JOBAN:
Ikusten dut emazte hori ene ondoan baita. Bainan ez gizon ura sobera urrun baita.
ADBAR:
Untsa ikhusten dut emazte hau, hurbil da, bena gizon hua han, urrunegi da.
XLEAHA:
Untsa ikusten dut emazte au emen. Ene ondoan da. Bainan gizon ura, han, sobera urrun da.
JEDON:
Ongi ikusteut emazteki au. Ene urbil da. Baina ango gizon ura sobera urrun da.
RAZI:
Emazte ori ongi ikusten dut urbil baita. Baiñan gizon ori eztut ongi ikusten, urrun baita.
YOSAN:
Ikhusten dit emazte hau, ene khantian düzü. Bena ez gizun hua han, hürrünegi düzü.
PIMUS:
Emazte hau untsa ikhusten dit, khantian düzü. Bena ez gizon hua, ürrünegi düzü.
GRAAR:
Ongi ikusten dut emazte hau hemen; ene ondoan da. Bainan ez gizon hua; sobera urrun da.
XALAI:
Untsa kusten dut emazte hau. Bainan gizon ura ez. Urrunegi da.
KOBA:
Emazte ori ongi ikusten dut urbil delakotz. Bana ez gizon aiek, an, sobera urrun direlakotz.
MOBA:
Ikusten dut emazte au, nere ondoan dago. Bainan beste gizon ori urrun dago.
BERLA:
Untsa ikusten dut emazte au. Neri urbil da. Bainan gizon oriek ez ditut untsa ikusten. Urruntxe dira.
MIMU:
Untsa ikusten dut emazte hori, neri hurbil da. Bainan ez gizon hua, urrunei dago.
KADO:
Untsa ikusten dut emazte hau. Ene ondoan da. Bainan hanko gizon ori sobera urrun da.
EHI:
Ikusten dut emazte ori ongi. Nirengandik urbila da. Bainan ez gizon ura. Sobera urrun da.
MAAL:
Ikhusten dit emazte hau heben, nitaik hüllan beita. Bena ez gizon hua han, hürrünegi düzü.
SEAI:
Emazte au untsa ikusten dut. Nitaik urbil da. Bainan ez gizon ura. Sobera urrun da.
XAAN:
Ongi ikusten dut emazte hau, nire ondoan da. Bainan ez gizon ura. Sobera urrun da.
XABAI:
Ene ondoan den emazte ori untsa ikusten dut. Bainan ez ango gizon ori, urrun delakotz.
LAUSA:
Ongi ikusten dut emazte ori. Urbil da. Bainan ez dut ikusten ango gizona. Sobera urrun da.
ANHAZ:
Untsa ikusten dut emazte hau. Nitaik urbil da. Bainan hango ua eztut ikusten. Sobera urrun da.
IOSEN:
Emazte au ongi ikusten dut. Neretik urbil da. Gizon ura eztut ongi ikusten. Urrun da.
BEDO:
Ikusten dut ongi emazte ori, nere ondoan da, bainan ez ango gizon ori, sobera urrun baita.
MAIAZ:
Emazte ori untsa ikusten dut. Nitaz urbil da. Bainan ez ango gizon ori. Sobera urrun da.
NAZI:
Emazte au ongi ikusten dut, nigandik urbil da. Baña gizon ura ez, urrunegi baita.
AKAN:
Emazte au emen ongi ikusten dut, nere ondoan da. Bainan gizon ori an sobera urrun da.
EHEN:
Ongi ikusten dut emazte au. Nitaz urbil da. Bañan ez gizon ori. Sobera urrun dago.
PABA:
Emazte ori ongi ikusten dut. Nire ondoan da. Bainan gizon ori ez dut ongi ikusten. Sobera urrun da.
JOAI:
Untsa ikusten dut emazte hau, urbil da, bainan ez gizon hura, urrunegi da.
PANZI:
Ongi ikusten dut emazte ori. Neregandik urbila da. Baña ez gizon ori. Sobera urrun da.
JOSA:
Emazte ori ongi ikusten dut. Nitaz urbil da. Baina ango gizon ura sobera urrun da.
LUIDO:
Ongi ikusten dut emazte ura, nitaz urbil da. Bainan ez gizon hau han, sobera urrun da.
MAIE:
Untsa ikusten dut emazte au. Nitaz urbil da. Baina gizon ura, an, urrunegi da.
NAMAU:
ikhusten düt untsa emazte hau. Bena gizon hua han, hürrünegi da.
IBA:
Emazte au ikusten dut. Nere ondoan da. Baina ez ango gizona. Urrunegi da.
KABA:
Untsa ikusten dut emazte ori, nitaz urbil da. Bainan ez ango gizon ori, sobera urrun da.
PEOLO:
Untsa ikusten dut emazte hoi, ene kantin da. Bena ez hanko gizuna. Hürrünegi da.
JOAINH:
Emazte au ongi ikusten dut bainan gizon ura ez.
GORBA:
Untsa ikusten dut emazte au. Nitaz urbil da. Baiñan ez an den gizon ori, sobera urrun da.
ABE:
Untsa ikusten dut emazte au, nigandik urbil baita. Bainan ango gizona ez, urrunegi baita.
AIBA:
Ongi ikusten dut emazte au. Nere ondoan da. Bainan ez gizon ori. Urrunegi da.
XILA:
Ikhusten dit emazte hoi heben. Ene khantian düzü. Bena ez gizon hua han. Hürrünegi düzü.
ALAZI:
Emazte au ongi ikusten dut. Nere ondoan da. Baiñan ez ango gizona. Sobera urrun da.
MIMI:
Untsa ikusten dut emazte ori ene ondoan baita, bainan ango gizon ura eztut ikusten urrun baita.
KAU:
Hemen den mazte hau untsa ikusten dut. Ene ondoan da. Aatik, han den gizon hura eztut ikusten. Urrunei da.
IBAI:
Ongi ikusten dut ene ondoan den emazte ori. Aldiz, urrunean den gizon ori gaizki ikusten dut.
MAILA:
Untsa ikusten dit emazte hoi, ene khantin düzü. Bena gizon hua hurrünegi düzü.