Languages: eu | en
Index of the questionnaireclose
A. NOMINAL MORPHOLOGY
A.1. Cases [A1-A74]
A.2. Demonstratives [A75-A81]
B. VERBAL MORPHOLOGY
B.1. Without interlocutors [B1-B56]
B.2.Among interlocutors [B57-B88]
B.3. Potential Mood [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Synthetic verbs [B136-B140]
B.6. Aspect morphemes of participles [B141-B148]
B.7. Allocutive forms [B149-B159]
C. SYNTAX
C.1. Pronouns [C1-C54]
C.2. Determiners in different syntactic contexts [C55-C71]
C.3. Degree modifiers [C72-C78]
C.4. Number agreement of the quantifiers [C79-C98]
C.5. Distributive numerals [C99-C102]
C.6. Focus [C103-C118]
C.7. Interrogative sentences [C119-C129]
C.8. Exclamative sentences [C130-C133]
C.9. Verb number agreement [C134-C141]
C.10. Subordinate clauses [C142-C314]
C.11. Impersonal clauses [C315-C323]
D. MORPHONOLOGY
F. PHONOLOGY
F.1. French loanwords [F1-F79]
F.2. Contact-induced phonemic change in northern Basque [F80-F178]
Search - Show the results
Content of the features
New search Go back Excel PDF
59 answers

C18 — A nous, personne ne nous dit rien.
[Nobody tells us anything.]
Syntax > Pron > Topic > 1/2p > Dat
ESHEN:
Guri neork ez gaitu deusik erraten.
JABI:
Guri iņork ez dauku deusik erraiten.
Notes.— Bere burua zuzendu du berehala: ""neorkek"" (ik. C18)
MADON:
Guri ez gaituzte niok fitxik erraten.
LOUSEN:
Guri niok ez du deuse erraten.
GERBAR:
Gui ihurk ee deüs eztikezü erraiten.
XALEZ:
Guri eztakou niok pitsik erran.
ANIZ:
Guri nehok eztute deusik erraiten.
MAIHE:
Guri neok eztauku deusik erraiten.
BELU:
Guri ez daukute nehok deus erten.
REES:
Gui, inhuek ez deüs ee ez dikezü erraiten.
PIEPA:
Gurri ihorkek ez daikü deüs erraiten.
PIEGE:
Guri ez gaituzte fitxik erraten.
JOBAN:
Guri nehok eztu deusik erraiten.
ADBAR:
Guri nehork eztu deüsik erraiten.
XLEAHA:
Guri, nehok deuse eztauku erraiten.
JEDON:
Guri neor ez gaituzte deusik erraten.
RAZI:
Guri neok eztigu deus erraten.
YOSAN:
Gui ihurk e eztikezü deüs erraiten.
PIMUS:
Gui, nihork e ez dikezü deüs erraiten.
GRAAR:
Guri nehork ez dauku deus erraiten.
XALAI:
Guri neork eztauku fitsik erran.
KOBA:
Guri iņork ez digu ezer erraiten.
MOBA:
Guri neok ez dauku deus erraiten.
BERLA:
Guri ez dauku neork deus erraiten.
MIMU:
Guri nehok eztauku deusik erraiten.
KADO:
Guri neorrek ez dauku deus erraiten.
EHI:
Guri neorrek ez digu fitxik erraiten.
MAAL:
Gui ihuek ez tiküzü deus erraiten.
SEAI:
Guri neok ez dauku deus erraiten.
XAAN:
Guri ez digu neork fitxik erraiten.
XABAI:
Guri iņork ez digu deus erraiten.
LAUSA:
Guri, iņork ez gaitu deus erraiten.
ANHAZ:
Guri neok eztauku fitsik kondatzen edo eztauku sekulan deus erten.
IOSEN:
Guri ez gaitu inork deus erraten.
BEDO:
Guri, neok eztauku deus erraiten.
MAIAZ:
Guri niork ez gaitu fitxik erraten.
NAZI:
Guri neok eztigu fitsik erraten.
AKAN:
Guri ez digu neork deus erraiten.
EHEN:
Guri iņok eztigu ezer esaten.
PABA:
Guri neork ez du ezer erraiten.
JOAI:
Guri neork eztauku deus erraiten.
PANZI:
Guri iņork eztigu ezer erraiten.
JOSA:
Guri iņork ez digu ezer erraten.
LUIDO:
Guri nehor ez dauku deus erraiten.
MAIE:
Guri neork eztigu deus erraiten.
NAMAU:
Gui ehorkek e ezteikü deüs erraiten.
IBA:
Guri neork eztigu deus erraten.
KABA:
Guri iņork ez du deus erraiten.
PEOLO:
Gui inoek ez du deus erraiten.
JOAINH:
Guri niok ez gaitu pitxik erraiten.
GORBA:
Guri niork ez dauku deus erraiten.
ABE:
Guri iņork ez digu deus erraiten.
AIBA:
Guri iņork ez du deus erraiten.
XILA:
Gui ihorkek ezteizügü deüs erraiten.
ALAZI:
Guri eztigu iņok erraten deus.
MIMI:
Guri iņork ez digu deus erraiten.
KAU:
Guri neok e deuse eztau erten.
IBAI:
Guri neork deus esaten gaitu.
Notes.— Frantsesez pertsona negazioetan ezezko perpausak ez du ezezko ""pas"" partikula hartzen. Eta frantsesez, gero eta gehiago, baiezko perpausa entzuten da: ""A nous, personne nous dit rien"". Euskarara arribatu dena.
MAILA:
Gui ihuek eztizü deus erraiten.