Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C203 — Qui sont les enfants que vous m'avez demander d'aider?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
ESHEN:
Laguntzeko galdetu nauzun aurrak nor die?
JABI:
Nor dira zuk laguntzeko eskatu dauzkidatzun haurrak?
MADON:
Zoin die aurrak launtza galdetu nautzuna?
LOUSEN:
Zoin dia aurrak laguntzea galdain nauzunak?
GERBAR:
Zoin dia haur lagŁntzeko galthatŁ beiteitazŁt.
XALEZ:
Ni ezautzen nuin batek badaki eztudala gezurrik erraiten.
ANIZ:
Nor dia haurrak galde'in duzuna laguntza iteko.
MAIHE:
Zoin dira laguntzeko galdegina dautazun haurrak.
BELU:
Zoin dira zuk nahuzun haurrak lagun ditzaatan.
REES:
ZuiŮ dia haurrak eta, galthatŁ beiteitazŁt lagŁntzia?
PIEPA:
ZuŮ dia lagŁntzeko galthatŁ zeneiztatzŁn haurrak.
PIEGE:
Nor dira laguntza galdia egin nauzun aurrak?
JOBAN:
Nor dira laguntzea galdegina daazun aur orik.
ADBAR:
LagŁntzeko galthatŁ deiztatzŁn haurrak, zoin dira?
XLEAHA:
Laguntzeko eskatu didazun aurrak, zoin dira?
JEDON:
Zuk launtza galdetu ninduzun aurrak nun die?
RAZI:
Laguntzea galdetu didazun aurrak nun dire?
YOSAN:
GaltatŁ deitazŁ laguntzez haurrak bena zuin dia?
PIMUS:
Nur dia lagŁntzia galthaegin zeneitazŁn haurrak.
GRAAR:
Zoin dira laguntzeko galde egin dizkidazun aurrak.
XALAI:
Nun dira laguntzia galdatu dauzkidatzun aurrak?
KOBA:
Nor dira aurrak galdetu didazun laguntzea.
MOBA:
Nor dira laguntzeko galdegin nautazun aurrak?
BERLA:
Zoin dira lagundu bear dituztan aurrak?
MIMU:
Laguntzeko galdegin zautazun haurrak zoin ote dira?
KADO:
Galdatu didazu laguntzea aur batzuk, nun dira?
EHI:
Laguntzeko galdegiten didazun aurrak, nortzu diren?
MAAL:
Nur dia lagŁntŁ behar dŁtŁdan haurrak?
SEAI:
Nor dira laguntzea galdetu didazun haurrak?
XAAN:
Laguntzea erran nizun aurrak, nor dira?
XABAI:
Laguntzea galdegin didazun aurrak, nun dira?
LAUSA:
Nor dira lagundu bear nituen aurrak?
ANHAZ:
Laguntzeko galdegin didazun aurrak zoin dira?
IOSEN:
Laguntzeko eskatu dizkidazun aurrak, zein dira?
BEDO:
Nor dira aurrak erran dazuna laguntzea?
MAIAZ:
Nor dira laguntzeko galdetu dizkidazun aurrak?
NAZI:
Gauza bera da. Nik bi esalditan emango nuke. Errango nuke: erran didazu aur batzuk laguntzeko, nun dira aur oiek?
AKAN:
Lagundu bear nituen aurrak nor dira?
EHEN:
Nor dira laguntzeko galdegin dizkidazun aurrak?
PABA:
Lagundu bear diren aurrak nor dira?
JOAI:
Nor dira laguntzea galdegin daztazun aurrak?
PANZI:
Nor dira laguntzea erran nizun aurrak?
JOSA:
Zein dira lagundu bear ditudan aurrak?
LUIDO:
Laguntza galdetu didazuen aurrak, nor dira?
MAIE:
Laguntzea eskatu didazun aurrak, nor dira?
NAMAU:
Nor dia haurrak galthe egin beiteitazŁt lagŁntzia?
IBA:
Nun dira laguntzea galdetu dizkidazun aurrak?
KABA:
Nun dira laguntzeko galdegin dizkidazun aurrak?
PEOLO:
Nur dia haurrak eni galthatŁ dŁzŁ lagŁntzea?
JOAINH:
Nor dira laguntzea galdetu nauzun aurrak?
GORBA:
Nortzu dira laguntzea eskatu didazun aurrak.
ABE:
Zoin aurren laguntzea galdegin didazu?
AIBA:
Zeintzuk dira aurrak galdetu dizkidazunak laguntzeko?
XILA:
Nor tia haurrak zŁk galthegin beitŁzŁ lagŁntzia?
ALAZI:
Nor dira laguntzea eskatu didazuen aurrak?
MIMI:
Nortzu dira lagundu bear ditudan aurrak?
KAU:
Nor dira launtzeko galdein zinazkaan haur hek?
IBAI:
Zein dira aurrak galdetu dauzunak laguntzea?
MAILA:
Nur dia galthatŁ deitatzien lagŁntzia haurrak?