Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
746 erantzun daude

A1 — L'homme a apporté du poisson.
IM > Kasuak > Erg > MT_SG
BELU:
Gizonak arraina ekharri du.
A2 — Les hommes savent réparer les voitures.
IM > Kasuak > Erg > MT_PL
BELU:
Gizonek badakite otoen antolatzen.
A3 — Cinq chats ont mangé du poisson.
BELU:
Bost gatuek jan dute arrainkia.
Oharrak.— MT-PL eta MG-PL forma berdinez egiten du.
A4 — Un homme a mangé des cerises.
IM > Kasuak > Erg > MG_SG
BELU:
Gizon batek jan ditu gereziak.
A5 — Ce jour-là, quelques enfants préféraient rester chez eux.
IM > Kasuak > Erg > MG_PL
BELU:
Egun artan haur zonbaitek nahio zuten etxen egon.
A6 — L'homme est grand.
IM > Kasuak > Abs > MT_SG
BELU:
Gizona handia da.
A7 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
IM > Kasuak > Abs > MT_PL
BELU:
Bihar gizonak Baionarat oinez joanen dira.
A8 — J'ai mangé cinq pommes.
BELU:
Bost saar jan ditut.
A9 — Combien de livres a lu Beñat?
BELU:
Zombat liburu leitu ditu?
A10 — Nous avons invité quelques amis.
IM > Kasuak > Abs > MG_PL
BELU:
Zombeit adixkide gomitatu ditugu.
A11 — Il n'y a pas de pain.
BELU:
Ez da ogirik.
A12 — Je n'ai pas vu d'enfants.
BELU:
Ez dut haurrik ikusi.
A13 — Il n'y a pas d'enfant qui soit allé à l'école.
BELU:
Ez da haurrik eskolan ibili denik.
A14 — Maddi, avez-vous des enfants?
BELU:
Maddi haurrak badituzu?
Oharrak.— Absolutiboa eta partitibo kasuak, biak erabiltzen ditu.
A15 — Peio, avez-vous de l'argent?
BELU:
Peio baduzu sosik?
A16 — J'ai vu de beaux enfants dans la rue.
BELU:
Haur eder batzu ikusi ditut kharrikan.
A17 — S'il vous faut de l'aide, dites-le moi.
BELU:
Laguntzarik behar balinbauzu, galde izazu.
A18 — Si vous avez des questions, dites-le moi.
BELU:
Aski dautazu erratea kestionerik balin baduzu.
A19 — Aucun enfant n'est venu à l'école aujourd'hui.
BELU:
Haur bihik ez da eskolara jin egun.
A20 — La maman a donné le livre à son enfant.
IM > Kasuak > Dat > MT_SG
BELU:
Amak liburua eman du bere haurrari.
A21 — La maman a donné le livre aux enfants.
IM > Kasuak > Dat > MT_PL
BELU:
Amak eman du liburua haurreri.
A22 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
BELU:
Amak kestione hau pausatu du bost haurreri.
A23 — À combien d'enfants avez vous donné du pain?
BELU:
Zombat haurreri eman duzu ogia?
A24 — Je me souviens de mon ami.
BELU:
Ene adixkideaz orhoitzen niz.
A25 — Je me souviens de mes amis.
BELU:
Nere adixkideez orhoitzen niz.
A26 — Je me souviens de trois endroits.
BELU:
Hiru tokiz orhoitzen niz.
A27 — Nous avions parlé de quelques amis.
BELU:
Zombait adixkidez mintzatu ginen.
A28 — J'ai parlé de quelqu'un.
BELU:
Norbaitez mintzatu niz.
A29 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
BELU:
Liburua ekharri dut gizonarendako.
A30 — C'est bon pour les yeux.
BELU:
Begiendako on da.
A31 — Nous les avons pris pour femmes.
BELU:
Emaztentzat hartu ditugu.
A32 — Je vous ai pris pour mon mari.
BELU:
Ene xenarrarendako hartu zitut.
A33 — Peio m'a pris pour un imbécile.
BELU:
Xoxo batentzat hartu nu Peiok.
A34 — Peio a mis la main dans l'eau froide.
BELU:
Ur hotzean eman du eskua Peiok.
A35 — Comment vit-on dans les grandes villes?
BELU:
Nola bizi gira hiri handietan.
A36 — Dans combien de villes avez-vous été?
BELU:
Zombat hiritan izana zira?
A37 — J'ai dormi dans un hôtel.
BELU:
Otel batean lo egin dut.
A38 — J'ai confiance en ma mère.
IM > Kasuak > Ines > MT_SG > Biziduna
BELU:
Ene amaren baitan konfientxia dut.
A39 — Beñat commence à travailler à 1 heure.
BELU:
Oren batean hasten da Beñat lanean.
A40 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG
BELU:
Duela hiru urte ene aixkideak, jadanik bere erresumarat itzuliak ziren.
A41 — J'ai envoyé les enfants aux maisons derrière l'église.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL
BELU:
Haurrak igorri ditut eliza gieleko etxeetaat.
A42 — Les danseurs sont allés à quatre maisons de notre quartier.
BELU:
Gure kartiereko lau etxetarat joan dira dantzariak.
A43 — À combien de maisons sommes-nous allés?
BELU:
Zombat etxetarat izan gira?
Oharrak.— +mugimentu nahiz -mugimenduzko aditzekin adlatibozko kasua erabiltzen du. Izan gira :""le passé lointain""; joan gira: ""le passé plus proche"".
Audio oharrak.— Zombat etxetarat joan gira?
A44 — J'ai envoyé les élèves à l'instituteur.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG > Biziduna
BELU:
Errientari igorri ditut haurrak.
Oharrak.— Datibo edo Adlatibo kasuak erabil ditzake ikus dezakegun bezala A46-OHAR-ean.
A45 — J'ai envoyé les élèves aux instituteurs.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL > Biziduna
BELU:
Errienteri iorri ditut haurrak.
Oharrak.— Datibo edo Adlatibo kasuak erabil ditzake ikus dezakegun bezala A46-OHAR-ean.
A46 — J'ai envoyé les élèves à deux ou trois professeurs.
IM > Kasuak > Adl > MG_PL > Zenbatz > Biziduna
BELU:
Bizpahiru erakasleri igorri tut haurrak.
Oharrak.— Datibo eta adlatibo kasuak erabil ditzake A46-OHAR-ena ikus dezakegun bezala.
Audio oharrak.— Bizpahiru errient ganat iorri ditut haurrak.
A47 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
BELU:
Ez nuen nahi Maddi joan zain herri horri buruz.
A48 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
BELU:
Enuen nahi Beñat eta Maddi joan ziten mendieri buruz.
A49 — Le chien est retourné vers l'homme.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_SG > Biziduna
BELU:
Zakurra itzuli da gizonarenganat.
Oharrak.— Adlatibo eta hurbileko adlatibo kasuak erabil ditzake.
Audio oharrak.— Zakurra itzuli da gizonari buruz.
A50 — Le chien est retourné vers les hommes.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_PL > Zenbatz > Biziduna
BELU:
Zakurra itzuli da gizoneri buruz.
A51 — Manex est allé jusqu'à la maison.
BELU:
Manex joan da etxeraino.
A52 — Votre demande est arrivée jusqu'au Président.
IM > Kasuak > Mug adl > MT_SG > Biziduna
BELU:
Zure galdea presidentaaino heldu da.
A53 — Je viens de la maison.
BELU:
Etxetik heldu niz.
A54 — Je viens des maisons d'en bas.
BELU:
Behereko etxeetaik heldu niz.
A55 — De quelle maison vient Maddi?
BELU:
Zoin etxetaik heldu da Maddi?
A56 — Beñat s'est séparé de sa femme.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
BELU:
Beñat bere emaztetik sepaatu da.
A57 — Marie s'est éloignée de ses copines.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
BELU:
Mari bere lagunetaik urrundu da.
A58 — Beñat et Piarres se sont séparés de leurs femmes.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
BELU:
Beñat eta Pierres bere emaztetaik separatu dira.
A59 — Peio tient ça de son père.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
BELU:
Peiok bere aitaenganik du hoi.
A60 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
IM > Kasuak > Soz > MT_SG
BELU:
Nahi dut Beñat Maialenen adixkidearekin jin dain.
A61 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
IM > Kasuak > Soz > MT_PL
BELU:
Nahi nuke Peio adixkidekin jin dain.
Oharrak.— Adixkidekin 'e' luze bat nabari da.
A62 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
BELU:
Nahi ginuke Beñat eta Maddi hiru zaldiekin jin diten.
A63 — Mes amis se sont fâchés à cause de la maison.
BELU:
Ene aixkideak samurtu dira etxeangatik.
Oharrak.— Autozuzenketa: 'etxean gainetik'.
Audio oharrak.— Ene aixkideak etxean gainetik samurtu dira.
A64 — Je suis ici à cause de mon ami.
IM > Kasuak > Motib > MT_SG > Biziduna
BELU:
Hemen naiz ene aixkidia dela kausa.
Oharrak.— Autozuzenketa: aixkidiangatik.
Audio oharrak.— Emen naiz ene aixkidiangatik.
A65 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_SG
BELU:
Ene anaian liburua eman dautazu.
A66 — Quelqu'un a volé les livres de mes camarades d'école.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_PL
BELU:
Norbaitek ebatsi ditu ene eskolako aixkiden liburuak.
A67 — J'ai eu les conseils de trois petites filles.
BELU:
Ukan ditut hiru neska ttipien kontseiluak.
A68 — L'eau de la fontaine est propre.
BELU:
Iturriko ura garbia da.
A69 — Les rues des villes sont larges.
BELU:
Hirietako kharrikak zabalak dira.
A70 — Les maires de trois villages sont venus.
BELU:
Hiru herritako auzapezak jin dira.
A71 — Rien ne vaut la lumière du soleil.
BELU:
Ez du deusik balio, iduzkiaren argia.
A72 — C'était le patron d'une grande usine.
IM > Kasuak > ILag > ko_Ilag > MG_SG > bat
BELU:
Üsina handi baten nausia zen.
Oharrak.— Jabego genitiboa erabiltzen du, lekukoaren ordez.
A73 — J'ai acheté un chien de trois ans.
BELU:
Hiru urteko zakur bat eosi dut.
A74 — Nous avons construit une maison à deux étages.
BELU:
Bi estaietako etxe bat in dugu.
A75 — Je vois bien cette femme-ci. Elle est près de moi. Mais pas cet homme là-bas. Il est trop loin.
BELU:
Emazteki hau untsa ikusten dut, nitaik hurbil da. Aldiz, gizon hoi, han, urrunei da.
A76 — Vous parlez à ces enfants-ci, mais voyez-vous là-bas ces autres petites filles?
BELU:
Haur hori mintzatzen zira, bainan ikusten tuzu han beste neska ttipi hek?
A77 — Ce bonbon-là est pour vous, ce biscuit-ci est pour moi.
BELU:
Oñ-oñ hua zuretako da, bixkotxa hau enetako.
A78 — Il y a un instant, d'ici, ces garçons ont jeté des pierres à ces petites filles là-bas.
BELU:
Berriki mutiko ttipi hok botatu ituzte harriak neska ttipi heieri.
A79 — Pierre et Marie se sont fâchés. Celle-ci, à la fin, a crié.
BELU:
Pierre* eta Mari* samurtu dira. Azkenean hau, oiuka hasi da.
A80 — Deux hommes marchaient dans la rue avec deux enfants. Ces deux hommes avaient une drôle d'allure.
BELU:
Bi gizon kharrikan ibilki ziren bi haurrekin. Bi gizon hek itxura bitxia zuten.
A81 — Un et un font deux. Cela, au moins, est sûr.
BELU:
Bata eta bat bia egiten dute. Hoi bedeen segur.
Oharrak.— bia = biga
B1 — L'homme est grand.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
BELU:
Gizona handia da.
B2 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
BELU:
Bihar gizonak Baionarat oinez joanen dira.
B3 — Jean était berger pour quelques jours.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
BELU:
Jean* zombait egunendako artzain zen.
B4 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
BELU:
Duela hiru urte ene aixkideak, jadanik bere erresumarat itzuliak ziren.
B5 — Beñat n'est pas là, il doit être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
BELU:
Beñat ez da emen eri ditake.
B6 — Beñat et Maddi doivent être fâchés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
BELU:
Beñat eta Maddi samur ditazke.
B7 — Dimanche prochain, où sera Beñat ?
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
BELU:
Heldu den igandean nun izaiten aal da Beñat?
B8 — Quand Beñat et Maddi rentreront chez eux, ils se reposeront / prépareront le dîner.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
BELU:
Beñat eta Maddi bere etxen sartuko direlarik...
B9 — Beñat n'est pas venu hier, il devait être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
BELU:
Beñat ezta jin atzo, eri zitaken.
B10 — Beñat et Maddi devaient être au cinéma quand vous les aviez appelés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
BELU:
Beñat eta Maddi zineman zitazkeen zuk deitu dituzuelaik.
B11 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Nahi dut Beñat Maialenen adixkidearekin jin dain.
B12 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Nahi ginuke Beñat eta Maddi hiru zaldiekin jin diten.
B13 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Ez nuen nahi Maddi joan zain herri horri buruz.
B14 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Enuen nahi Beñat eta Maddi joan ziten mendieri buruz.
B15 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Aleg
BELU:
Nahi nuke Peio adixkidekin jin dain.
Oharrak.— Adixkidekin 'e' luze bat nabari da.
B16 — Que Peio se taise!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
BELU:
Ixil dain Peio!
Oharrak.— Ixil bedi ere erabiltzen du, bainan lekuko honentzat ordrea emateko 'ixil dain' erabiltzen du.
B17 — Que les enfants s'en aillent d'ici!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
BELU:
Haur hoik juan diten emendik!
B18 — Faites attention! Un accident peut arriver!
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
BELU:
Kasu ein dezazue akziden bat jin ditake.
B19 — Ici ces choses là ne peuvent pas arriver.
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
BELU:
Hemen gauza hoik ez ditazke gerta.
B20 — Les fleurs lui sont tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
BELU:
Loreak eskuetaik erori zazko.
B21 — Les livres leur sont tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
BELU:
Liburuak eskuetaik erori zazkote.
B22 — Les fleurs lui étaient tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
BELU:
Loreak eskuetaik erori zazkon.
B23 — Les livres leur étaient tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
BELU:
Liburuak eskuetaik erori zazkoten.
B24 — A Maddi aussi, cela a dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Orain
BELU:
Maddiri ere holako zerbait gertatu zako.
B25 — A Maddi aussi, cela avait dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Irag
BELU:
Menturaz Maddiri ere holako zeait gertatu zakon.
B26 — Beñat ne veut pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Beñatek eztu nahi gakoa eskuetaik eror dezakon.
B27 — Beñat ne voulait pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Beñatek etzuen nahi gakoa eskuetarik eror zezakon.
B28 — Beñat ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose à Peio.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
BELU:
Beñatek eluke nahi zerbait gerta zezakon Peiori.
B29 — Que les enfants s'approchent de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_+pD > -ke > Jusiboa
BELU:
Nitaik hurbil diten haurrak.
B30 — L'homme a apporté du poisson.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
BELU:
Gizonak arraina ekharri du.
B31 — Un homme a mangé des cerises.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
BELU:
Gizon batek jan ditu gereziak.
B32 — En ce temps là, Beñat mangeait une pomme par jour.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
BELU:
Dembora hetan Beñatek egun oroz sagar bat jaten zuen.
B33 — En ce temps là, Peio achetait des pommes tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
BELU:
Dembora hetan egun guziez Peiok saarrak erosten zituen.
B34 — Beñat doit avoir la clé á la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
BELU:
Beñatek gakoa etxen behar luke.
Oharrak.— Honetan ez badu +ke (epist) erabilten, bai ordea B35ean.
B35 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
BELU:
Merkatuan erosi duke artua Beñatek.
B36 — Beñat devait avoir les clés à la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Irag
BELU:
Beñatek behar lituzke etxean gakoak.
B37 — Nous avons acheté ce livre pour que Maddi le lise.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Liburu hoi erosi dugu Maddik lei dezan.
B38 — Je veux que Peio achète ces pommes.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Nahi dut Peiok sagar hoik eros ditzan.
B39 — Je voulais que Maialen boive le lait.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Nahi nuen Maialenek esne hoi edan zezan.
B40 — J'avais raconté une histoire pour que tous les enfants dorment bien.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Ixtorio bat kondatu nuen haur guziek untsa loin zezaten.
B41 — Peio voudrait que Maddi ramasse les papiers.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
BELU:
Peiok nahi luke Maddik bil ditzan paperrak.
B42 — Qu'il fasse comme il veut !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
BELU:
In dezala nahi dien bezela!
B43 — Que la Mairie finisse ces travaux une bonne fois pour toutes !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
BELU:
Herriko etxeak burura ditzan lan hoik behinbetikoz.
B44 — La maman a donné le livre à son enfant.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
BELU:
Amak liburua eman du bere haurrari.
B45 — Peio le lui dira.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
BELU:
Peiok erranen dako.
B46 — La maman a donné le livre aux enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
BELU:
Amak eman du liburua haurreri.
B47 — Beñat lui avait apporté un livre.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
BELU:
Beñatek liburu bat ekharri zakon.
B48 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
BELU:
Amak kestione hau pausatu du bost haurreri.
B49 — À mon fils, ma femme lui ferait manger n'importe quoi (en lui disant qu'il va grandir).
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke > Aleg
BELU:
Ene semaeri ene emazteak zernahi janaaz lezake erranez handituko dela.
B50 — Beñat a dû donner ses livres à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Orain
BELU:
Menturaz Beñatek emana dazko liburuak Maddiri.
B51 — Beñat avait dû déjà donner son livre à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Irag
BELU:
Doiaka Beñatek emana zakon liburu hoi jadanik Maddiri.
Oharrak.— Doaika partikulaz baliatu da epistemologikoaz baliatu ordez.
B52 — Beñat a apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Beñatek bizikleta joan du Maddiri antolatzeko.
Oharrak.— Eraman = joan
B53 — Beñat avait apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Beñatek joan zuen bizikleta Maddiri antolatzeko.
Oharrak.— Eraman = joan
B54 — Peio voudrait que Maddi lui donne des fleurs.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
BELU:
Peiok nahi luke Maddik eman ditzan loreak.
B55 — Que Maddi ne lui prête pas la bicyclette !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
BELU:
Maddik ez dezakola bizikleta presta!
B56 — Que les élèves donnent leur(s) livre(s) à Maddi !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
BELU:
Haurrek eman dezetela liburua Maddiri.
B57 — Je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
BELU:
Zuri mintzo naiz.
B58 — Vous vous êtes approché de moi.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
BELU:
Nitaz hurbildu zira.
B59 — Avant, je vous parlais tous les jours.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
BELU:
Leeno egun guziez mintzatzen nauzun.
B60 — En ce temps là, vous me parliez souvent de ces sujets.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
BELU:
Denbora hetan gauza hoitaz usu mintzatzen zinautan.
B61 — J'ai dû vous parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Orain
BELU:
Fiteei mintzatu nitzauzu.
B62 — Vous aviez dû me parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Irag
BELU:
Uste dut fitei erran dautazula.
B63 — Beñat veut que je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Beñatek nahi du zuri mintza nain.
B64 — Je voulais que vous me parliez à moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Nahi nuen eni mintzo zindain.
B65 — Maddi souhaiterait que vous vous approchiez de moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
BELU:
Maddik nahi luke nitaz urbil zindain.
B66 — Parlez-moi plus gentiment!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
BELU:
Goxokio mintza zite eni!
B67 — Approchez-vous de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
BELU:
Urbil zite eni!
B68 — Je vous vois.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
BELU:
Ikusten zitut.
B69 — Vous me connaissez.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
BELU:
Ezautzen nuzu.
B70 — Avant, je vous voyais tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
BELU:
Leheno egun guziez ikusten zinduan.
B71 — En ce temps là, vous me connaissiez bien.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
BELU:
Dembora hetan ontsa ezautzen ninduzun.
B72 — Beñat veut que je vous voie.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Beñatek nahi du zure ikustera jin nain.
B73 — Mes amis veulent que vous me connaissiez.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Ene adixkidek nahi dute ene ezagutza egin dezazun.
B74 — Avant, vous préfériez que je vous voie tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Leheno nahiago zinin egun guziez zure ikustea jin nain.
B75 — En ce temps là, je voulais que vous me voyiez tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Dembora hetan nahi nuen ikus nezazun egun guziez.
B76 — Je voudrais que vous m'invitiez au restaurant.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
BELU:
Zetako ez naozu gomitatzen ostaturat!
B77 — Emmenez-moi au restaurant!
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Agin
BELU:
Joanezazu ostaturat.
Oharrak.— joan = eraman
B78 — Je vous ai apporté les papiers de la voiture ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
BELU:
Otoko paperrak goiz untan ekharri dazkitzut.
B79 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
BELU:
Ene anaian liburua eman dautazu.
B80 — En ce temps là, je vous donnais un baiser tous les jours.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
BELU:
Dembora hetan goiz guziez pott bat emaiten nautzun.
B81 — Il y a bien longtemps, vous me racontiez des histoires tous les soirs.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
BELU:
Aspaldiko demboretan arras guziez ixtoriuak kondatzen zinauzkitan.
B82 — Maialen veut que je vous porte le livre à la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Maialenek nahi du etxera liburua joanintzaizun.
Oharrak.— joan = eraman
B83 — Peio souhaite que vous me donniez l'argent ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
BELU:
Peiok nahi luke sos hoi eman dautazun goiz untan.
Oharrak.— E33 perpauseko aditz forma ulertzen du, bainan ez erabiltzen.
B84 — L'an dernier, vous vouliez que je vous vende ma voiture.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Joan den urtian zuk nahi zinuen ene otoa erosi.
Oharrak.— E34 ulertzen du, nahiz ez erabili.
B85 — Avant, Peio ne voulait pas que vous me racontiez des mensonges.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
BELU:
Leheno Peiok etzuen nahi zuk eni gezurrak erratea.
B86 — Maialen préférerait que vous me portiez des biscuits de la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
BELU:
Maialenek nahio luke etxeko bixkotxak eni ekhar ditzatzun.
B87 — Donnez-moi ce livre!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
BELU:
Emadatazu liburu hoi!
B88 — Racontez-moi des histoires!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
BELU:
Kondazkidatzu ixtoriuak.
B89 — (Peio a repris des forces). Avec un peu d'aide, il peut se lever du lit.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
BELU:
Peio azkartu da. Laguntza pittaatekin ohetik jeikitzen aal da.
Oharrak.— Ahelera ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Peio azkartu da. Laguntza pittaatekin ohetik jeiki ditake.
B90 — (La porte est fermée à clé.) Peio ne peut pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
BELU:
Atea hetsia da gakoz. Peio ezta jalitzen aal.
Oharrak.— Ahalera ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Borta gakoz hetsia da. Peio ez ditake jali.
B91 — (Peio a fini ses devoirs). Il peut quitter l'école.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
BELU:
Peiok bere devoir*ar fini tu. Eskolatik jali ditake.
B92 — (Il fait nuit.) Nul ne peut sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
BELU:
Iluna da. Nehor ez ditake permisioni gabe jali.
B93 — Attention: ce verre peut tomber.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
BELU:
Kasu! Baso hoi eror ditake.
B94 — Maintenant une telle chose ne peut plus arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
BELU:
Orai holako gauza bat ez ditake gerta.
B95 — (Peio avait repris des forces). Avec un peu d'aide, il pouvait se lever.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
BELU:
Peio azkartua zen. Laguntza pittaatekin jeiki zitakeen.
B96 — (La porte était fermée à clé.) Peio ne pouvait pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
BELU:
Borta gakoz hetsia zen. Peio etzitakeen jali.
B97 — (Peio avait ma permission). Il pouvait s'en aller à Paris.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
BELU:
Peiok bazuen ene baimena. Parisera joan zitakeen.
B98 — (Il y avait une interdiction.) Nul ne pouvait sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
BELU:
Debeku bat bazen. Nehor etzitakeen permisioni gabe jali.
B99 — Dans le temps aussi, de telles choses pouvaient se produire!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
BELU:
Dembora hetan bergauzak gertatzen aal zitazken.
B100 — A cette époque, rien de tel ne pouvait arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
BELU:
Dembora haetan holakorik etzitakeen gerta.
B101 — Attention! Un accident pourrait se produire.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
BELU:
Kasu! Istripu ba(t) gerta litake.
B102 — Attention! Les livres pourraient tomber!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
BELU:
Kasu! Liburuak eror ditazke.
Oharrak.— Ditazke edo litazke, berdin zaio. Ez du desberdintasunik egiten.
Audio oharrak.— Kasu! Liburuak eror litazke.
B103 — (Le téléphone est réparé.) Peio peut me parler tous les jours.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_+pD
BELU:
Telefona arrainjatua da. Peiok deitzen aal nau egun guziez.
B104 — (Que Peio fasse attention.) Une telle chose peut lui arriver à lui aussi!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_-pD >
BELU:
Peiok kasu ein dezan, ber gauza gertatzen aal zako harri ere.
Oharrak.— E21 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
B105 — (Il a l'autorisation.) Beñat peut voir les malades.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
BELU:
Badu permisionea. Beñatek ikusten aal ditu eriak.
Oharrak.— Ahalera ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Badu permisionea, Beñat eriak ikus ditzazke.
B106 — (Ne bougez plus.) Maintenant je peux vous voir.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > +pA_+pE
BELU:
Etzitela higi. Orai ikusten aal zitut.
Oharrak.— E22 konprenitzen du, bainan aditz forma hori ez du erabiltzen.
B107 — Attention! Les enfants peuvent casser une vitre!
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
BELU:
Kasu! Haurrek hausten aal dute berina bat.
Oharrak.— Baita ""lezakete"" erran dezake.
Audio oharrak.— Kasu! Haurrek haus lezakete berina bat.
B108 — (Je suis fort:) Je peux porter ce paquet sur mon dos.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
BELU:
Azkarra niz. Paketa hoi kharrea nezake bizkarrean.
B109 — (Vous êtes trop faible:) Vous ne pouvez pas lever cette pierre.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
BELU:
Ahulei zira. Harri hoi ez dezakezu altxa.
B110 — De là où j'étais, je pouvais vous voir, mais pas facilement.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
BELU:
Nintzan tokitik ikusten aal zindudan, bainan ez aise.
B111 — De là où vous étiez, vous pouviez nous voir tous.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
BELU:
Zinen tokitik denak ikusten aal ginituzun.
B112 — Avant les paysans ne pouvaient pas travailler le dimanche.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
BELU:
Lehenago laborariek etzuten lan egiten aal igandetan.
B113 — (La loi avait changé). Beñat pouvait fumer au travail.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
BELU:
Legea aldatu zen. Beñatek pipatzen aal zuen lanean.
B114 — Moi également, je peux vous donner un peu d'argent.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
BELU:
Nik ere emaiten aal dautzut sos pittaat.
B115 — Vous avez ma permission. Vous pouvez me dire la vérité sans crainte.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
BELU:
Baduzu ene permisonea. Egia erraten aal dautazu beldurrik gabe.
B116 — J'avais assez d'argent. Je pouvais vous en donner un peu.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
BELU:
Banuen aski diru, emaiten aal nautzun pittaat.
B117 — Ne mangez pas trop. Cela pourrait vous faire du mal.
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_-pE
BELU:
Etzazula sobera jan. Kalte egiten aal dautzu.
B118 — Si ce matin Beñat était venu à pied, il aurait vu Maddi dans la rue.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
BELU:
Goiz ontan Beñat oinez jin balitz, Maddi ikusiko zuen kharrikan.
B119 — Si un tel accident était arrivé à Peio hier, son père aurait dit quelque chose à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
BELU:
Istripu hoi atzo gertatu balako Peiori, haren aitak zerbait erran lakio Maddiri.
B120 — Si hier Beñat avait mangé toutes les pommes, il aurait été malade.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
BELU:
Beñatek jan balitu saar guziak eri egonen zen.
B121 — Si à ce moment là Peio lui avait dit la vérité, cela aurait paru bizarre à Beñat.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
BELU:
Memento hartan Peiok erran balako egia, bitxi hatxemanen zuen Beñatek.
B122 — Si demain Beñat partait à Paris à pied, il achèterait de nouvelles chaussures.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
BELU:
Beñat bihar joan balai Paiseat oinez, eros lezazke zapeta berriak.
B123 — Si un jour un tel malheur lui arrivait, Peio demanderait de l'aide à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
BELU:
Holako gertakari zail bat gertatzen balako egun batez, Peiok galdegin lezake Maddiri laguntza.
B124 — Si Beñat voyait ses enfants dans un tel état, il s'étonnerait beaucoup.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > -pA
BELU:
Beñatek ikusten balitu bere haurrak manera hortan, harri litake.
B125 — Si Peio racontait une telle histoire à Beñat, le livre lui tomberait des mains.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
BELU:
Holako ixtoriua konda balezo Beñatek Peiori eskuetarik liburua eror lakio.
B126 — Si Peio avait plus d'argent, il serait plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
BELU:
Peiok balu diru gehiago, urosago litake.
B127 — Si hier j'étais resté dans la forêt, vous vous seriez inquiété.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > +pA
BELU:
Atzo eon bainintz saran, odol gaxto egin zinuke.
B128 — Si à ce moment-là vous m'aviez parlé à moi, je vous aurais donné un peu d'argent.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
BELU:
Orduan eni mintzatu bazine, emanen nautzuen diru pitta bat.
B129 — Si hier j'avais apporté les livres, vous m'auriez invité au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
BELU:
Atzo ekharri banintuen liburuak, ostatura gomitatuko ninduzun.
B130 — Si ce jour là je vous avais offert de l'or, à moi aussi vous m'auriez parlé d'une autre manière.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
BELU:
Egun hartan urrea ofreitu banautzun, eni ere beste gisalat mintzatuko zinen.
B131 — Si demain vous veniez jusqu'à Cambo à pied, après je vous inviterais au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
BELU:
Bihar Kamboraino oinez heldu balin bazira, ostaturat gomitatuko zitut.
Oharrak.— E12 eta E13 ez aizkio arrotz egiten.
B132 — Si à vous aussi je vous parlais tous les jours, vous me diriez la vérité.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
BELU:
Zuri ere egun guziez mintzatzen bainintz, egia jakin nezake.
B133 — Si je vous payais le voyage, vous iriez en Amérique.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
BELU:
Piaia pagatzen balin banautzun, Ameiketarat joan zinetake.
B134 — Si demain vous m'invitiez à un tel restaurant, je vous parlerais autrement.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
BELU:
Bihar holako ostaturat gomitatzen baininduzun, beste gisalat mintzo nitazke.
B135 — Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
BELU:
Sos gehio banu, urusago nitazke.
B136 — Je sais les deux langues d'ici.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Orain
BELU:
Hemengo bi hizkuntzak badazkit.
B137 — En ce temps là, saviez-vous parler l'anglais?
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Irag
BELU:
Dembora hetan inglesa bazinakien?
B138 — Peio saurait vous le dire.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_-pE > +ke > Aleg
BELU:
Peiok dakike zuri hoi erratea.
B139 — Je m'en vais d'ici.
AM > Trinko > NOR > JOAN > +pA > -ke > Orain
BELU:
Hemendik johan niz.
Oharrak.— Molde trinkoa ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Banoa emendik.
B140 — Hier à cette heure-ci, j'attendais Peio.
AM > Trinko > NOR > EGON > +pA > -ke > Irag
BELU:
Atzo tenore huntan Peioren goait nintzan.
Oharrak.— hasperena baino gehiago sudurkatzea nabari da.
B141 — Vous êtes venu jusqu'à quand?
AM > Aspektu_ondorio egoera
BELU:
Noiz artio jin zira?
Oharrak.— Nominalizaturik gabe erabili du: ji/jina.
B142 — Vous avez déjà lu ce livre?
AM > Aspektu_ondorio egoera
BELU:
Liburu hau jadanik irakurtu duzu?
Oharrak.— Nominalizaturik gabe erabili du: irakurtu/irakurria
B143 — Mon père avait fait la guerre de 14.
AM > Aspektu_ondorio egoera
BELU:
Hamalaueko gerla egin du ene aitak.
B144 — Peio avait tué son chien.
AM > Aspektu_ondorio egoera
BELU:
Peiok bere zakurra hil zuen.
B145 — Je vous frapperai.
AM > Aspektu_geroaldia
BELU:
Joko zaitut.
B146 — Je vous tuerai.
AM > Aspektu_geroaldia
BELU:
Hilen zaitut.
B147 — Je ne vous mentirai pas.
AM > Aspektu_geroaldia
BELU:
Ez dautzut gezurra erranen.
B148 — Je vous verrai demain.
AM > Aspektu_geroaldia
BELU:
Bihar ikusiko zaitut.
B149 — Si je le lui demande, Beñat partira à Paris demain matin.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
BELU:
Galdegin balakiot, Beñat joan litake Parisera bihar goizian.
B150 — Quand j'aurai le temps, je viendrai chez toi.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Astia ukanen dutalaik, jinen niz zure etxerat.
B151 — L'an dernier Beñat allait au travail à pied, car il n'avait pas de voiture.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
BELU:
Joan den urtean Beñat oinez johan zen lanerat, zeren otoik etzuen.
B152 — L'an dernier nous allions au travail à pied.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Irag
BELU:
Joan den urtean oinez johan ginen lanerat.
Oharrak.— Johan : joaten.
B153 — Les papiers lui sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
BELU:
Eskuetarik erori zazko paperrak.
B154 — Les papiers leurs sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
BELU:
Eskuetarik paperrak erori zazkote.
B155 — Beñat a apporté le goûter.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
BELU:
Beñatek ekharri du atsaldekoa.
B156 — Beñat avait apporté les oeufs.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
BELU:
Beñatek ekharri zituen arroltzeak.
B157 — Beñat m'a vu.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > +pA_-pE > -ke > Orain
BELU:
Beñatek ikusi nu.
B158 — Beñat lui a enlevé les chaussures.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
BELU:
Beñatek zapetak kendu zazkio.
B159 — Beñat m'avait menti.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_-pE > -ke > Irag
BELU:
Beñatek gezurra erran zautan.
C1 — Je suis venu ce matin.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Subj
BELU:
Goiz ontan jin niz.
C2 — J'ai mangé cinq pommes.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Erg
BELU:
Bost saar jan ditut.
C3 — Peio nous a vus.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Obj
BELU:
Peiok ikusi gaitu.
C4 — Maddi m'a dit la vérité.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Dat
BELU:
Maddik egia erran daut.
C5 — Peio croit qu'il a glissé (il=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Subj
BELU:
Peiok uste du lerratu dela.
C6 — Peio et Xabi croient que Maddi les a frappés (les=Peio et Xabi).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Obj
BELU:
Peiok eta Xabik uste dute Maddik jo dituela.
C7 — Peio croit que Maddi lui a donné le livre (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Dat
BELU:
Peiok uste du Maddik eman dakola liburua.
C8 — Peio croit que Maddi a parlé de lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > AOnd
BELU:
Peiok uste du Maddi hartaz mintzo izan dela.
C9 — Peio croit que c'est moi qui vous ai frappé.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Erg
BELU:
Peiok uste du nik jo zitudala.
C10 — Je crois que c'est nous que Peio a vu.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Abs_Obj
BELU:
Uste dut Peiok gu ikusi gaituela.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz aditz laguntzailearen tokia aitzinatzen du.
Audio oharrak.— Uste dut Peiok gu gituela ikusi.
C11 — C'est à vous que j'ai donné le livre.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Dat
BELU:
Zuri eman dautzut liburua.
C12 — Peio croit que c'est lui le meilleur (lui=Peio).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Subj
BELU:
Peiok uste du hua dela hoberena.
C13 — Je suis fier de ma fille. Je crois que c'est elle que j'ai vue.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Obj
BELU:
Ni ene alabaz fier niz. Uste dut hua dutala ikusi.
C14 — J'ai dit à Maddi que c'est à elle que je donnerai le livre (elle=Maddi).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Dat
BELU:
Maddiri erran dakot hari emanen dakotala liburua.
C15 — Peio a dit à Maddi que c'est avec elle qu'il veut se marier.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > AOnd
BELU:
Peiok Maddiri erran dako harekin nahi duela esposatu.
C16 — Moi aussi j'ai vu Peio ce matin.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Erg
BELU:
Nik ere Peio ikusi dut goiz ontan.
C17 — Vous aussi, ce matin, je vous ai vu dans la rue.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Abs_Obj
BELU:
Zu ere ikusi zitut goiz ontan kharrikan.
C18 — A nous, personne ne nous dit rien.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Dat
BELU:
Guri ez daukute nehok deus erten.
C19 — Peio croit que lui non plus ne dirait jamais une telle chose.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Erg
BELU:
Peiok uste du berak ere ez lezakeela erran holakorik.
C20 — Je suis fier de mon fils. Lui aussi, mes amis l'aiment beaucoup.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Abs_Obj
BELU:
Ene semeaz fier niz. Hua ere ene aixkidek maite dute hanitz.
C21 — Maddi n'est pas contente. À elle, personne ne lui a rien dit.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Dat
BELU:
Maddi ezta kontent. Hari nehok ez dakote deus erran.
C22 — Vous avez fait ce travail vous-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Erg
BELU:
Lan hoi zuhauk in duzu?
C23 — Vous me l'avez dit à moi-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Dat
BELU:
Nihaurri erran dautazu?
C24 — Peio aussi fait ses commissions lui-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 3p > Erg
BELU:
Peiok ere bere komisioneak berak egiten ditu.
C25 — J'ai fait ce travail tout seul. (sans l'aide de personne).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
BELU:
Lan hoi bakharrik egin dut. Nehon laguntzarik gabe.
C26 — Peio aussi est seul dans son bureau.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
BELU:
Peio ere bakharrik da bere bulegoan.
C27 — Peio l'a fait tout seul, personne ne l'a aidé.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
BELU:
Peiok in du bakharrik, nehok ez du lagundu.
C28 — Peio et Maddi sont tombés tout seuls (personne ne les a poussés).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
BELU:
Peio eta Maddi berak erori dira nehok ez ditu pusatu.
C29 — Peio s'est menti à lui-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
BELU:
Peiok bere beruari gezur in du.
C30 — Nous nous faisons du mal á nous-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
BELU:
Gure buruari harrika ari gira.
C31 — Peio s'est reconnu sur la photo.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
BELU:
Peiok bere burua ezautu du potret hortan.
C32 — Je ne m'aime pas beaucoup.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
BELU:
Ez dut ene burua biziki maite.
C33 — Vous vous êtes vu dans ce film?
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
BELU:
Filma hortan ikhusi duzu zure burua?
C34 — Maialen est fière d'elle (elle= Maialen).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
BELU:
Maialen bere buruaz fier da.
C35 — Peio n'a pas confiance en lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
BELU:
Peiok ez du bere baitan konfientxiarik.
C36 — Nous avons mangé ensemble.
Joskera > Izord > Elkarkaria > AOnd
BELU:
Elgarrekin jan dugu.
C37 — Ces gens vivent les uns à côté des autres.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
BELU:
Jende hoik bat bestean aldean bizi dira.
C38 — Pierre et Mayi sont ennemis l'un de l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
BELU:
Pierre eta Maddi bat bestearen etsai dira.
C39 — Ces deux enfants se sont frappés l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
BELU:
Bi haur hoik elgar joka izan dira.
C40 — Peio a dit à Maddi qu'ils se verront demain. (ils = Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
BELU:
Peiok Maddiri erran dako bihar elgar ikusiko dutela.
C41 — Pierre et Mayi croient qu'ils s'aiment.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
BELU:
Pierre eta Maddi uste dute elgar maite dutela.
Oharrak.— Ez da ergatiboa entzuten.
C42 — Maialen et Mayi se sont dit des mensonges l'une à l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
BELU:
Maialen eta Maddi bat besteari gezurka aizan dira.
C43 — Mayi et Peio se plaisent l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
BELU:
Maddi eta Peiok elgar gustatzen dira.
C44 — Pierre est en colère. J'ai tué son chien. (le chien de Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
BELU:
Pierre* hasarre da. Bere zakurra hil dut.
C45 — Xabi et Beñat ont dit à Peio qu'ils ont vu sa sœur. (la sœur de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
BELU:
Xabi eta Beñatek Peiori erran dute bere arreba ikusi dutela.
C46 — Beñat croit que son chien m'a mordu. (le chien de Beñat).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
BELU:
Beñatek uste du bere zakurrak ausiki nauela.
C47 — Maddi et Peio croient que leur copain est malade. (le copain de Maddi et Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
BELU:
Maddik eta Peiok uste dute beren laguna eri dela.
C48 — J'habite chez Pierre avec son frère (le frère de Pierre)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
BELU:
Pierre*en etxen bizi naiz haren anearekin.
C49 — J'ai parlé de son chien avec Peio (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
BELU:
Peiorekin bere zakurraz mintzatu gira.
C50 — J'ai parlé de Peio et Maddi avec leurs amis (les amis de Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
BELU:
Maddi eta Peioz mintzatu niz heien adixkiderekin.
C51 — Peio a tué son chien pas le mien. (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
BELU:
Peiok hil du bere zakurra, ez enea.
C52 — Peio et Maddi ont amené leurs amis au cinéma et pas les miens. (les amis de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
BELU:
Peiok eta Maddik bere adixkideak joan dituzte zinemalat, ez eneak.
Oharrak.— joan = eraman
C53 — C'est sont leurs parents, et pas les miens qui ont amené Peio et Maddi au cinéma. (les parents de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
BELU:
Bere burasoek dituzte Peio eta Maddi joan zinemalat, ez eneek.
Oharrak.— joan = eraman
C54 — Pierre est en colère. Son chien l'a mordu. (le chien de Pierre a mordu Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
BELU:
Pierre* hasarre da. Bere zakurrak ausiki du.
C55 — Jean est étudiant.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
BELU:
Jean* ikaslea da.
C56 — Jean était berger pour quelques jours.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
BELU:
Jean* zonbait egunendako artzain zen.
C57 — Peio est un menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
BELU:
Peio gezurtia da.
C58 — Peio est un gros menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
BELU:
Peio gezurti handi bat da.
C59 — Beñat n'est pas un bon bertsulari, mais c'est un bon pilotari.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
BELU:
Beñat ez da bertsolari ona, bainan ba pilotari ona.
C60 — L'homme est grand.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
BELU:
Gizona handia da.
C61 — Jean est malade.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
BELU:
Jean* eri da.
C62 — Des enfants sont tombés par terre.
BELU:
Haur batzu lurreat erori dira.
C63 — Des enfants ont joué dans la rue.
BELU:
Haur batzu josteta aizan dira kharrikan.
C64 — Des étoiles brillent dans le ciel.
BELU:
Izar batzu dirdiratzen dute zeruan.
C65 — J'ai mangé des pommes.
Joskera > Det_mugab & Obj
BELU:
Saar batzu jan ditut.
C66 — Manex a bu de l'eau. Peio a mangé le pain.
Joskera > Det_mugab & Obj > MG_SG
BELU:
Manexek edan du ura. Peiok jan du ogia.
C67 — Il y a des étudiants dans la rue.
Joskera > Det_mugab > Exist
BELU:
Ikasleak badira kharrikan.
C68 — Il y a de l'eau dans le verre.
Joskera > Det_mugab > Exist
BELU:
Ura bada basoan.
C69 — Je n'ai pas de chien mais j'ai un chat.
Joskera > Det_mugab & Obj
BELU:
Ez dut zakurrik bainan ba gatu bat.
C70 — Je n'ai pas d'argent, mais j'ai du pain.
Joskera > Det_mugab & Obj
BELU:
Ez dut dirurik bainan ba ogia.
C71 — Peio a deux frères.
Joskera > Det_mugab & Obj
BELU:
Peiok bi anea baditu.
C72 — Maddi est très jolie.
Joskera > Mailak > Izond
BELU:
Maddi biziki pollita da.
C73 — J'habite une très vieille maison.
Joskera > Mailak > AOnd
BELU:
Biziki etxe zahar batian bizi niz.
C74 — J'ai un très gros chien.
Joskera > Mailak > IS
BELU:
Biziki zakur handi bat badut.
C75 — Maddi est une très jolie fille.
Joskera > Mailak > IS
BELU:
Maddi biziki neska pollita da.
C76 — Un chanteur très célèbre est venu à Bayonne.
Joskera > Mailak > IS
BELU:
Kantari biziki ezaguna Baionara jin da.
C77 — Beñat a deux très gros chiens.
Joskera > Mailak > IS
BELU:
Beñatek baditu bi zakur biziki handiak.
C78 — Beñat est un assez bon pilotari.
Joskera > Mailak > IS
BELU:
Beñat asko pilotari ona da.
C79 — Beaucoup d'enfants sont tombés dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Subj > NKmz
BELU:
Eskaler hoitan hanitz haur erori dira.
C80 — Peu d'enfants sont morts de cette manière.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Subj > NKmz
BELU:
Haur gutti hil da gisa hortan.
C81 — Trop d'enfants ont glissé dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Subj > NKmz
BELU:
Sobera haur lerratu dira eskaler hoitan.
C82 — Tous les enfants sont tombés par terre.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Abs_Subj > NKmz
BELU:
Haur guziak lurreat erori dira.
C83 — Quelques enfants sont allés à l'église.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Abs_Subj > NKmz
BELU:
Zombait haur elizara joan dira.
C84 — Suffisamment d'enfants sont déjà tombés ici.
Joskera > Zenbatz > aski > Abs_Subj > NKmz
BELU:
Askitto haur erori dira hemen.
C85 — Il y a peu d'étudiants dans la rue.
Joskera > Zenbatz > guti > Exist > NKmz
BELU:
Ikasle gutti da kharrikan.
C86 — Il y a beaucoup de places vides dans ce train.
Joskera > Zenbatz > anitz > Exist > NKmz
BELU:
Trein huntan haniz toki hus bada.
C87 — J'ai vu beaucoup d'enfants tomber par terre.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
BELU:
Hanitz haur lurreat erortzen ikusi ditut.
C88 — J'ai acheté peu de livres.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
BELU:
Liburu gutti erosi dut.
C89 — J'ai mangé trop de pommes.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
BELU:
Saar sobera jan dut.
C90 — J'ai beaucoup de livres.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
BELU:
Hanitz liburu baditut.
C91 — J'ai peu de livres, mais beaucoup d'idées.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
BELU:
Liburu gutti ditut bainan idea hanitz.
C92 — Beñat a trop de livres, mais pas assez d'amis.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
BELU:
Beñatek sobera liburu baditu, bainan ez aski adixkide.
C93 — Beaucoup d'enfants ont déjà dormi ici.
Joskera > Zenbatz > anitz > Erg > NKmz
BELU:
Hanitz haurrek lo egin dute hemen jadanik.
C94 — Peu d'enfants ont apporté leur(s) livre(s).
Joskera > Zenbatz > guti > Erg > NKmz
BELU:
Haur guttik ekharri dituzte bere liburuak.
C95 — Trop d'enfants mangent des bonbons.
Joskera > Zenbatz > sobera > Erg > NKmz
BELU:
Sobera haurrek jaten dituzte bombonak.
C96 — Tous les enfants ont mangé du pain.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Erg > NKmz
BELU:
Haur guziek jan dute ogia.
C97 — Quelques enfants ont acheté du papier.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Erg > NKmz
BELU:
Zombait haurrek erosi dute paperra.
C98 — Suffisamment d'enfants ont dit des bêtises.
Joskera > Zenbatz > aski > Erg > NKmz
BELU:
Hanixko haurrek xoxokeriak erran dituzte.
C99 — (Peio et Maddi sont content.) Je leur ai donné chacun un livre.
Joskera > Banaketariak
BELU:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxari liburu bat eman dazkotet.
C100 — (Peio et Maddi sont content.) Ils ont mangé chacun deux pommes.
Joskera > Banaketariak
BELU:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxak bi saar jan tuzte.
C101 — (Peio et Maddi sont content.). Chacun des deux a vu trois films.
Joskera > Banaketariak
BELU:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxak bi film ikusi dituzte.
C102 — (Peio et Maddi sont content.) Ils sont partis chacun dans une voiture.
Joskera > Banaketariak
BELU:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxa bere otoan joan dira.
C103 — C'est Beñat qui a cassé le verre.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
BELU:
Beñatek hautsi du basoa.
C104 — C'est de ma faute si nous n'avons pas l'argent. C'est moi qui ne l'ai pas apporté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
BELU:
Ene falta da sosik ez balin badugu. Nik eztut ekharri.
C105 — Je suis venu à pied, pas en voiture.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
BELU:
Oinez jin niz, ez otoan.
C106 — C'est ici que je travaille.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
BELU:
Hemen lan egiten dut.
C107 — J'ai ri, pas pleuré.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
BELU:
Irri egin dut, ez niar.
C108 — Nous n'avons pas bu le vin, nous l'avons jeté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
BELU:
Arnoa ez dugu edan, botatu dugu.
C109 — Est-ce Pierre qui est venu ce matin?
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Subj
BELU:
Pierre* jin ote da goiz ontan?
C110 — Je sais l'anglais, pas l'allemand.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Obj
BELU:
Inglesa badakit, alemana ez.
C111 — Non, mon chien n'est pas méchant.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Pred & Izond
BELU:
Ene zakurra ez da gaxtoa.
C112 — Non, Maialen n'habite pas ici.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
BELU:
Maialen ezta emen bizi.
C113 — Ce n'est pas ce matin que vous me l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
BELU:
Ez dautazu goiz untan erran.
C114 — Je ne parle pas de ça.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
BELU:
Ez naiz hortaz mintzo.
C115 — Ce n'est pas à moi que vous l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Dat
BELU:
Ez dautazu eni erran.
C116 — Ce n'est pas Beñat qui a ri.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Erg
BELU:
Irri in duena ez da Beñat.
C117 — Ce n'est pas Pierre qui est tombé par terre.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Abs_Subj
BELU:
Erori dena ez da Pierre*.
C118 — Nous n'avons pas bu l'eau, nous l'avons jetée.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Aditz foku
BELU:
Arnoa ez dugu edan, botatu dugu.
C119 — A qui avez-vous donné les livres ce matin?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
BELU:
Nori eman dituzu liburuak goiz ontan?
C120 — Ce sont les enfants de qui qui vous ont jeté des cailloux?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
BELU:
Noren haurrak botatu dazkitzuete harriak?
C121 — Ce sont les enfants de quel village qui ont cassé ce mur à coups de pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
BELU:
Zoin herritako haurrak dira murru hau ostikoka hautsi dutenak.
C122 — Qui a fait quoi?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
BELU:
Nok in du zer?
C123 — Peio a dit quoi à qui?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
BELU:
Peiok zer erran du, eta nori?
C124 — Que voulez vous, du cidre ou de la bière?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
BELU:
Zer nahi duzu, sagar-arnoa ala garagarnoa.
Oharrak.— Zertaz ari:zertaz mintzo
C125 — De quoi parlez-vous le plus, du travail ou des vacances?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
BELU:
Zertaz ari zizte gehiago: lanaz edo bakantzetaz?
Oharrak.— ari izan : mintzo
C126 — C'est incroyable! Est-ce donc Peio qui a apporté ce livre?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
BELU:
Ezin sinetsia da! Peiok du liburu hoi beaz ekharri?
C127 — Dites donc! Est-ce que Maialen sait que vous êtes ici?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
BELU:
Errazu! Maialenek badaki hemen zirela?
C128 — Combien de chiens avez-vous dit qu'ils vous ont mordu?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
BELU:
Zombat xakurrek ausiki zaituztela erran duzu?
C129 — Pourquoi croyez-vous que je suis venu à pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
BELU:
Zetako uste duzu oinez jin nizela?
C130 — Quel mauvais temps!
Joskera > Harridura perpausak
BELU:
Ze dembora txarra!
C131 — Qu'est ce que vous pouvez dire comme bêtises!
Joskera > Harridura perpausak
BELU:
Zombat xoxokeria erten duzun!
C132 — Ah, ce que votre voiture est grande!
Joskera > Harridura perpausak
BELU:
Ah, zoin handia den zure otoa!
C133 — Combien de livres a lu Beñat!
Joskera > Harridura perpausak
BELU:
Zombat liburu leitu ditu?
C134 — (Si vous ne savez pas quoi faire de ces lettres,) vous n'avez qu'à les envoyer par la poste.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
BELU:
Ez balin badakizu zer in letra hoitaz, aski dituzu postaz igortzia.
C135 — Vous n'avez qu'à me donner les bonbons.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
BELU:
Aski dautazu emaitia bombonak.
C136 — J'aime les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
BELU:
Sagarrak maite ditut.
C137 — J'aime manger les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
BELU:
Maite dut sagar jatia.
C138 — Les poires aussi, j'aime les cueillir de l'arbre.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
BELU:
Madariak ere, maite ditut arbolatik biltzia.
C139 — Où sont les livres que je vous avais dit d'apporter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
BELU:
Nun dira nik ekhartzea galdegin liburuak.
Oharrak.— Urruneko komunztadura sahiestu du aditz jokagatubea erabiliz.
C140 — Où sont les livres que je vous avais vu acheter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
BELU:
Nun dira nik ikusi zaitudan erosten liburuak.
C141 — Qui sont les garçons à qui je vous ai demandé de dire la vérité?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
BELU:
Nor dira egia erratea galdegin dautzutan mutikoak.
C142 — Beñat a dit qu'il fait froid dehors.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
BELU:
Beñatek erran du kampoan hoz dela.
C143 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
BELU:
Beñatek badaki nik jan dutala ogia.
C144 — Vous m'avez promis que vous finirez ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
BELU:
Hitz eman dautazu lan hoi biharko finituko duzula.
C145 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
BELU:
Beñatek aitortu daut bere alaba ikusi duela.
C146 — Il semble que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
BELU:
Beñat eri dela iduri du.
C147 — C'est vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
BELU:
Eri nizela egia da.
C148 — On voit bien que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
BELU:
Ageri duzu akitua zirela.
C149 — J'ai peur que je sois malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
BELU:
Beldur niz eri izaitea.
C150 — Maddi n'a pas dit qu'elle viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
BELU:
Maddik eztu erran bihar jinen dela.
C151 — Je n'avais pas vu que Beñat était malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
BELU:
Ez nintzan ohartu Beñat eri zela.
C152 — Je ne vous ai pas promis que je ferai ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
BELU:
Ez dautzut lan hoi biharko hitz-eman.
C153 — Il ne semble pas que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
BELU:
Ezluke iduri Beñat eri dela.
C154 — Ce n'est pas vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
BELU:
Ez da egia eri nizela.
C155 — Il ne paraît pas que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
BELU:
Ez duzu iduri akitua zirela.
C156 — Je ne sais pas si je partirai demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
BELU:
Ez dakit bihar joanen nizan.
C157 — Je crois que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
BELU:
Uste dut Beñat bihar jinen den.
C158 — Je crains qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
BELU:
Beldur niz euri in dezakeela.
C159 — Je doute que Beñat soit vraiment malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
BELU:
Dudatzen dut Beñat zinez eri dela.
C160 — Je me réjouis que vous ayez fini.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
BELU:
Kontent niz finitu duzuela.
C161 — Il est dommage qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
BELU:
Domaia euria ari dela.
C162 — Beñat s'étonne que vous ayez oublié son livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
BELU:
Beñat harritzen da bere liburua ahantzi duzula.
C163 — Je regrette que vous ayez pris mal à cause de moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
BELU:
Pena hartzen dut enegatik min hartu duzula.
C164 — Beñat m'a dit qui a perdu l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
BELU:
Beñatek erran daut nok galdu duen dirua.
C165 — Je sais quand Beñat partira à Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
BELU:
Badakit Beñat noiz joanen den Pariserat.
C166 — Je ne sais pas pourquoi Maddi a menti à son père.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
BELU:
Ez dakit zetako Maddik gezurra erran duen bere aitari.
C167 — Beñat m'a demandé où je travaillerai l'an prochain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
BELU:
Beñatek galdein daut nun ariko nizan heldu den urtian lanian.
C168 — Beñat m'a demandé si je partais demain ou après-demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
BELU:
Beñatek galdein daut bihar edo etzi joanen nintzenez.
C169 — Je ne sais plus si c'est Beñat ou Maddi qui m'a donné ce livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
BELU:
Ez dakit Beñatek edo Maddik eman dautaten liburu hau.
C170 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat ou à Maddi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
BELU:
Ez dakit Beñati edo Maddiri gertatu zakon.
C171 — J'ignore si cela vous est, ou non, déjà arrivé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
BELU:
Ez dakit gertatu zautzunez jadanik.
C172 — Beñat m'a demandé si je partais bien demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
BELU:
Beñatek galdein daut segurki bihar johan nintzanez.
C173 — Je ne sais plus si Beñat m'a donné ou pas votre livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
BELU:
Ez niz orhoit Beñatek eman dautanetz zure liburua.
C174 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
BELU:
Ez dakit Beñati gertatu zakonetz.
C175 — Beñat sait bien combien sont belles les montagnes du Pays Basque.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
BELU:
Beñatek badaki zoin eder diren Eskual Herriko mendiak.
C176 — Maddi m'a montré ce que vous travaillez bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
BELU:
Maddik erakutsi dat zoin ongi ari ziren lanian.
C177 — Pierre voudrait que ce soit moi qui fasse ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
BELU:
Pierre*ek nahi luke lan hoi nik egin dezaatan.
C178 — Maddi préfère que je parte demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
BELU:
Maddik nahio du ni bihar joan nain.
C179 — Nous ne voulons pas que Beñat reste avec nous.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
BELU:
Ez dugu nahi Beñat gurekin egon dain.
C180 — Maddi a dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
BELU:
Maddik erran du sar gaitezen.
C181 — Je voulais que Beñat dise la vérité.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
BELU:
Nahi nuen Beñatek egia erran dezan.
C182 — Maddi avait dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
BELU:
Maddik erran zuen sar gitezen.
C183 — Sa mère lui disait qu'il ne soit pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
BELU:
Bere amak erten zakon ez beanta biltzeko eskolarat.
C184 — Sa mère leur disait qu'ils ne soient pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
BELU:
Bere amak erten zaioten ez beanta biltzeko eskolarat.
C185 — L'espoir qu'un jour je trouverai du travail me donne du courage.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus osagarri izenlagunak
BELU:
Egun batez atxemaiteko lanaen esperontxak emaiten daut kuraia.
C186 — Où sont les livres que je vous ai donnés ce matin?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Obj
BELU:
Nun dira goizian nik zuri eman liburuak.
C187 — Montrez-moi les enfants qui ont pleuré le plus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
BELU:
Erakus ditazu zoin diren gehiago nigarrez aizan haurrak.
C188 — Je connais le vendeur qui vous a menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
BELU:
Ezagutzen dut zuri gezurka aizan saltzalea.
C189 — Je connais la femme à qui vous avez menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
BELU:
Ezagutzen dut zuk gezurra erran dakozun emaztea.
C190 — Je connais quelqu'un à qui de tels livres plaisent beaucoup.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
BELU:
Ezagutzen dut norbeit gisa hortako liburuak maite dituenak.
C191 — Je parle souvent avec des personnes à qui les vieux films plaisent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
BELU:
Usu mintzatzen niz film xaharrak maite dituzten jendekin.
C192 — La maison où votre père est né a été mise en vente.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ines
BELU:
Zure aita sortu den etxea salgai eman da.
C193 — Beñat a nié le crime dont vous l'avez accusé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Inst
BELU:
Beñatek ukatu du gauza izigarritaz akusatu duzuena.
Oharrak.— Frantseseko ""vous"" singularraren ordez plurala erabili du.
C194 — Montrez-moi le balcon d'où vous avez sauté.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ablat
BELU:
Erakus dautazu zoin balkoinetin dauzin duzun.
Oharrak.— dauz in : jauzi egin
C195 — Je connais la personne dont vous avez oublié le nom.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Gen
BELU:
Ezagutzen dut zuk izena ahatzi duzun jendea.
C196 — Cela est arrivé à la femme avec qui je vis.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
BELU:
Norekin bizi naizen emazteari gertatu zako.
C197 — Vous êtes parti à Paris avec le compagnon avec qui vous vivez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
BELU:
Parisera joan zira zu bizi ziren lagunarekin.
C198 — Ce que vous avez dit m'a étonné.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Obj
BELU:
Erran duzunak estonatu nu.
C199 — Nous ne faisons pas confiance à ceux qui disent de tels mensonges.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Subjek
BELU:
Ez dugu konfientxiarik egiten holako gezurrak erten dituzteneri.
C200 — Là où j'habite il n'y a pas d'oiseau.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
BELU:
Bizi naizen tokian ez da xoririk.
C201 — Beñat vient d'où Maddi travaille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
BELU:
Beñat heldu da Maddi lan egiten duen tokitik.
Oharrak.— Ez da ergatiboa entzuten, pausa bat egin du eta ahozkoan ardura gertatzen den bezala, aditz iragankorra heldu dela ez da kontuan izaten.
C202 — Où sont les livres que je vous avais dit d'amener?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
BELU:
Nun dira nik galdain liburuak.
C203 — Qui sont les enfants que vous m'avez demander d'aider?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
BELU:
Zoin dira zuk nahuzun haurrak lagun ditzaatan.
C204 — Qui me connait sait que je ne mens pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
BELU:
Ezautzen ninduenak badaki ez dutala gezurra erraten.
C205 — Où je suis né, là je trouve la paix.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
BELU:
Sortokian bakea atxemaiten dut.
C206 — Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
BELU:
Edozoin gauza eiten duzuna, egizazu untsa.
C207 — Où que vous alliez, là-bas j'irai.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
BELU:
Zu noat, ta ni harat.
C208 — Beñat est plus grand que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Beñat ni baino handiago da.
C209 — J'ai lu plus de livres que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Beñatek baino liburu gehiago leitu ditut.
C210 — Beñat est moins riche que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Beñat ez da ni bezen aberatsa.
C211 — Je gagne moins d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Beñatek baino sos guttiago idaazten dut.
C212 — Je mange plus de pommes que vous de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Nik saar gehiago jaten dut zik madari baino.
Oharrak.— zik = zuek
C213 — Vous buvez plus d'eau que moi de vin.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Nik arno baino gehiago ur edaten duzue.
C214 — Je préfère donner cet argent à Maddi qu'à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Nahio dut diru hoi Maddiri eman, ez zinez eta Beñati.
C215 — Je dépense plus que je ne gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Idaazi baino gehio xautzen dut.
C219 — Il m'est arrivé plus d'accidents qu'à vous.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
BELU:
Zuri baino akzidant gehio gertatu zazkit.
C216 — Je suis aussi petit que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
BELU:
Beñat bezen ttipia niz.
C217 — Je gagne autant d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
BELU:
Beñatek bezembat idaazten dut.
C218 — Je mange autant de pommes que Beñat de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
BELU:
Beñatek madari bezembat jaten dut nik saar.
C220 — Je dépense autant que je gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
BELU:
Idaazi bezembat xautzen dut.
C221 — Plus je travaille, plus je me fatigue.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
BELU:
Lanian ario, eta akitzen niz gehio.
C222 — Plus je travaille, et moins je gagne!
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
BELU:
Lanian ario, eta idaazi guttio.
C223 — Moins je travaille, mieux je dors.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
BELU:
Lanian guttio aizan, eta hobeki lo egiten dut.
C224 — Les choses vont de plus en plus mal.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
BELU:
Gauzak gerota gaizkio johan dira.
C225 — Je ferai comme Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
BELU:
Beñatek bezela eginen dut.
C226 — J'ai menti à Maddi comme à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
BELU:
Maddiri gezurra erran dakot Beñati bezela.
C227 — Faites ce travail comme je vous l'ai dit.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
BELU:
Lan hoi egizazu nik erran bezela.
C228 — J'aime tant les pommes, que j'en mange tous les jours trois.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
BELU:
Hain maite ditut sagarrak, nola hiru jaten ditut egun guziez.
C229 — Beñat travaille si bien, que tout le monde l'admire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
BELU:
Beñat hain untsa ari da lanean, nola denek admiratzen duten.
C230 — Beñat gagne tant d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
BELU:
Beñatek hambeste diru idaazten du, nolaz ez daki zer egin.
C231 — Cette maison est si belle que tout le monde veut l'acheter.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
BELU:
Etxe hau hain da ederra, nola denek nahi duten erosi.
C232 — Je ne savais pas que Bayonne était si grand.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
BELU:
Ez nakien Baiona hain handia dela.
C233 — Beñat sait-il quand le casino de Biarritz a été construit?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
BELU:
Beñatek ba ote daki Miarritzeko kasinoa noiz egin aizan den.
C234 — Ce matin je me suis souvenu que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
BELU:
Goiz untan orhoitu niz Beñat bihar jinen dela.
C235 — Hier Beñat m'a demandé où je serai aujourd'hui.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
BELU:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen nintzan egun.
C236 — Je veux que Beñat se taise.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
BELU:
Nahi dut Beñat ixil dain.
C237 — A ce moment, j'aurais voulu que Beñat vienne tout de suite.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
BELU:
Memento hartan nahiko nuken Beñat jin dezain bereala.
C238 — Je voulais que tout le monde le sache.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
BELU:
Nahi nuen denek jakin dezaten.
C239 — Souhaiteriez-vous que cela arrive?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
BELU:
Nahi zinuke hoi gerta dain?
C240 — Quand il fait beau, je vais au travail à pied.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Dembora ederra delarik oinez banoa lanerat.
C241 — Nous vous rendrons l'argent quand vous retournez de Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Sosa itzuliko dautzuegu Parisetik itzulita.
C242 — Depuis que je vis à Bayonne je ne vois plus ma famille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Baionan biziz geroz ene familia ez dut gehiago ikusten.
C243 — Tant que je travaillerai pour vous, je gagnerai bien ma vie.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Zuretako lan egiten dutano, untsa idaaziko dut ene bizia.
C244 — Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai téléphoné à ma mère.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Berria jakin bezain fite, amari telefonatu dakot.
C245 — Après que Beñat est parti, tout le monde se mit à chanter.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Beñat joan eta, denak kantuz hasi dira.
C246 — Finissez ce travail, avant que Beñat ne rentre du marché.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Lan hoi finizazu, Beñat merkatutik sartu aintzin.
C247 — Nous prendrons la route dès qu'il aura cessé de pleuvoir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Abiatuko gira bidean , euria gelditu bezain fite.
C248 — Dites-le-lui, aussitôt que vous le verrez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
BELU:
Errakozu, ikusi bezain fite.
C249 — Je suis au lit, parce que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
BELU:
Ohian niz, eri nizelakotz.
C250 — Il a plu, car le sol est mouillé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
BELU:
Euria in du zeren lurra bustia da.
C251 — Ne vous mariez pas avec Beñat parce qu'il est riche, mais parce que vous l'aimez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
BELU:
Etzitela Beñatekin esposa abeatsa delakotz, bainan bai maite duzulakotz.
C252 — Je ne partirai pas à Paris la semaine prochaine, car on annonce une grève de trains.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
BELU:
Ez niz Parisera joanen heldu den astian, zeren trein greba bat aipatzen dute.
C253 — Puisque vous savez l'anglais, traduisez-moi ce texte.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
BELU:
Anglesa badakizulakotz, itzul dautazu texto hau.
C254 — Du moment que vous le dites, je vous crois.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
BELU:
Erraten duzunaz geroz, sinesten zeitut.
C255 — Si j'étais plus riche, j'habiterais au bord de la mer.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
BELU:
Aberatsago banitz, itsas bazterrian bizi nitazke.
C256 — Si j'avais 10 ans de moins, j'achèterais une nouvelle maison.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
BELU:
Hamar urte guttio banintu, etxe berri bat eros nezake.
C257 — Si les Allemands avaient gagné la guerre, beaucoup d'hommes seraient partis de France.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
BELU:
Alemanek idaazi balute gerla, haniz gizon Frantziatik joan litazke.
C258 — Demain j'irai au travail à pied, à moins que je trouve un autobus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
BELU:
Bihar oinez joanen niz lanerat, nun eta otobüs bat atxemaiten dutan.
C259 — Je n'irai à pied que s'il ne pleut pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
BELU:
Otobüs bat ez badut atxemaiten bihar, oinez joanen niz ene lanerat.
C260 — Même si j'étais plus riche, je ferais le même travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
BELU:
Aberatsago izanik ere, lan bera ein nezake.
C261 — Bien que je sois très malade, je finirai ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
BELU:
Lan hau finituko dut, biziki eri izanik ere.
C262 — Qui que ce soit qui vous l'a dit, c'est un menteur.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
BELU:
Nornahi izan dain zuri erran dautzuna, gezurti bat da.
C263 — Où que vous soyez, je vous retrouverais.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
BELU:
Nunnahi izanik ere, atxemanen zaitut.
C264 — J'ai acheté ce livre afin de vous l'offrir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
BELU:
Liburu hau erosi dut zuri ofreitzeko.
C265 — Vous m'avez appelé pour me donner de l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
BELU:
Deitu nauzu dirua emaiteko.
C266 — C'est pour vous connaître que je suis venu jusqu'ici.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
BELU:
Zure ezautzeko jina niz unaaino.
C267 — Je vais acheter du pain.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
BELU:
Ogi erostera johaniz.
C268 — Ils vont visiter les enfants.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
BELU:
Haurren ikustera joanen dira.
C269 — Peio est venu me voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
BELU:
Peio jin da ene ikusterat.
C270 — Te voir ici m'étonne.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
BELU:
Zu hemen ikustia estonatzen niz.
C271 — Laisser seuls les enfants me fait peur.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
BELU:
Izitzen niz, haurrak bakarrik ustia.
C272 — Le voir déguisé me fait rire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
BELU:
Zirtzildurik ikustea, irri emaiten daut.
Oharrak.— Subjektuaren ergatibo marka ez da ezagun.
C273 — J'ai commencé à écrire une lettre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Hasia niz letra baten idaazten.
C274 — J'ai fini de ramasser les feuilles.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Finitu dut osto-biltzea.
C275 — J'ai continué à manger des pommes le matin.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Goizetan saar jatea segitu dut.
C276 — Je me suis efforcé de lire votre livre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Zure liburuaren irakurtzea bortxatu niz.
C277 — J'ai arrêté de boire du vin pendant les repas.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Arno edatetik gelditu niz apairu demborean.
C278 — J'ai cessé de fumer.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Pipatzea utzi dut.
C279 — Je me suis mis à lire des livres d'histoire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Ixtorio liburu batzu hasi naiz irakurtzen.
C280 — Je suis en train de lacer mes chaussures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Ene zapeten estekatzen ari naiz.
C281 — J'ai pris l'habitude de lire des livres en basque.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
BELU:
Usaia hartu dut eskuaraz irakurtzeko liburu batzu.
C282 — Je vous ai vu prendre deux livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
BELU:
Ikusi zitut bi liburu hartzen.
C283 — Je vous ai entendu dire ces mots.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
BELU:
Entzun zitut hitz hok erraten.
C284 — Je vous ai senti vous approcher de moi.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
BELU:
Senditu zitut nitaz hurbiltzen.
C285 — Les hommes savent réparer les voitures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
BELU:
Gizonek badakite otoen antolatzen.
C286 — J'ai oublié d'apporter vos livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
BELU:
Ahantzi dut ekhartzea zure liburuak.
C287 — J'ai oublié par où on va chez vous.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
BELU:
Ahantzi dut nundik johan den zure etxerat.
Oharrak.— johan = joaten
C288 — Je vous apprendrai á parler espagnol.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
BELU:
Ikasiko dautzut españolez mintzatzen.
C289 — Je sais où dormir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
BELU:
Badekit nun lo egin.
C290 — J'ai appris à lire à dix ans.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
BELU:
Hamar urtetan ikasi dut irakurtzen.
C291 — Je vous propose d'acheter tous mes livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Proposatzen dautzut ene liburuak, oro, eos ditzazun.
C292 — Je vous ai demandé de me rapporter tous mes jouets.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Jostailuak, oro ekartzea galdegin dautzut.
C293 — Vous m'avez ordonné d'acheter trois livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Manatu nauzu hiru liburuen erostera.
Oharrak.— Berehala, ""manatu dautazu"" erranen du.
Audio oharrak.— Manatu dautazu hiru liburuen erostea.
C294 — Vous m'avez autorisé à prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Permisionea eman dautazu zure otoaren hartzeko.
C295 — Vous m'avez interdit de prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Zure otoaren hartzea debekatu dautazu.
C296 — Vous m'avez obligé à venir à pied.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Oinez jitea obliatu nauzu.
C297 — Vous m'avez empêché d'entrer dans l'école.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Eskolan sartzea debekatu dautazu.
C298 — Vous m'avez aidé à apprendre à conduire les camions.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Kamionen gidatzen erakastea lagundu nauzu.
C299 — Vous m'avez laissé épouser votre fille.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
BELU:
Utzi nauzu zure alabarekin esposatzea.
C300 — Je dois aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
BELU:
Parisera joan behar niz.
C301 — Je dois parler à Peio.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
BELU:
Peiori mintzatu behar niz.
C302 — Je dois vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
BELU:
Ikusi behar zitut.
C303 — Je veux vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
BELU:
Ikusi nahi zitut.
C304 — Peio veut que je vous voie.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
BELU:
Peiok nahi du ikus zaitudan.
C305 — Je veux aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
BELU:
Parisera joan go(g)o dut.
C306 — Je veux parler à Maialen.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
BELU:
Maialeni mintzatu nahi dut.
C307 — Nous devons tous mourir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
BELU:
Denek hil bear dugu.
C308 — Je ne mange que des pommes.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
BELU:
Saarrik beizik ez dut jaten.
C309 — Je ne parle qu'avec Peio.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
BELU:
Peiorekin baizik ez naiz mintzatzen.
C310 — Je n'aime que vous.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
BELU:
Zu baizik ez du(t) maite.
C311 — Peio m'a fait venir à pied.
Joskera > Aditz kausatiboak
BELU:
Peiok oinez jinaazi nau.
C312 — Vos parents vous ont fait apprendre l'anglais.
Joskera > Aditz kausatiboak
BELU:
Zure burrasoek anglesa ikasaazi dautzue.
C313 — Je vous ferai donner votre argent aux pauvres.
Joskera > Aditz kausatiboak
BELU:
Jende pobreeri zure sosa emanaaziko dautzut.
C314 — Vous me faites rire.
Joskera > Aditz kausatiboak
BELU:
Irriaazten nauzu.
C315 — Comment vit-on dans les grandes villes?
Joskera > Inpertsonalak
BELU:
Nola bizi gira hiri handietan.
C316 — Par oú va-t-on à Hasparren?
Joskera > Inpertsonalak
BELU:
Nundik johan da Hazparneat.
C317 — On parle en quelle langue dans cette ville?
Joskera > Inpertsonalak
BELU:
Zer mintzaira ibiltzen da hiri untan?
C318 — On dit que vous avez été malade.
Joskera > Inpertsonalak
BELU:
Eri izan zirela erten da.
C319 — On m'a volé ma voiture cette nuit.
Joskera > Inpertsonalak
BELU:
Gau untan ene otoa ebatsi dautatet.
Oharrak.— Zubereraren gisa datibo pertsona marka bitan agertzen da aditz laguntzailean: -ta-, -t.
C320 — On me parle toujours comme si j'étais un enfant.
Joskera > Inpertsonalakk
BELU:
Haur bat banintz bezela mintzatzen dautatet.
Oharrak.— Zubereraren gisa datibo pertsona marka bitan agertzen da aditz laguntzailean: -ta-, -t.
C321 — On a téléphoné pendant votre absence.
Joskera > Inpertsonalak
BELU:
Zu hemen etzinelaik telefonatu dute.
C322 — On a enlevé les ordures de la rue.
Joskera > Inpertsonalak
BELU:
Kharrikatik kendu dituzte zikinak.
C323 — Lá-bas aussi on parle basque.
Joskera > Inpertsonalak
BELU:
Han ere eskuara mintzatzen da.
D1 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
MFON > Hiatoa > _u+a
BELU:
Liburua ekharri dut gizonarendako.
D2 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
MFON > Hiatoa > _o+a
BELU:
Merkatuan erosi duke artua Beñatek.
D3 — Je voulais que Maialen boive le lait.
MFON > Hiatoa > _e+a
BELU:
Nahi nuen Maialenek esne hoi edan zezan.
D4 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
MFON > Hiatoa > _i+a
BELU:
Beñatek badaki nik jan dutala ogia.
D5 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
MFON > Hiatoa > _a+a
BELU:
Beñatek aitortu daut bere alaba ikusi duela.
F1 — J'ai changé de vitesse.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
BELU:
 
F2 — L'avion est en retard.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
BELU:
 
F3 — Vous devez prendre des vitamines.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
BELU:
 
F4 — Ils ont acheté une belle villa à Monaco.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
BELU:
 
F5 — Je n'aime pas les haricots verts.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
BELU:
 
F6 — J'ai acheté des endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
BELU:
 
F7 — Je ne sais pas où est la prise.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F8 — Je préfère le gaz pour chauffer la maison.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F9 — Il a de l'arthrose.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F10 — Quel bazar dans cette maison!
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F11 — Ils doivent m'opérer de la vésicule.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F12 — Ils ont installé une grande usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F13 — J'ai mis les papiers dans le casier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F14 — Il faut changer la zinguerie du toit.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F15 — Nous avons ramassé la luzerne.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
BELU:
 
F16 — Le garage est fermé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
BELU:
 
F17 — J'ai acheté deux pyjamas.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
BELU:
 
F18 — Mets la viande dans le congélateur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
BELU:
 
F19 — Le chauffage s'est arrêté.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
BELU:
 
F20 — C'est très fragile.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
BELU:
 
F21 — Ils ont fait venir un géomètre.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
BELU:
 
F22 — Je préfère la chirurgie.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
BELU:
 
F23 — J'aime beaucoup les légumes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
BELU:
 
F24 — J'ai manqué l'autobus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
BELU:
 
F25 — J'ai perdu mes lunettes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
BELU:
 
F26 — Les ouvriers sortaient de l'usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
BELU:
 
F27 — Le chirurgien est arrivé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
BELU:
 
F28 — C'est un bon entrepreneur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
BELU:
 
F29 — Mon fils joue dans un grand club.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
BELU:
 
F30 — Mon fils fait du surf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
BELU:
 
F31 — Nous sommes allés au pub à pied.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
BELU:
 
F32 — Sa belle-soeur est malade.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
BELU:
 
F33 — J'ai acheté des T-shirts pour les enfants.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
BELU:
 
F34 — Cette voiture a un moteur neuf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
BELU:
 
F35 — Il y a beaucoup d'Anglais cette année.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
BELU:
 
F36 — J'aime beaucoup les endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
BELU:
 
F37 — Le sergent est très sympathique.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
BELU:
 
F38 — Les gendarmes sont venus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
BELU:
 
F39 — L'ampoule est cassée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
BELU:
 
F40 — Donnez-moi une tranche de viande.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
BELU:
 
F41 — Je n'aime pas les conserves.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
BELU:
 
F42 — Ils ont appelé les pompiers.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
BELU:
 
F43 — Il n'a pas de conscience.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
BELU:
 
F44 — Il est content.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
BELU:
 
F45 — La blessure s'est infectée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
BELU:
 
F46 — J'ai appelé un infirmier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
BELU:
 
F47 — C'est intéressant.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
BELU:
 
F48 — Ils mettent des radars partout.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
BELU:
 
F49 — Le radiateur est froid.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
BELU:
 
F50 — Le robinet est cassé.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
BELU:
 
F51 — Il y a des rubans autour du paquet.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
BELU:
 
F52 — J'ai dû écrire un nouveau rapport.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
BELU:
 
F53 — J'ai acheté un slip pour le petit voisin.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
BELU:
 
F54 — Il faut respecter les stops.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
BELU:
 
F55 — Il aime tous les sports.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
BELU:
 
F56 — Les stocks sont vides.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
BELU:
 
F57 — Un nouveau stop.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F58 — Une écharpe.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F59 — Un cube rouge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F60 — Le meilleur rhum.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F61 — Une cassette.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F62 — Un plat chaud.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F63 — Un tricot bleu.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F64 — Un code secret.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F65 — Une panne de plus.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F66 — J'ai acheté une nouvelle canne.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F67 — Le vieux plastic.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F68 — Une digue nouvelle.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
BELU:
 
F69 — Je dois aller à la casse.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
BELU:
 
F70 — Où est la fosse?
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
BELU:
 
F71 — Ils ont loué une loge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
BELU:
 
F72 — J'ai acheté un tricot beige.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
BELU:
 
F73 — C'est un Belge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
BELU:
 
F74 — Deux tranches.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
BELU:
 
F75 — La selle de cheval.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
BELU:
 
F76 — Une casserole d'eau.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
BELU:
 
F77 — En deuxième file.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
BELU:
 
F78 — Je suis allé au bal.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
BELU:
 
F79 — Le col de la chemise est sale.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
BELU:
 
F80 — J'aime le chou.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F81 — Passez-moi le sel.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F82 — J'ai mis le livre sur la table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F83 — Il s'est inquiété / fâché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F84 — Le petit chien est content.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F85 — Une grosse souris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F86 — Ce gros chien est à moi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F87 — Il est sorti de son petit coin.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F88 — La corde s'est cassée.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F89 — Cet homme est bête.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F90 — Xuka mintzo da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F91 — Sua piztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F92 — Zura moztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F93 — Zama bizkarrean harturik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F94 — Samur da aitatxi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F95 — Xamarra soinean du.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F96 — Asuna.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F97 — Axuanta.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F98 — Emazu hori.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F99 — Ez dira kexu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F100 — Egin dezakezu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F101 — Gure erresuma.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F102 — Xingarra.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F103 — Zin egiten dut egia dela.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F104 — Sinetsi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F105 — Hasi naiz.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F106 — Hazi nauzu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F107 — Maxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F108 — Arraxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F109 — Ikasi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F110 — Irabazi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
BELU:
 
F111 — Il a un cœur très dur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F112 — Les agneaux se sont échappés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F113 — Tu as les cheveux très courts.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F114 — Les ciseaux sont aiguisés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F115 — Tenez ce livre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F116 — Je l'ai volé.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F117 — Il a neuf ans.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F118 — Zure hitzak ere hitsak.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F119 — Itsasoa itsusi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F120 — Etxe hetsia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F121 — Etzi ez dut etsituko.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
BELU:
 
F122 — Le voisin est mort depuis longtemps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
BELU:
 
F123 — Au bout de mille années.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
BELU:
 
F124 — J'ai marché à pied.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
BELU:
 
F125 — Quel orgueil!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
BELU:
 
F126 — Ttette pullita.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
BELU:
 
F127 — Llabur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
BELU:
 
F128 — Miñiñi bello da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
BELU:
 
F129 — Une pierre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
BELU:
 
F130 — Votre enfant.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
BELU:
 
F131 — Là-bas.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
BELU:
 
F132 — Herritik joan da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
BELU:
 
F133 — Hamar urte ditut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
BELU:
 
F134 — Hor da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
BELU:
 
F135 — Lit.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
BELU:
 
F136 — Table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
BELU:
 
F137 — Vouloir.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
BELU:
 
F138 — Behi bat ikusi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
BELU:
 
F139 — Ahantzi zaitut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
BELU:
 
F140 — Mihia ahoan atxik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
BELU:
 
F141 — Prêtre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F142 — Corps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F143 — Allumer.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F144 — Phitz argia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F145 — Aphoa da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F146 — Chemise.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F147 — Cracher.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F148 — Artho berria.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F149 — Urthe.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F150 — Thindua.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F151 — Une fumée noire.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F152 — Porter.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F153 — Khuia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F154 — Lekhu eder bat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
BELU:
 
F155 — C'est vous qui avez brûlé les livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
BELU:
 
F156 — Vous aussi avez de tels livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
BELU:
 
F157 — La ville de Bayonne.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
BELU:
 
F158 — Le rire de Beñat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
BELU:
 
F159 — L'eau est froide.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
BELU:
 
F160 — La noisette est pourrie.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
BELU:
 
F173 — Je veux de l'eau chaude.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
BELU:
 
F174 — J'ai acheté du bois bon marché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
BELU:
 
F175 — Qui est entré?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
BELU:
 
F176 — Qu'est-ce qui est arrivé ?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
BELU:
 
F161 — C'est sacré.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
BELU:
 
F162 — C'est du sucre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
BELU:
 
F163 — C'est un secret.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
BELU:
 
Audio oharrak.—  
F164 — Il est gris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
BELU:
 
F165 — Le train est en retard.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
BELU:
 
F166 — Il est très apprécié.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
BELU:
 
F167 — Je l'ai pris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
BELU:
 
F168 — La glace a fondu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
BELU:
 
F169 — Le charpentier est venu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
BELU:
 
F170 — J'aime les abeilles.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
BELU:
 
F171 — Erna!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
BELU:
 
F172 — Berma hor!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
BELU:
 
F177 — Qui l'a dit?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
BELU:
 
F178 — Zerk pentsarazten dautzu hori?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
BELU: