Languages: eu | en
Index of the questionnaireclose
A. NOMINAL MORPHOLOGY
A.1. Cases [A1-A74]
A.2. Demonstratives [A75-A81]
B. VERBAL MORPHOLOGY
B.1. Without interlocutors [B1-B56]
B.2.Among interlocutors [B57-B88]
B.3. Potential Mood [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Synthetic verbs [B136-B140]
B.6. Aspect morphemes of participles [B141-B148]
B.7. Allocutive forms [B149-B159]
C. SYNTAX
C.1. Pronouns [C1-C54]
C.2. Determiners in different syntactic contexts [C55-C71]
C.3. Degree modifiers [C72-C78]
C.4. Number agreement of the quantifiers [C79-C98]
C.5. Distributive numerals [C99-C102]
C.6. Focus [C103-C118]
C.7. Interrogative sentences [C119-C129]
C.8. Exclamative sentences [C130-C133]
C.9. Verb number agreement [C134-C141]
C.10. Subordinate clauses [C142-C314]
C.11. Impersonal clauses [C315-C323]
D. MORPHONOLOGY
F. PHONOLOGY
F.1. French loanwords [F1-F79]
F.2. Contact-induced phonemic change in northern Basque [F80-F178]
Search - Show the results
Content of the features
New search Go back Excel PDF
59 answers

C19 — Peio croit que lui non plus ne dirait jamais une telle chose.
[Peio thinks he wouldn't ever say anything like that either.]
Syntax > Pron > Topic > 3p > Erg
ESHEN:
Peiok uste du eztuela sekulan errain zerbeit olako.
JABI:
Peiok ere ez du uste berak holakoik sekulan erran lezaken.
MADON:
Peiok e erraten du olako gauzik eztuela beñe errain.
LOUSEN:
Peiok uste du arek e elukela errain gauza ori.
GERBAR:
Peiok e uste dizü eztila seküla erranen olako gaiza bat.
XALEZ:
Pellok erran du eztuela sekula errain holako gauzik.
ANIZ:
Peiok uste du harek'e eztuela erran holako gauzaik.
MAIHE:
Peiok uste du berak ere ez dezakela sekulan olakorik erran.
BELU:
Peiok uste du berak ere ez lezakeela erran holakorik.
REES:
Pollok eztizü uste olako gaizaik seküla erranen dila.
PIEPA:
Peiok uste dü haek ere sekülan elioke erran holako gaiza bat.
PIEGE:
Peiok uste du berak sekulan elezakela olako gauz orik erranen.
JOBAN:
Peiok uste du aurrek ere ez lezakela sekulat erran gauza ori.
ADBAR:
Peiok uste dü harek ere etziala sekülan erranen holako gaizarik.
XLEAHA:
Peiok uste du hak ere ez lezakela erran olako gauzarik.
Notes.— hak = harek
JEDON:
Peiok uste du berak ere elukela sekulan erranen olako gauzarik.
RAZI:
Peiok uste du elukela berak olakorik erranen.
YOSAN:
Peiok e uste dizü haik elükiala sekü lan erran holako gaiza.
PIMUS:
Peiok ere uste dü beak e ez lükila seküla holako gaiza bat erranen.
GRAAR:
Peiok uste du berak ere ez dezakeela sekulan holako gauzarik erran.
XALAI:
Peiok uste du berak ere ez lezakela sekulan olako gauza bat erran.
KOBA:
Peiok ere uste du sekulan eztuela erranen alako gauza bat.
MOBA:
Peiok uste du berak elukela bein ere alako gauza erranen.
BERLA:
Peiok pentsatzen du ere etzuela sekulan erranen olako zerbait.
MIMU:
Peiok uste du berak ere holako gauzarik elukela erran.
KADO:
Peio uste du beak ere ez duela sekulan olako gauza bat erranen.
EHI:
Peiok uste du ez duela sekulan olakorik erranen.
MAAL:
Peiok uste dizü haik e elükila holako gaiza bat erran.
SEAI:
Peiok uste du berak ere ez lukeela sekulan olako gauzarik erranen.
XAAN:
Peiok uste du, berak ere elukeela olakorik erranen.
XABAI:
Peiok ere uste du etzuela olako gauzarik erranen.
LAUSA:
Peiok uste du bera ere ez duela olakorik erranen.
ANHAZ:
Peiok uste du berak ere elezakela sekulan olakorik erran.
IOSEN:
Peiok uste du ez lukeela iñoiz olako gauzarik erranen.
BEDO:
Peiok ere uste du eztuela sekulan olakoik erranen.
MAIAZ:
Peiok pentsatzen du berak ere ez lukela iñoiz errango olakorik.
NAZI:
Peiok uste du berak ere elukeela olakorik errango.
AKAN:
Peiok uste du berak ere ez duela olako gauza bat erranen.
EHEN:
Peiok uste du arek ere elukela sekulan olakorik esango.
PABA:
Peiok pentsatzen du berak ere ez eztuela olako zerbait erranen.
JOAI:
Peiok ere uste du berak ere ez lukeela sekulan olako zerbait erranen.
PANZI:
Peiok uste du berak ere ez luke inoiz olako zerbait erranen.
JOSA:
Peiok uste du berak ere ez etzuela iñoiz erranen olakorik.
LUIDO:
Peiok uste du berak ere etzula sekula alako zerbait erranen.
MAIE:
Peiok uste du berak ere ez lukeela sekula erranen olakorik.
NAMAU:
Peiok uste dü haek e etzükiela erranen olako gaizaik.
IBA:
Peiok uste du berak ere sekulan ez lukeela olako gauzarik erranen.
KABA:
Peiok uste du berauek ez duela olakorik erranen.
PEOLO:
Peiok uste du haek e ez dula sekula erranen zerbait hola.
JOAINH:
Peiok uste du arek ere eztuela orrelako gauzarik erranen.
GORBA:
Peiok uste du berak ere etzuela olakorik erranen.
ABE:
Peoik uste du ez lukela sekulan olako zerbait erranen.
AIBA:
Peiok uste du berak erez ez lukela errango olako gauza bat.
XILA:
Peiok uste dizü haek ee, etzila erranen holako gaiza.
ALAZI:
Peiok ere pentsatzen du ez lukeela olakorik iñoiz errango.
MIMI:
Peiok pentsatzen du berak ere eztuela olakorik errango.
KAU:
Peiok uste du berak holako gauzik ez lezakela erran.
IBAI:
Peiok uste du ere berak, neoiz olako gauzarik esango duenez.
Notes.— Frantsesez pertsona negazioetan ezezko perpausak ez du ezezko ""pas"" partikula hartzen. Eta frantsesez, gero eta gehiago, baiezko perpausa entzuten da: ""...lui non plus dirait jamais une telle chose"". Euskarara arribatu dena. Baina galdea arra pausatuz ezezko perpausa erabiltzen du.
MAILA:
Peiok uste dizü haik e etzila behiñe hoi erranen, holako zer bat erranen.