Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A10 — Nous avons invité quelques amis.
IM > Kasuak > Abs > MG_PL
ESHEN:
Zonbet lagun gonbidatu ditugu.
JABI:
Adixkide batzu gomitatu ditugu.
MADON:
Adixkide batzuek eta gonbidatu tuu.
LOUSEN:
Adixkide batzuk gonbidatu ditugu.
GERBAR:
Adixkide zumait khümitatü dizügü.
XALEZ:
Gomitatu tu(gu) adixkide batzu.
ANIZ:
Gomitatu ditu zombeit adixkide.
MAIHE:
Zembait lagun gombitatu ditugu.
BELU:
Zombeit adixkide gomitatu ditugu.
REES:
Khümitatü titzügü adixkide eli bat.
PIEPA:
Norbait kümitatü dügü.
PIEGE:
Adixkide batzu gonbitatu ditugu.
JOBAN:
Zombait lagun komitatu ditugu.
ADBAR:
Khümitatü ditügü adixkide zombait.
XLEAHA:
Gomitatu tiagu zombait adixkide.
JEDON:
Laun batzu gonbidatu ditugu.
RAZI:
Lagun batzuk konbidatu ditugu.
YOSAN:
Kümitatü tützügu lagun zumbait.
PIMUS:
Lagün zumait khümitatü titzügü.
Oharrak.— Herskari horzkari ahoskabearen mututzea herskari belar ahoskabearen aitzinean.
GRAAR:
Zombait lagun gomitatu ditugu.
XALAI:
Gomitatu ditugu zonbait lagun.
KOBA:
Gomitatu ditugu lagun batzuk.
MOBA:
Adixkide batzu komitatu ditugu.
BERLA:
Lagun zonbaitzu gomitatu ditugu.
MIMU:
Lagun batzu gomitatu ditugu.
KADO:
Komitatu ditugu lagun batzuk.
EHI:
Kombitatu ditugu zombait lagun.
MAAL:
Lagun zumbait khümitatü ditzügü.
SEAI:
Lagun batzuk gomitatu ditugu.
XAAN:
Lagun batzu gomitatu ditugu.
XABAI:
Lagun batzu gomitatu ditugu.
LAUSA:
Lagun batzu gomitatu ditugu.
ANHAZ:
Zonbeit lagun gomitatu ditugu.
IOSEN:
Lagun batzu gomidatu ditugu.
BEDO:
Zonbeit lagun komitatu ditugu.
MAIAZ:
Lagun batzu gombidatu ditugu.
NAZI:
Lagun batzuk konbidatu ditugu.
AKAN:
Lagun batzu gomitatu itugu.
EHEN:
Lagun batzuk komitatu ditugu.
PABA:
Lagun batzuk gombitatu ditugu.
JOAI:
Zonbait lagun komitatu ditugu.
PANZI:
Gonbidatu ditugu lagun batzuk.
JOSA:
Zenbait lagun gomitatu ditugu.
LUIDO:
Lagun zonbaitzuk komitatu ditugu.
MAIE:
Zonbait lagun gomitatu ditugu.
NAMAU:
Khümitatü tügü adixkide zumait.
IBA:
Lagun batzu gonbidatu ditugu.
KABA:
Gomitatu ditugu zonbait lagun.
PEOLO:
Kumitu dizügü lagun batzuk.
JOAINH:
Lagun batzuk konbidatu ditugu.
GORBA:
Lagun batzu gomitatu ditugu.
ABE:
Lagun batzu gomitatu ditugu.
AIBA:
Lagun batzu gomidatu ditugu.
XILA:
Lagün zumait khümitatü titzügü.
ALAZI:
Lagun batzu gomidatu ditugu.
MIMI:
Lagun batzu gonbidatu ditugu.
KAU:
Lagun zonbait komitatu ditugu.
IBAI:
Lagun batzuk gonbidatu ditugu.
MAILA:
Lagün zomait khumitatü ditützügü.