Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B62 — Vous aviez dû me parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Irag
ESHEN:
Fiteegi mintzatuko ziñen enekin.
JABI:
Segurenik zaluegi mintzatu zinautan.
MADON:
Bearba lasterregi mintzatu ze.
LOUSEN:
Sobera fite mintzatu izan tza neri.
GERBAR:
Sobea bertan elhestatü zitzait.
XALEZ:
Uste dut mintzatu zirela sobera fite.
ANIZ:
Seguraz'e sobera fite mintzatu zira.
MAIHE:
Ain tsegur, sobera fite mintzatu zintzaizken, zintaizken.
BELU:
Uste dut fitei erran dautazula.
REES:
Heltü bada bertanegi elhestatü zidie.
PIEPA:
Zalhegi elhestatü ükhen zitzeitan.
PIEGE:
Fitiegi mintzatu zintazke neri.
JOBAN:
Uste dut sobera fite mintzatu zaizkitala.
ADBAR:
Izan behar dü eni mintzatü zinela zalhegi.
XLEAHA:
Sobera fite mintzatu zira.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz.
JEDON:
Fiteegi mintzatu ninduzun doaike.
RAZI:
Laixterregi mintzatu zenidan, doaike.
YOSAN:
Zalhegi mintzatü zinen eni.
Oharrak.— ""Vous aviez dû"" ez dut lortu.
PIMUS:
Fitezka mintzatü izan behar zinetazün.
GRAAR:
Seguraz ere, sobera fite mintzatu hata eni.
XALAI:
Fiteegi mintzatu zintakeen eni.
KOBA:
Segurrenik e mementu ortan sobera fite erran zinuen.
MOBA:
Lasterregi mintzatu bear izan zinen.
BERLA:
Segur aski edo hain segur fitexe mintzatu zira neri.
MIMU:
Segurez e fite mintzatu zaitazu.
KADO:
Niri mintzatu bear ziñen sobera fite.
EHI:
Itz egin bear izan zenidan fitiegi.
MAAL:
Segür e zalhegi mintzatü zia eni.
SEAI:
Sobera fite mintzatu bear izan dautazu.
XAAN:
Sobera fite itz egin bear zenidan.
XABAI:
Sobera fite itz egin zinatazun segur aski.
LAUSA:
Segur aski, itz egin didazue sobera fite.
ANHAZ:
Fiteegi mintzatu zintezken.
IOSEN:
Sobera fite mintzatu izanen zinen.
BEDO:
Pentsatzen dut mintzatu zinela sobera fite nerekin.
MAIAZ:
Segurki sobera fite itz egiten zenidan.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditza erabiltzeko eskatuz: B62-OHAR.
NAZI:
Fiteegi erran didazu doaike.
AKAN:
Berdin sobera fite mintzatu zenidan.
EHEN:
Seguraski sobera fite mintzatu ziñen nerekin.
PABA:
Neri sobera fite mintzo izan bear duzu.
JOAI:
Sobera fite mintzatu zintaike.
PANZI:
Seguraski fiteegi mintzatu ziñen.
JOSA:
Sobera fite itz egin izan bear didazu.
LUIDO:
Segurraz e, fitegi itz egin zenidan.
Oharrak.— e = ere
MAIE:
Segur aski fiteegi mintzatu zitzaidazu.
NAMAU:
Segür e, mintzatü zeneitan zalhegi.
IBA:
Iduritzen zait nerekin pixkat fiteegi mintzatu zinela.
KABA:
Segurnik e, sober fite mintzatu zenidan.
Oharrak.— Segurnik e = seguruenik ere
PEOLO:
Bearbada fitegi hitz egin düzie.
JOAINH:
Fiteei mintzatu ninduzun doaike.
GORBA:
Segur aski, nerekin fiteegi mintzatu zinen.
ABE:
Seguraski sobera fite itz egin didazu.
AIBA:
Sobera fite mintzatu bearko zinen.
XILA:
Nolabeita elhestatü zünaizün zalhegi.
ALAZI:
Sobera fite itz egin tzenidan seguraski.
MIMI:
Sobera fite mintzatu izan duzue.
KAU:
Fitei mintzatu izain zitzaizkit.
IBAI:
Fiteegi mintzatu izan bear zenidan.
MAILA:
Nunabeita zalhiegi elhestatü zinden.