Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B74 — Avant, vous préfériez que je vous voie tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
ESHEN:
Leeno naio zinduen ikus dezagun elkar egun guziz.
JABI:
Leheno, naio ninduzun egun guziz ikusi.
MADON:
Leeno nai zinduen elkar ikustia egun guziz.
LOUSEN:
Leeno nai zinuen eta eun guziz ikustea.
GERBAR:
Lehen nahi zünin egünoz ikhus zintzadan.
XALEZ:
Leenau naiau zinuen ikustia egun guziz.
ANIZ:
Lehen nahi zinuen eun oroz ikhus zinezan.
MAIHE:
Leen nahi zinuen egun guziz ikus zinezadan.
BELU:
Leheno nahiago zinin egun guziez zure ikustea jin nain.
REES:
Lehen nahi zünin egün oz ekhus zintzada.
Oharrak.— Egün oz = egün oroz
PIEPA:
Lehenago nahi zenükian ikhus zintzedan egün ooz.
PIEGE:
Leeno, nai zinuen nik zu ikus nezan egun guziz.
JOBAN:
Lehen naiago zinuke ikus zezatan egun guziz.
ADBAR:
Lehen nahiago zünian ikhus zetzadan egün oroz.
XLEAHA:
Leen, naio zinuen elgar ikhus ginezan egun guziez.
JEDON:
Leeno, nai zinduen zu ikustia e(g)unero.
RAZI:
Leeno naiago zinuten, naiago zinuen, ni zu egunero ikustea.
YOSAN:
Lehen, nahiago zünien ikhus zitzadan egün oz.
PIMUS:
Lehen nahiago zünien egün oz algar ikhus dezagün.
Oharrak.— Oz = oroz
GRAAR:
Leheno nahiago zinuen egun guziz ikhus zintadan.
XALAI:
Lehen naiago zinuen egun guziez ikus zintzadan.
KOBA:
Leen naiago zinuen nik zu ikustea egun guziz.
Oharrak.— E34 perpauseko aditz forma ulertzen du, bainan ez erabiltzen.
MOBA:
Leeno naiago zinuen egun guziz ikus giten.
BERLA:
Lehen naiago zinuen elgar ikus ginezan egun guziz.
MIMU:
Lehen nahiago hin eun guziz ikhus hintain.
Oharrak.— Toka usuago erabiltzen du.
KADO:
Leen naiago zinuen egunero nik zuri ikustea.
EHI:
Leen nai zenuke nik zu ikustea egunero.
MAAL:
Lehen nahiago zünian egün oz ikhus züntüdan.
SEAI:
Leenago naigo zinuen nik zu egun guziz ikustea.
XAAN:
Leen nai zinuen nik zu beti ikustea.
XABAI:
Leen nai zinuen nik zu egunero ikustea.
LAUSA:
Leen, nai zenukete egunero ni zuek ikustea.
ANHAZ:
Lehen, naiago zinuen elgar ikus ginezan egun guziez.
IOSEN:
Leen nai zinuen nik zu ikustea egunero.
Oharrak.— E32 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
BEDO:
Leen, naigo zinuen ni ikustea egun guziz.
MAIAZ:
Leen naiago zinuen nik zu ikustea egunero.
NAZI:
Leen naiago zinuen egunero elkar ikus genezan.
AKAN:
Leen naiago zinuen egun guziz elgar ikustea.
EHEN:
          Ez da audiorik
PABA:
Leen naiago zinuen nik zu egunero ikustea.
Oharrak.— E32 perpauseko aditz forma ez du erabiltzen.
JOAI:
Leeno naiago zinien nik egun guziz ikus zaitzadan.
PANZI:
Leen naiago zenuke egunero ni ikustea.
JOSA:
Leno naiago zenuten nik ikustea egunero.
LUIDO:
Leen naiago zinuen nik egunero zu ikustea.
Oharrak.— E32 perpausako aditz forma ulertzen du, bainan ez erabiltzen.
MAIE:
Lehen naiago zinuen nik zu egunero ikustea.
Oharrak.— E32 perpausako aditz forma ulertzen du.
NAMAU:
Lehen nahiago zünin egün oz ikhus züntüdan.
Oharrak.— Oz = oroz
IBA:
Leenago, naiago zinuen egunero ikusten bazintudan.
KABA:
Len naiago zinuen nik zu egun guziz ikustea.
PEOLO:
Lehen nahiago zünin ene ikhustea egün oz.
JOAINH:
Leen naiago zenuten egunero ikustea.
GORBA:
Leen naiago zinuen nik zu egunero ikustea.
Oharrak.— E32 perpauseko aditz forma ezagutzen du. Ez du erabiltzen.
ABE:
Leeno naiago zinuen egunero elgar ikustea.
AIBA:
Leen naiago zenuen egunero nik zu ikustea.
XILA:
Leen nahiago zünin zui ikhus nezan egün oz.
Oharrak.— Oz = oroz
ALAZI:
Leno naiago zenuten nik zuek egun guziz ikustea.
MIMI:
Leen naiago zinuen nik egunero zu ikustea.
KAU:
Leenau, naiau ziniin egunero ikus zintzatan.
IBAI:
Leenago naiago zinuen nik egunero zu ikustea.
MAILA:
Lehen nahiago zünien nik zü egün oz ikhustia.