Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B95 — (Peio avait repris des forces). Avec un peu d'aide, il pouvait se lever.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
ESHEN:
Indar pixkatekin posible zuen altxatzia.
JABI:
Peio arrapizkortua zen, laguntza pixka batekin ohetik jeiki zitaken.
MADON:
Duela illetia, azkartu da ta pasatzen al da... jeikitzen al da bera bakarrik.
LOUSEN:
Peiok izana zuen itsaldi bat eta erremedioekin altxatzen al da oetik.
GERBAR:
Peio azkartü dük. Lagüngua amiñi bateki ahal lükek jeikitzen.
XALEZ:
Laguntza pixka batekin jeikitzen alko zen.
ANIZ:
Peiok hartiak zitin indarrak, laguntza poxi batekin jeikitzen aal tzen.
MAIHE:
Peiok indarrak artu zituen. Laguntza pixka batekin jeiki zitaiken.
BELU:
Peio azkartua zen. Laguntza pittaatekin jeiki zitakeen.
REES:
Lagüngo amiñi bateki ahal lükezü jaikitzen.
PIEPA:
Peiok indarrak hartü zütin. Lagüngua aphür bateki jeikitzen ahal tzen.
PIEGE:
Pellok indartuz doa, laguntzarekin jeiki litake.
JOBAN:
Peiok indarrak artu zituen. Laguntza puxka batekin jeikitzen ahal tzen.
ADBAR:
Peiok indar hartü zian. Lagüngua amiñi batekin ahal zen jeikitzen.
XLEAHA:
Peiok indarrak berriz artu zituen. Laguntza pixka batekin jeikitzen aal zen.
Oharrak.— E19ko aditz forma ezagutzen du.
JEDON:
Peiok indarrak artu zituen eta launtza pixkatekin jeikitzen al tzen.
RAZI:
Peiok bere indarrak berritu zituen. Laguntza pixkatekin, jeikitzen al tzen.
YOSAN:
Peiok indar arra hartü zizün. Lagüngua amiñi batekin jeikitzen ahal züzün.
PIMUS:
Peiok indarra berriz hartü zütin, lagüntza amiñi batekin jeikitzen ahal tzüzün.
GRAAR:
Peio pizkolatua zen, laguntza poxi batekin zitazken jeiki.
XALAI:
Laguntza puxka batekin, jeikitzen aal tzen.
KOBA:
Indar pixka bat artu zuen Peiok. Laguntza pixka (b)atekin jeikitzen aal zen.
MOBA:
Peio indartu zen. Laguntza pixka batekin jaikitzen aal zen.
BERLA:
Peiok indarrak artuak zituen. Laguntza pixka batekin xutitzen ahal tzen.
MIMU:
Peio pixkortu zen. Laguntza poxiño (b)atekin jeiki zitakeen.
KADO:
Peiok artu zituen indarrak. Laguntza pixka batekin jeikitzen aal zen.
EHI:
Peiok artu zuen indarra. Laguntza pixkarekin altxa zintekeen.
MAAL:
Peiok indar hartü zizün. Lagüngua amiñi bateki ahal züzün ohetik jeikitzen.
SEAI:
Peio pixkolatu zen. Laguntza pixka batekin oetik jaikitzen al zen.
XAAN:
Peiok indarrak berreskuratu zituen. Laguntza pixka batekin jaikitzen al zen.
XABAI:
Peiok indarrak berriz artu zituen. Eta laguntza pixka batekin altxatzen al tzen.
LAUSA:
Peio indartu zen. Laguntzarekin, oetik altxatzen aal zen.
ANHAZ:
Peiok indarrak artu zituen. Laguntza pixka batekin xutitzen aal tzen.
IOSEN:
Peio indar berritu zen. Laguntza pixka batekin ogetik altxatzen aal zen.
BEDO:
Peiok indarrak artiak zituen. Laguntza pixka batekin, jaikitzen aal tzen.
MAIAZ:
Peiok indarrak artu zituen. Laguntza pixkatekin oetik altxa ziteken.
NAZI:
Peio indarberritu zen. Laguntza pixkatekin altxatzen al tzen.
AKAN:
Peiok indarrak berriz artu zituen. Laguntza ttiki batekin, jeikitzen al tzen.
EHEN:
Laguntza pixkatekin xutitzen aal tzen.
PABA:
Peiok indarrak berriz artu zituen, laguntza pixka batekin altxatzen aal zen.
JOAI:
Laguntza pixkatekin, altxa zitaiken.
PANZI:
Laguntza pixkatekin altxatzen aal tzen.
JOSA:
Peiok indarrak artu zituen. Laguntza pixkatekin, altxatzen al tzen.
LUIDO:
Peiok indarrak berriz artu zituen. Laguntza pixka (b)atekin oetik ateratzen aal zen.
MAIE:
Peiok indarrak berreskuratu zituen. Laguntza pixka batekin altxa zitekeen.
NAMAU:
Peiok hartü dü indar. Lagüntza amiñi bateki ahal zen jeikitzen.
IBA:
Laguntza pixka batekin, jeikitzen aal zen.
KABA:
Peiok indar pixkat artu zuen. Laguntza pixka batekin xutitzen aal zen.
PEOLO:
Peiok indarrak arra hartü züzün. Lagünekin ahal züzün jeikitzen.
JOAINH:
Launtza pixka batekin ojetik altxatzen al tzen.
GORBA:
Peiok berritz indarrak artu zituen. Laguntza pixka batekin altxatzen al tzen.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz ahalera erabiltzen du.
ABE:
Peiok berriz indarrak artu zituen. Laguntza pixkatekin jaikitzen aal tzen.
AIBA:
Laguntza pixkatekin, xutitzen aal zen.
XILA:
Peiok arra hartü zizün indar, lagüntza amiñi batekilan ahal tzüzün jeikitzen.
ALAZI:
Peiok berritz indarrak artu zituen. Laguntza pixkatekin, oetik altxatzen al tzen.
MIMI:
Peiok indarrak berritz artu zituen. Eta laguntza pixka batekin zutitzen al zen.
KAU:
Peio pixkortia zen. Launtza puxka atekin, altxa zaiken.
IBAI:
Peiok berriz indarra artu zuen. Laguntza pixkatekin zutitzen aaltzen.
MAILA:
Peiok forza amiñi bat hartu züzün. Lagüngoa amiñi batekila ahal züzün jeikitzen.