Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B98 — (Il y avait une interdiction.) Nul ne pouvait sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
ESHEN:
Etzen nior ateratzen al permisionik gabe.
JABI:
Debeku bat bazen, nihor etzen ateratzen ahal baimenik gabe.
MADON:
Etzen autorisation*eik ateatzeko ortik eta niok etzuen permisoneik.
LOUSEN:
Debekatua zen, ta nior ezin tzen atera permisioneik gabe.
GERBAR:
Ah! Defendü zia helkhitzia. Etzia inhoe elkhitzen ahal otorizazionia gabe.
XALEZ:
Nihun etzen ateatzen al otorizazioneik gabe.
ANIZ:
Debekua bazen. Etzen nehor jalitzen ahal permisioneik gabe.
MAIHE:
Debeku bat bazen. Neor etzitaiken atera permisione gabe.
BELU:
Debeku bat bazen. Nehor etzitakeen permisioni gabe jali.
REES:
Iñhue etzüzün elkhitzen ahal otorizazione gabe.
PIEPA:
Bezen defendia. Ihue etzen elkhitzen ahal baimenik gabe.
PIEGE:
Bazen debeku bat. Nior etzitaken atera nere baimenik gabe.
JOBAN:
Bazen enterdizione at nehor etzen ateratzen ahal permisioneri gabe.
ADBAR:
Bazen debekü bat. Nehor etzen baimenik gabe kanpolat juaiten ahal.
XLEAHA:
Bazen debekapena. Nehor etzen ateratzen aal baimenik gabe.
JEDON:
Bazen debekatu bat. Neork etzen ateatzen al otorizazioneik gabe.
RAZI:
Debekatua zen. Neor etzen baimenarik gabe ateatzen al.
YOSAN:
Debekatüik züzün. Ihue etzüzün elkhitzen ahal permisioneik kabe.
PIMUS:
Debekü bat bazüzün, nihue etzüzün baimenik gabe elkhitzen ahal.
GRAAR:
Debeku bat bazen. Nehor etzitaiken atera baimenik gabe.
XALAI:
Neor etzen ateratzen aal baimenik gabe.
KOBA:
Debeku bat bazen. Etzen iñor ateratzen aal baimenik gabe.
MOBA:
Debeku bat bazen. Nehor etzen ateratzen aal baimenik game.
BERLA:
Bazen debeku bat. Etzen neore ateratzen ahal baimenik gabe.
MIMU:
Etzen aizu. Nehor etzitakeen jal baimenik gabe.
KADO:
Ezeztate bat bazen. Nehork ez zen ateatzen aal baimenarik gabe.
EHI:
Debekatze bat bazen. Neor ezin zitekeen atera baimenik gabe.
MAAL:
Debekü bat bazüzün. Ihue etzüzün elkhitzen ahal baimenik gabe.
SEAI:
Debekua bazen. Neor etzen ateratzen aal baimenik gabe.
XAAN:
Debekua zegoen. Niork ezin tzuen atera baimenik gabe.
XABAI:
Debeku bat bazen. Iñor etzen ateratzen al baimenik gabe.
LAUSA:
Iñork ez zen ateratzen aal, baimenik gabe.
ANHAZ:
Bazen debeku bat. Nehor etzen otorizazionerik edo permisionerik gabe ateratzen aal.
IOSEN:
Debeku bat bazen. Iñor ezin zen atera baimenik gabe.
BEDO:
Debeku bat bazen. Neor etzen ateratzen aal baimenik gabe.
MAIAZ:
Debeku bat bazen. Nior ezitekeen atera baimenik gabe.
NAZI:
Debekatua zen. Neok ezin tzuen kanpora atera baimenik gabe.
AKAN:
Debeku bat bazen. Ezin tzen neor atera baimenarik gabe.
EHEN:
Iñor etzen ateratzen al baimenik gabe.
PABA:
Debekatu bat bazen. Neor ez zen ateratzen aal otorizaziorik gabe.
JOAI:
Baimenik gabe neor etzen ateatzen aal.
PANZI:
Iñor ezin tzen atera, baimenarik gabe.
JOSA:
Debeku bat bazen. Iñor ezin tzen atera baimenik gabe.
LUIDO:
Debeku bat bazen. Neor etziteken atera baimenik gabe.
MAIE:
Bazen debeku bat. Neor ez ziteken atera baimenik gabe.
NAMAU:
Bazien debekatü bat, ihue etzen ahal elkhitzen otorizazioneik gabe.
IBA:
Ezin tzen iñor atera, baimenik gabe.
KABA:
Debeku bat bazen. Neor ezin zen atea baimenik gabe.
PEOLO:
Debekatu bat bazuzun. Inue
JOAINH:
Nior etzen baimenik gabe ateratzen al.
GORBA:
Debeku bat bazen. Neor ezin zen atera baimenik gabe.
ABE:
Debeku bat bazen. Etzen iñor ateratzen al baimenik gabe.
AIBA:
Iñor ezin zen atera baimenarik gabe.
XILA:
Bazüzün debekü bat, ihorkek eztzüzün ahal elkhitzen otorizazione gabe.
ALAZI:
Debeku bat bazen. Iñok ezin tzuen atera baimenik gabe.
MIMI:
Debeku bat bazen. Iñor etzen baimenik gabe ateratzen aal.
KAU:
Debeku bat bazen. Neorre etzaiken atera baimenik gabe.
IBAI:
Debeku bat bazen. Neor ezin zen atera baimenik gabe.
MAILA:
Bazüzün enterdikzione bat. Ihur etzüzün al elkitzen otorizazione hoi gabe.