Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B109 — (Vous Ítes trop faible:) Vous ne pouvez pas lever cette pierre.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
ESHEN:
Eztuzu altxatzen al arri ori.
JABI:
Ahulei zira, harri oi ez dezakezu altxa.
MADON:
Sobera eta flako ze, eztuzu altxatzen al arri ori.
LOUSEN:
Sobera aula zaa. Eztuzu altxatzen al arri ori.
GERBAR:
Flakiegi zia. EztŁzŁ harri hoi iaikitzen ahal.
XALEZ:
Ahulei zi(r)a. Eztuzu altxatzen al harri hoi.
ANIZ:
Ahulei zira. Eztuzu altxatzen aalko arri ori.
MAIHE:
Sobera aul tzira. Ez dazakezu arri ori aira.
BELU:
Ahulei zira. Harri hoi ez dezakezu altxa.
REES:
Flakiegi zia. EztŁzŁ harri hoi airatzen ahal.
PIEPA:
FlakŁegi zia. EztŁzŁ harria hau ailtxatzen ahal.
PIEGE:
Aulegi zira. Harri ori ez duzu altxatzen al.
JOBAN:
Flakoi zira. Ez duzu altxatzen aal arri ori.
ADBAR:
FlakŁegi zia. EztŁzŁ harri hoi altxatzen ahal.
XLEAHA:
Sobera aula zira. Eztuzu altxatzen aal harri ori.
JEDON:
Sobera aula zira. Eztuzu altxatzen al arri oi.
RAZI:
Aulegi zare. Ezin duzu arri ori altxatu.
YOSAN:
Flakuei zia. EztŁzŁ ahal harri hoi altxatzen.
PIMUS:
FlakŁegi zia, eztŁzŁ harri hoi altxatzen ahal.
GRAAR:
Sobera aula zira, ezin dezakezu harri hori altxa.
XALAI:
Ahulei zira. Harri hau eztuzu ekartzen aal.
KOBA:
Sobera aula zira, arri ori altxa ezin dezakezu.
MOBA:
Aulegi zira. Arri au eztuzu altxatzen aal.
BERLA:
Ahulxe zira. Eztuzu harri au altxatzen ahal.
MIMU:
Ahulegi zira. Harri ori ez dezakezu altxa.
KADO:
Sobera aula zira. Ez duzu altxatzen aal arri ori.
EHI:
Sobera aula zira. Ezin duzu arri ori eraman.
Oharrak.— berriz galdatuz: B109-OHAR.
MAAL:
AhŁlegi zia. EztŁzu harri hoi goitzen ahal.
SEAI:
Sobera aula zira, ez duzu arri ori altxatzen aal.
XAAN:
Sobera aula zira. Ezin duzu altxatu arri au.
XABAI:
Sobera aula zira. Ezin duzu arri ori altxatu.
LAUSA:
Sobera aula zira. Ezin duzu arri ori altxatu.
ANHAZ:
Aulegia zira. Ezin duzu harri ori altxatu.
IOSEN:
Aulegia zira. arri ori ezin duzu altxa.
Oharrak.— E24 perpauseko aditz formak ezagutzen ditu.
BEDO:
Sobera aul tzira. Eztuzu arri ori altxatzen aal.
MAIAZ:
Aulegia zira. Ezin dezakezu altxa arri ori.
NAZI:
Ezin duzu arri ori altxatu.
AKAN:
Ez zira azkarra. Arri ori ezin duzu ekarri.
EHEN:
Sobera aula zira. Eztuzu arri ori xutitzen al.
PABA:
Sobera aula zira. Arri ori ezin duzu ekarri.
JOAI:
Sobera aula zira. Ezin duzu arri ori altxatu.
PANZI:
Ezin duzu altxatu arri ori.
JOSA:
Aulegia zira. Ezin duzu arri ori altxatu.
LUIDO:
Aulegia zira. Arri ori ezin duzu altxa.
Oharrak.— E24 perpauseko aditz formak ezagutzen ditu.
MAIE:
Aulegi zira. Eztuzu arri au altxatzen aal.
Oharrak.— E24 perpauseko aditz formak ezagutzen ditu.
NAMAU:
FlakŁegi zia eztŁzŁ ahal altxatzen harri hoi.
IBA:
Ezin duzu arri au altxatu.
KABA:
Sobera aula zira. Ezin duzu arri au altxatu.
PEOLO:
Ahul tzide. Ez dŁzie al altxatzen harri oi.
JOAINH:
Auleia za. Arri oi eztuzu altxatzen al.
GORBA:
Aulegia zira. Ezin duzu arri au altxatu.
Oharrak.— E24 perpauseko aditz forma ezagutzen du.
ABE:
Aulegia zira. Ezin duzu altxatu arri ori.
AIBA:
Sobera aula zira. Arri au ezin duzu artu.
XILA:
FlakatŁik zia. EztŁzŁ ahal aidatŁ harri hoi.
ALAZI:
Sobera aula zira. Arri au ezin duzu altxatu.
MIMI:
Sobera aula zira. Ezin duzu arri ori altxatu.
KAU:
Ahuleia zira. Harri hori eztezakezu altxa.
IBAI:
Sobera arina zira. Ezin duzu arri ori eraman.
Oharrak.— E24 perpauseko aditz forma ezagutzen du, bainan ez erabiltzen.
MAILA:
FlakŁ zidee. EztŁzie ahal holako harri eli bat kharriatzen.