Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B126 — Si Peio avait plus d'argent, il serait plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
ESHEN:
Peiok sos geio balu, uruso litake.
JABI:
Diru geio balu Peiok, uruso leitake.
MADON:
Peiok izatu balu diru geio, puska uruso ikuste ginduke.
LOUSEN:
Peiok balu sos geio, uruso litake.
GERBAR:
Peiok balü sos haboo, iusago lükezü.
XALEZ:
Pellok izan balu sos geixau, urusau izain tzen.
ANIZ:
Peiok balu diru gehiao, urosuo litake.
MAIHE:
Peiok geiago diru balu, urosago litaike.
BELU:
Peiok balu diru gehiago, urosago litake.
REES:
Pollok eabazi balü sos habo, iusago lükezü.
PIEPA:
Iusago lizateke, Peiok ükhen baleza sos haboo.
PIEGE:
Diru geiago balu Pellok, urusago litake.
JOBAN:
Beñatek balu sos geiago, urosago liteike.
ADBAR:
Sos haboo balin balü Peiok, irusago liteike.
XLEAHA:
Peiok sos geio balu, zoriontsuago litaike.
JEDON:
Pellok sos geio balu urruso litake.
RAZI:
Peiok diru geio balu, urosago izango zen.
YOSAN:
Peio iusago lükezü balü sos habo.
PIMUS:
Peiok sos habo balü, iüsago lükezü.
GRAAR:
Peiok diru gehiago balu, urosago litake.
XALAI:
Peiok diru geiago balu, urusago lizateke.
KOBA:
Peiok balitu sos geiago, urrusago izanen zen.
MOBA:
Peiok diru geiago balu, urosago litzateke.
BERLA:
Peiok balu gehio diru, urosago lizateke.
MIMU:
Peiok diru gehio balu, irusago litzateke.
KADO:
Peiok geiago sos balin bazuen, oliosago izanen zen.
EHI:
Peiok sos geiago izan balu, zoriontsuago litzateke.
MAAL:
Peiok balü sos habo iüsago lükezü.
SEAI:
Peiok diru geiago balu, zoriontsuago izanen litzateke.
XAAN:
Peiok diru geiago ukanen balu, zoriontsuago litzateke.
XABAI:
Peio diru geiago ukan bazuen, urosago izanen zen.
LAUSA:
Peiok diru geiago balin bazuen, pozik egonen tzen.
ANHAZ:
Peiok sos geiago balu, urosago litaike.
IOSEN:
Peiok sos geigo balu, urosago izango litzateke.
BEDO:
Peiok diru geiago balin bazuen, urosago izanen tzen.
MAIAZ:
Peiok diru geiago balu, urosago izanen litzateke.
NAZI:
Peiok diru geio balu, zoriontsuago egongo litzateke.
AKAN:
Peiok diru geiago baluke, uros izango litzateke.
EHEN:
Peiok diru geiago balin bazuen, urrosago izango zen.
PABA:
Peiok diru geiago balin bazuen, urosago izango zen.
JOAI:
Peiok sos geio balu, urosago litaike.
PANZI:
Peiok diru geiago baldin bazuen, zoriontsuago izanen da, den?
JOSA:
Peiok diru geio izango bazuen, pozik izango litzateke.
LUIDO:
Peiok sos geigo balu, urosago litzateke.
MAIE:
Peiok diru geiago ukan balu, urosago izan leike.
NAMAU:
Peiok ükhen baleza sos habo, iusago lizate.
IBA:
Peiok diru geiago balu pozik izango litzake.
KABA:
Peiok sos geiago balutz, urosago izanen liteke.
PEOLO:
Peiok ukhen balu sos habo, kuntentago zükezün.
JOAINH:
Peiok diru geiago balu, zoriontsuago izain litaike.
GORBA:
Peiok diru geiago balu, urosago litzateke.
ABE:
Peio urosago izango litzateke diru geio balu.
AIBA:
Peiok diru geiago balu, zoriontsuago izango zen.
XILA:
Peiok ükhen balü sos habo, kontentago lükezü.
ALAZI:
Peiok diru geiago balu, urusago litake.
MIMI:
Peiok diru geio balu, geiago zoriontsu izango zen.
KAU:
Peiok sos geiago balu, urosago laike.
IBAI:
Peio diru geiago izan bazuen, poztuago izango zen.
MAILA:
Peiok sos habo balin batzin, üsago dükezü.