Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

B128 — Si à ce moment-là vous m'aviez parlé à moi, je vous aurais donné un peu d'argent.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
ESHEN:
Mementu ekietan mintzatu baziñezte neri, emain tzintuan sos pittat.
JABI:
Une artan neri mintzatu izan bazine, diru pixka bat emango zintudan.
MADON:
Memento artan eta mintzatu baziñezte, emain nion diru pixkat.
LOUSEN:
Denbora artan solas egin bazinu eni, emanen zintutan sos pixkat.
GERBAR:
Memento hartan eni mintzatü bazina, emanen neizün sos amiñi bat.
XALEZ:
Memento artan mintzatu izan bazinezte eni, emanen nautzuin sos pixkat.
ANIZ:
Ah, mintzatua izan bazine ordian eni buruz, emanen nautzun diru puxi bat.
MAIHE:
Nere hartan, neri mintzatu bazine, emanen nautzun diru poxi bat.
BELU:
Orduan eni mintzatu bazine, emanen nautzuen diru pitta bat.
REES:
Memento hartan zerbait erran bazün, emanen neizün sosa.
PIEPA:
Phüntü hartan elhestatü bazinen, emanen neizün sos inkai bat.
PIEGE:
Denbora artan neri mintzatu bazine, diruzko laguntza ekarriko zintudan.
JOBAN:
Memento artan mintzatu izan bazinezkit, emanen nauzun sos puxka bat.
ADBAR:
Memento artan mintzatü bazinen eni, sos puxka bat emanen neizün.
XLEAHA:
Memento artan neri mintzatu bazina, emanen nauzun sos pixka bat.
JEDON:
Orduan mintzatu baninduzun, emain tzindutan sos pixkat, diru pixkat.
RAZI:
Mementu ortan mintzatu bazenidan, diru pixkat emango nizun.
YOSAN:
Memento hartan ene mintzatü bazinen, emanen neizün sos buxi bat.
PIMUS:
Phüntü hartan mintzatü bazine, sos amiñi bat emanen neizün.
GRAAR:
Ordu hartan eni mintzatu balin bazine, diru pixka bat emanen nautzun.
Oharrak.— 'Gertatu balitzat, ez nautzun salatuko' bezalako formak ezagutzen ditu. Baina 'gertatu balin bazidan' iragana erabiliz eginen zukeen hala ere.
XALAI:
Memento artan enekin mintzatu bazine, diru puxka bat emanen nautzun.
KOBA:
Mementu ortan enekin mintzatu bazizten, emanen nizuen sos pixka bat.
MOBA:
Momentu artan nerekin mintzatu bazinu, diru pixka bat emanen nautzun.
BERLA:
Memento hortan neri mintzatu bazina, sos amiñi at emanen nauzun.
MIMU:
Ordüian erran baizaitaian zerbeit, dirua emanen nauan.
KADO:
Mementu ortan niri mintzatu balin baziñen, zuri emanen nuen sos pixka bat.
EHI:
Momentu ortan niri itz egin bazenit, emanen nizun sosa.
MAAL:
Mementu hartan eni mintzatü bazinden emanen neizien sos amiñi bat.
SEAI:
Orduan eni mintzatu bazinezten, diru pixka bat emanen nauntzun.
XAAN:
Momentu ortan niri itz egin bazenit, diru pixka bat emanen nizun.
XABAI:
Momentu ortan neri galdetu bazinatazun, diru piska bat emango nizun.
LAUSA:
Momentu ortan niri htz egin bazenuten, dirua emango nizuen.
ANHAZ:
Denbora hortan eni mintzatu baziña, bi sos emanen nizkitzun.
IOSEN:
Atzo momentu ortan neri mintzatu bazinete, sos pixkat emanen nizuen.
Oharrak.— E1 perpauseko aditz forma ezagutzen du.
BEDO:
Momentu ortan nerekin mintzatu bazina, diru pixkat emanen nauzun.
MAIAZ:
Momentu artan itz egin baninduzun, diru pixkat emango nizuke.
Oharrak.— 'Mintzatu' aditzez osatzeko galdatuz: B128-OHAR
NAZI:
Momentu ortan neregana etorri baziña, diru pixka bat emango nizukeen.
AKAN:
Mementu ortan neri mintzatu banauzun, dirua emango nizun.
EHEN:
Momentu ortan mintzatu bazinen nerekin, diru pixka bat emango nizun.
PABA:
Denbora onetan niri mintzo balin bazinen, diru pixkat emango zintudan.
JOAI:
Momentu artan enekin mintzatu bazinete, sos pixkat emanen nautzien.
PANZI:
Momentu artan neri itz egin baldin baninduzun, diru pixkat emango nizuke.
JOSA:
Momentu ortan neri itz egin bazinuen, diru pixkat emango nizun.
LUIDO:
Momentu artan niri itz egin bazenidaten, sos pixkat emanen nizuen.
Oharrak.— pixkat = pixka bat
MAIE:
Momentu ortan niri mintzatu bazinazu, zonbait diru emango nizun.
NAMAU:
Memento hartan eni mintzatü bazinden, sos habo emanen neitzien.
IBA:
Momentu ortan nerekin mintzatu bazina, diru pixkat emango nizuke.
KABA:
Mementu artan enekin mintzatu bazinen, diru pixkat emango niezakezu.
PEOLO:
Denboa hortan zük eni hitz egin bazünin, eman nikezün sos amiñi bat.
JOAINH:
Momentu ortan nerekin mintzatu bazinen, sos pixkat emango nizun.
GORBA:
Une artan neri mintzatu bazina, diru pixkat emango nizun.
ABE:
Momentu ortan enegana etorri bazina, diru pixkat emango nizun.
AIBA:
Denbora artan neri mintzatu baldin bazinen, diru pixka bat emango nizun.
XILA:
Memento hartan eni elhestatü bazünü, emanen ninteitzün sos inkai bat.
ALAZI:
Momentu ortan neri itz egin bazenidate, diru pixkat emango nizuen.
MIMI:
Momentu ortan neri mintzatu bazinen, diru pixkat emango nizun.
KAU:
Memento artan eni mintzatu bazinezte, sos puxka at emanen nauzien.
IBAI:
Momentu ortan neri mintzatu bazinen, diru pixkat emango nizun.
MAILA:
Mementhü hortan eni elhestatü bazinden, emanen neizien sos amiñi bat.