Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C13 — Je suis fier de ma fille. Je crois que c'est elle que j'ai vue.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Obj
ESHEN:
Fier naiz nere alabaz, uste dut bera ikusi dutala.
JABI:
Fier naiz nere alabaz eta segur naiz ura dutala ikusi.
MADON:
Azkar naiz ene alabaikin, uste ut ura ikusi utala.
LOUSEN:
Nere alabaz fier naiz zenta uste dut ura ikusi dutala.
GERBAR:
Fier nüzü ene alhabaz, uste dit hua düdan ikhusi.
XALEZ:
Fier naiz ni ene alabaz. Uste dut harek ikusi gaituela.
ANIZ:
Fier niz ene alabaz. Nik uste, hua'ut ikhusi duana.
MAIHE:
Nere alabaz arro nago. Uste dut bera ikusi dutala.
BELU:
Ni ene alabaz fier niz. Uste dut hua dutala ikusi.
REES:
Kontent nüzü ene alhabaz, uste dit hua ekhusi düdan.
PIEPA:
Fier niz ene alhabaz. Uste düt hua düdala ikhusi.
PIEGE:
Gure alabaz fier naiz ta iduritzen tzaut ua dutala ikuxi.
JOBAN:
Biziki fier niz ene alabaz. Uste dut ura ikusi dutala.
ADBAR:
Fier niz ene alhabaz. Uste düt hura düdala ikhusi.
XLEAHA:
Fier niz nere alabaz. Uste dut hua dutala ikusi.
JEDON:
Fier naiz ene alabez. Uste dut ura ikusi dutala.
RAZI:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
YOSAN:
Fier nüzü ne alhabaz. Uste dit hua düdan ikhüsi.
PIMUS:
Ene alhabaz arro nüzü, uste dit hua dütala ikhusi.
GRAAR:
Ene alabaz fier niz. Uste dut bera dutala ikhusi.
XALAI:
Ene alabaz fier niz. Uste dut hura ikusi dutala.
KOBA:
Ene alabaz arro naiz. Ta uste dut bera ikusi dutala.
MOBA:
Nere alabaz arro nago. Uste dut bera dela ikusi dutana.
BERLA:
Arro ene alabaz. Uste dut ura dutala ikusi.
MIMU:
Nere alabaz fier niz, uste dut hura ikhusi dutala.
KADO:
Fier naiz ene alabaz. Uste dut bea ikusi dutala.
EHI:
Ene neskaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
MAAL:
Harro nüzü ene alhabaz. Uste dit hua düdala ikhusi.
SEAI:
Ene alabaz arro niz. Uste dut ura dutala ikusi.
XAAN:
Nire alabaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
XABAI:
Nere alabaz arro naiz. Eta uste dut bera dutala ikusi.
LAUSA:
Arro naiz nere alabataz. Uste dut bera ikusi dudala.
ANHAZ:
Ene alabaz arro naiz. Uste dut hura dutala ikusi.
IOSEN:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
BEDO:
Nere alabaz arro naiz edo arro niz. Uste dut bera dutala ikusi.
MAIAZ:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
NAZI:
Arro naiz nere alabaz. Uste dut ura dela ikusi dudana.
AKAN:
Nere neskaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
EHEN:
Nere neskaz arro naiz. Uste dut ura dela ikusi dudana.
PABA:
Nire alabataz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
JOAI:
Ene alabaz harro niz. Uste dut bera dutala ikusi.
PANZI:
Arro naiz nire alabaz. Uste dut bera dela ikusi dudana.
JOSA:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
LUIDO:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera dudala ikusi.
MAIE:
Nere alabataz arro naiz, uste dut bera dutala ikusi.
NAMAU:
Fier nüzü ene alhabaz, uste dit hua dütala ikhusi.
IBA:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
KABA:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera dudala ikusi.
PEOLO:
Ene alabaz arro nuzu. Uste dut ikusi dena hori dela.
JOAINH:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut ura dela ikusi dutana.
GORBA:
Nere alabataz arro naiz. Uste dut bera dudala ikusi.
ABE:
Arro naiz ene alabaz. Uste dut bera dutala ikusi.
AIBA:
Nere neskaz arro naiz. Uste dut bera dutala ikusi.
XILA:
Ene alhabantako fier nüzü. Üsteit hua düdala ikhusi.
ALAZI:
Nere alabaz arro naiz. Uste dut bera dutela ikusi.
MIMI:
Ene alabaz arro naiz, uste dut bera dudala ikusi.
KAU:
Ene alabaz bapo niz. Uste ut hura utala ikusi.
IBAI:
Nere alabataz arro naiz. Uste dut bera ikusi dudala.
MAILA:
Ene alhabaz fier nüzü. Uste dit hua düdala ikhusi.