Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C139 — Où sont les livres que je vous avais dit d'apporter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
ESHEN:
Nun die liburuak ekartzeko erran tzintuanak?
JABI:
Nun dira galdetu nizkidatzun liburuak?
MADON:
Nun die liburuak nik errana ekartzeko?
LOUSEN:
          Ez da audiorik
GERBAR:
Nun dia libüiak erran baneizün ekhartez?
XALEZ:
Nun dia liburuiak errana bainaitzun ekartzeko?
ANIZ:
Nun dira liburiak errana nauzuna(k) ekhartzeko?
MAIHE:
Nun dira ekhartzeko errana nautzun liburuak?
BELU:
Nun dira nik ekhartzea galdegin liburuak.
Oharrak.— Urruneko komunztadura sahiestu du aditz jokagatubea erabiliz.
REES:
Nun dia erran neizün lübüik ekharri behar züntinak?
PIEPA:
Ekharteko erran neizün libriak nun dia?
Oharrak.— Berehala beste molde batean ematen du.
PIEGE:
Nun dira liburuak erran tzintudana ekartzeko?
JOBAN:
Nun dira liburiak galdegina nauzana ekhartzea?
ADBAR:
Ekharteko erran neintzün libriak nun ditützü?
XLEAHA:
Nun dira liburuak erran bainauzun ekhartzeko?
JEDON:
Nik ekartzea erranikako liburuak nun dire?
RAZI:
Galdetu nizkitzun liburuak nun dire?
YOSAN:
Ekhartez erran deizüdan libriak nun dia?
PIMUS:
Nun dia ekhartia erran neizün librik?
GRAAR:
Nun dira ekhartzeko erran dauzkizudan liburuak.
XALAI:
Ekartzeko erran dauzkitzudan liburuak nun dira?
KOBA:
Ekhartzea erran nizun liburuak nun dira.
MOBA:
Nun dira ekhartzeko erran zinautan liburuak?
BERLA:
Nun dira galdina nauzkitzun liburuak?
MIMU:
Erran dautzutan ekartzeko liburuak nun dira?
KADO:
Erran nuen ekhartzea liburu oriek, nun dira liburu oriek?
EHI:
Nun dira liburuak erran dizkizudanak ekartzeko?
MAAL:
Nun tia galthegin neitzün libriak?
SEAI:
Nun dira ekartzeko erran nautzun liburuak?
XAAN:
Ekartzea erran nizkizun liburuak nun dira?
XABAI:
Nun dira ekhartzea erran nizkizuen liburuak?
LAUSA:
Nun dira ekartzeko erran nizuen liburuak?
ANHAZ:
Nun dira ekartzea galdegina nizun liburuak?
IOSEN:
Nik galdetutako liburuak nun dira?
BEDO:
Nun dira liburuak erran nintuena ekartzea?
MAIAZ:
Nun dira ekartzeko galdetu dizkizudan liburuak?
NAZI:
Nun dira ekartzeko erran nizun liburuak?
AKAN:
Nun dira erran nizun ekartzeko liburuak?
EHEN:
Ekartzeko eskatu dizkizudan liburuak nun ote dira?
PABA:
Ekartzea erran nizun liburuak, nun dira?
JOAI:
Nun dira ekartzeko erran nauzun liburiak?
PANZI:
Ez dakit.
JOSA:
Erran nizun liburu batzuk ekartzea. Nun ote dira?
LUIDO:
Eramaiteat galdegin dizkizun liburuak nun dira?
MAIE:
Nun dira ekartzea eskatu dizkizudan liburuak.
NAMAU:
Nun dia libriak erran deitzitana ekhartez?
IBA:
Nun dira ekartzea galdetu dizkizudan liburuak?
KABA:
Nun dira ekhartzeko galdegin nizkizudan liburuak?
PEOLO:
Nun dia librik zui erran nizün ekhartez?
JOAINH:
Nun die ekartzeko galdegin tzintuten liburuak?
GORBA:
Nun dira eramatea galdegin nizuen liburuak?
ABE:
Nun dira ekarri bear zenizkidan liburuak?
AIBA:
Nun dira ekartzeko erran nizkizun liburuak?
XILA:
Nun tia libriak erran benin ekharteko?
ALAZI:
Nun dira ekartzea eskatu nituen liburuak?
MIMI:
Nun dira ekartzea galdegin dizkizudan liburuak?
KAU:
Nun dira ekartzia galdegin nauzkizun liburu hek?
IBAI:
Nun daude liburuak galdetu dizkizunak ekartzea?
MAILA:
Nun tia erran neizien libriak ekartez?