Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C141 — Qui sont les garçons à qui je vous ai demandé de dire la vérité?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
ESHEN:
Nor die mutikoak erran tzintuanak egia errateko?
JABI:
Nun dira egiaren aitortzeko eta galdetu edo eskatu dizkitzudan mutilak?
MADON:
Nun die mutiko oiek? Egia eta galdetu zaitut egia errateko!
LOUSEN:
          Ez da audiorik
GERBAR:
Nur zian putiko hoik galthatü beneizün egia erraitez?
XALEZ:
Zoin dia gizonak galdatu bainuin erraiteko egia?
ANIZ:
Nor dira mutikoak erran beitatzut erraiteko egia?
MAIHE:
Nor tira mutikoak zoineri egia erraitea galdegin nautzun?
BELU:
Nor dira egia erratea galdegin dautzutan mutikoak.
REES:
Nor dia galthatü beiteizüt egiaen erraiteko potikuk?
PIEPA:
Egian erraitia galthatü neizün potikuak, nun dia?
PIEGE:
Zoin dira egia erratia manatu zaitudan mutill oiek?
JOBAN:
Nor dira mutikoak galdegina banaizun erraitia egia.
ADBAR:
Egiaen erraitea galthatü naizün puttikuak, nor dira?
XLEAHA:
Zoin dira mutikoak zoini galdein baitauzut erraiteko egia.
JEDON:
Zoin die mutikoak nik galdetutako egia erran dezaten?
RAZI:
Nor dire egia errateko galdetu nizun mutikoak?
YOSAN:
Egian erraitia galthatü deizüdan potikuak nun dia?
PIMUS:
Nur dia egian erraitea galthegin deizüdan mutikuk.
GRAAR:
Nun dira egia erraiteko galdeina nautzun mutiko hek.
XALAI:
Nor dira egia erraitia galdegin nautzun mutikoak?
KOBA:
Nor dira aurrak nori galdegin dizut egia erraitea.
MOBA:
Nor dira mutikoak nori galdegin nizun egia erraiteko?
BERLA:
Nor dira mutikoak zoiñeri galdin baitautzut egia erraitea?
MIMU:
Egia erraitea galdegin nautzun haurrak nun ote dira?
KADO:
Nun dira mutikoak galdatu didudan erraitea egia.
EHI:
Nortzu dira mutikoak nori galdegin dizudan egia errateko?
MAAL:
Galthegin neizün potikoer egia erraitez nur dia?
SEAI:
Nor dira mutikoak nori galdegin dautzutan egia erraiteko?
XAAN:
Egia erraitea galdegin dizudan mutilak nor dira?
XABAI:
Egia erraitea eskatu nizkizuen mutilak nor dira?
LAUSA:
Erran nizuen egia erraitea gizon batzuei. Nor dira?
ANHAZ:
Nor dira egia erraiteko galdegina nizun mutiko oiek?
IOSEN:
Egia erraten galdetu dizkizudan mutilak zein dira?
BEDO:
Nor dira mutikoak nori errana nuen egia erraitea?
MAIAZ:
Nor dira egia errateko galdetu dizkizudan mutilak?
NAZI:
Erran nizun mutiko batzuei egia errateko. Non daude?
AKAN:
Ez dakit. Sobera zaila da.
EHEN:
Egia esateko eskatu nizkizun aurrak nun dira?
PABA:
Egia erraitea galdegin dudan mutikoak, nor dira?
JOAI:
Nor dira egia erraiteko galdegin dautzietan mutiko oriek?
PANZI:
Ez.
JOSA:
Galdetu nizun egia erratea mutiko batzuei. Nor dira mutiko oriek?
LUIDO:
Egia erraitea galdegin dizkizudan mutikoak zein dira?
MAIE:
Nun dira aiei egia erraiteko galdegin dizudan mutikoak.
NAMAU:
Nur dia potikuak nor heie galthegin beineizien egia erraitez.
IBA:
Nor dira egia erratea galdetu dizkizuedan mutikoak?
KABA:
Nor dira egia erraitea galdegin dizkizudan mutikoak?
PEOLO:
Nun dia putikuk züin zue galthatü nizün egia erraitia?
JOAINH:
Egia erraiteko eskatu nizun mutiko oik nor dira?
GORBA:
Egia erraitera galdegin dizuedan mutilak zeintzu dira?
ABE:
Euskaraz ez dira ola erraiten.
AIBA:
Nun dira mutilak egia erraiteko galdetu dizkizudanak?
XILA:
Nor tia photikuak zoiñer galthegin benin erraitia egia.
ALAZI:
Nun dira egia erranaraztea eskatu zitudan mutikoak?
MIMI:
Nortzu dira egia erraitea galdegin dudan gizonak.
KAU:
Egia erran zinezeen galdein bainauzun mutiko ek nor dira?
IBAI:
Zoin daude mutikoak nori galdetu zintudan egia esatea?
MAILA:
Nur tia potikoak nurrei galthatu deiziet egiaen erraitia?