Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C185 — L'espoir qu'un jour je trouverai du travail me donne du courage.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus osagarri izenlagunak
ESHEN:
Egun batez lana atxemain duten esperantzak ematen nau kuraia.
JABI:
Egun batez lana aurkitzeko esperantzak kuraia emaiten daut.
MADON:
Espeantza dut eun batez lana etorriko dela eta kuraia aundiekin artuko ut.
LOUSEN:
Esperantza badut lana atxematen dutalaik kuraia izatia.
GERBAR:
Espantxan egün batez lan hatzamanen düdala kuaje emaiten ditazüt.
XALEZ:
Esperantza dut lana atxeman dutan egunian izanen dutala kuraia.
ANIZ:
Lana harrapatzeko espeantxak emaiten daut kuraia.
MAIHE:
Egun batez lana kausituko dutalako esperantxak kuraia ematen dit.
BELU:
Egun batez atxemaiteko lanaen esperontxak emaiten daut kuraia.
REES:
Egün batez espantxa balin badüt lanan hatzamaitia, kuajia jinen zeitan.
PIEPA:
Egün batez hatzamanen düdalako lanan espantxak emaiten deit kuaje.
PIEGE:
Eun batez lana atxemanen dutalakoan daut ematen kuraia.
JOBAN:
Lana egun batez arrapatuko dutalako esperantzak emaiten daut kuraia.
ADBAR:
Egün batez lana hatzamanen düdalako esperantxa(k) kuraia emaiten deit.
Oharrak.— Herskari belar ahoskabeak bat egiten dutela badirudi.
XLEAHA:
Egun batez lana atzemanen dut. Horrek emaiten dat kuraia.
Oharrak.— E35 ezagutu eta erabili ere egiten du.
JEDON:
Egun batez lana atxemaitia esperantzak ematen daut kuraia.
RAZI:
Eun batez lana atxemateko esperantzak kuraia ematen dit.
YOSAN:
Kuaje emaiten ditazüt espantxa beitüt egün batez lana atzamanen düdala.
PIMUS:
Egün batez lana atzamanen düdalako espeantxak kuajia emaiten dat.
GRAAR:
Egun batez lana atxemanen dutalako esperantsak daut kuraia emaiten.
XALAI:
Egun batez lan baten atzemaiteko esperantxak emaiten daut kuraia.
KOBA:
Kuraia emaiten dit lana atzemanen dutala esperantzat.
MOBA:
Egun batez lana atxemanen dutala esperantxak kuraia ematen dit.
BERLA:
Egun lan atzemanen dutala esperantxaikin kuraia emaiten daut.
MIMU:
Egun batez lana atxeman dezatan esperantxak kuraia emaiten daut.
KADO:
Egun batez lana atxamaitia esperantza emaiten daut kuraia.
EHI:
Esperantzak lana atxemaiten dudala emaiten dit kuraia.
MAAL:
Egün batez lan atzamanen düdan espaantxak kuaje emaiten ditazüt.
SEAI:
Egun batez lana atxemanen dutala esperantzak kuraia emaiten daut.
XAAN:
Egun batez lana atxemanen dudan itxaropenak emaiten daut kuraia.
XABAI:
Egun batez lana atxemanen dudan esperantza kuraia emaiten dit.
LAUSA:
Kuraia emaiten dit pentsatzea egun batez aurkituko dudala lan bat.
ANHAZ:
Eun batez lanaren atxemaiteko dutan esperantzak kuraia emaiten daut.
IOSEN:
Lana atxemaen dudan esperantzak kuraia ematen nau.
BEDO:
Esperantxa egun batez lana atxemaitea indarra ematen dat.
MAIAZ:
Egun batez lan bat atxemanen dudalaren esperantzak kuraia ematen daut.
NAZI:
Egun batez lana atxemanen dudala pentsatzeak kuraia ematen dit.
AKAN:
Egun batez atxemanen dudan lanaren esperantzak kuraia emaiten dit.
EHEN:
Egun batez lana atxemango dutalako ideiak indarra ematen dit.
PABA:
Egun batez lana berriz atxemaitea esperantza kuraia ematen dit.
Oharrak.— E35 perpausa ezagutzen du,baina ez du erabiltzen.
JOAI:
Egun batez lana atxemanen dutan espeantxak kuraia emaiten daut.
PANZI:
Egun batez lan bat aurkituko nuela itxaropenak kuraia ematen dit.
JOSA:
Egun batez lan bat atxematearen esperantzak ematen dit kuraia.
LUIDO:
Lana atxemanen dudalaren esperantzak kuraia ematen dit.
MAIE:
Egun batean lana atxemaiteko esperantzak kuraia emaiten dit.
NAMAU:
Lan ükheiteko espaantxak emaiten deit koaje.
IBA:
Espero dut egun batean lana atxemango dudala. Orrek ematen dit kuraia.
KABA:
Egun batez lana atxemaiteko esperantzak kuraia emaiten dit.
PEOLO:
Egün batez lana atzamaitia eni kuaje emaiten dizü.
JOAINH:
Egun batez lana atxemain duten esperantzak kuraia emaiten dit.
GORBA:
Egun batez lana atxemaiteko dudan esperantzak kuraia ematen daut.
ABE:
Noizbait lana atxemaiteak kuraia emaiten daut.
AIBA:
Kuraia emaiten dit egun batez lana atxemango dutan esperantzak.
XILA:
Espantxa egün batez lan baten hatzamaitia emaiten ditazün kuaje.
ALAZI:
Egun batez lana atxemango dudan esperantzak kuraia ematen dit.
MIMI:
Egun batez lana aurkitzearen esperantzak kuraia emaiten dit.
KAU:
Egun batez lana atxemain dutalako espeantzak biotza emaiten daut.
IBAI:
Jakitea egun batez lana ukango dudala kuraia emaiten daut.
Oharrak.— Galdea osoki itzul dadin eskatuz.
MAILA:
Espeantxa egün batez lan etzamaitia kuaje paketa emaiten ditazüt.