Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C222 — Plus je travaille, et moins je gagne!
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
ESHEN:
Lan geio in ta sos guttio irabazi.
JABI:
Lan geiago egin ta diru guttio irabazten dut.
MADON:
Lana añitz iten dugu, bañan errebenuik ezta.
LOUSEN:
Geio lanean ai naiz eta gutio irazten dut.
GERBAR:
Lanin aiago, eta gütiago iabazten dit.
XALEZ:
Lan geiau eiten dut irabazia baino.
ANIZ:
Lanian ainiz gehiao, eta gutiao iraazten.
MAIHE:
Geiago lan egin eta, guttiago irabazten dut.
BELU:
Lanian ario, eta idaazi guttio.
REES:
Lan habo egiten dit, eta aphürrago eabazten dit.
PIEPA:
Habo lan, eta aphürrago iabaz.
PIEGE:
Lanean geiago arizan eta gutiago irabaz.
JOBAN:
Geiago lanean aritze, ta gutiago idabazten dut.
ADBAR:
Lan haboo egin-eta, güttiago irabazten dit.
XLEAHA:
Geio lan egin, ta guttio irabazten dut.
JEDON:
Lan geio ta gutio iraazi.
RAZI:
Geio lan egiten dut eta guttio irabazi.
YOSAN:
Lan haboo eginago eta apürrago iabazten dit.
PIMUS:
Lan haboo, eta güttiago iabazten dit.
GRAAR:
Lan gehiago, eta diru guttiago irabazten dut.
XALAI:
Geiago lanian ar eta gutiago irabazten dut.
KOBA:
Lan geiago ta ... diru gutiago.
MOBA:
Gero ta geiago lan egin, eta gero ta guttiago irabazten.
BERLA:
Gehiago lan egiten dut eta guttio irabazten.
MIMU:
Lan gehio, diru gutiao.
KADO:
Geiago lan egiten dut, eta guttiago irabazten dut.
EHI:
Zombat eta lan egiten dut, aimbat eta guttio irabazten dut.
MAAL:
Lan habo eta sos guttiago.
SEAI:
Geiago lan egin, eta gutiago irabazi.
Oharrak.— Segidan beste molde bat ere proposatzen du.
XAAN:
Gero ta geiago lan eginez, gero ta guttiago irabazten dut.
XABAI:
Gero ta geiago lan eiten dut, ta gero ta guttiago irabazten dut.
LAUSA:
Lan geiago egin, eta diru guttiago irabazi.
ANHAZ:
Lanean arizano ta iraazi gutio.
IOSEN:
Gero ta lan geio, gero ta sos guttio.
BEDO:
Geio lan, guttiago irabazi.
MAIAZ:
Geroz ta geiago lan egiten dut, ta geroz ta guttiago irabazten dut.
NAZI:
Zenbat eta geio lan egin orduan eta guttiago irabazten dut.
AKAN:
Geio lan egiten dut, guttiago irabazten dut.
EHEN:
Geiago lan egin eta, guttiago irabazten dut.
PABA:
Aimbat lan egiten dut, eta guttiago irabazten dut.
JOAI:
Lan geio in ta guttio irabazten dut.
PANZI:
Geiago lan egin eta gutxiago irabazten dut.
JOSA:
Gero ta lan geio, gero ta diru guttio edo gero ta guttio irabazten dut.
LUIDO:
Lan geiago egin eta, guttiago irabazten dut!
MAIE:
Geroz-ta geiago lan egin, geroz-ta guttiago irabazten dut.
NAMAU:
Lanin haboo ai niz eta, aphürragoa iabazten.
IBA:
Nola ta geiago lan egin orduan ta gutxiago irabazten dut.
KABA:
Geio lan iten dut eta guttio irabazten dut.
PEOLO:
Lan habo egiten dit eta aphürrago iabazten.
JOAINH:
Zenbat eta lan geiago artan eta irabazi guttiago.
GORBA:
Gero eta lan geiago egin, gero eta guttiago irabazten dut.
ABE:
Geiago lan egiten dut, alta guttiago irabazten.
AIBA:
Lan guttiago eginez guttiago irabazten dut.
XILA:
Geoago eta haboo lanian ai nüzü, eta geoago eta güttiago iabazten dit.
ALAZI:
Geroz eta geiago lanean ibiltzen naiz eta guttiago irazten dut.
MIMI:
Lan geio egin, eta geroz eta guttio irabazten dut.
KAU:
Lanian geiago ari izanaatik gutiago irabazten dut.
IBAI:
Geroz ta geiago lan egiten dut, geroz ta guttiago irabazten dut.
MAILA:
Habo lanian ai nitzalaik aphürrago iabazten dit.