Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C223 — Moins je travaille, mieux je dors.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
ESHEN:
Lan guttio in ta lo obeki egiten dut.
JABI:
Lan gutio egin eta hobekio lo iten dut.
MADON:
Eztut lan añitzik iten bañan lo ongi egite ut.
LOUSEN:
Lanean gutio aiez obeki lo iten dut.
GERBAR:
Lan gütigo egin eta, hobeki lo egiten dit.
XALEZ:
Lan gutiau eginau eta hobeki lo iten dut.
ANIZ:
Lan gutio, eta hobeki lo eiten.
MAIHE:
Gutiago lan egin eta, obeki lo egiten dut.
BELU:
Lanian guttio aizan, eta hobeki lo egiten dut.
REES:
Lan gütigo egiten dit eta, hanitxez hobeki lo egiten dit.
PIEPA:
Lan aphürrago egiten düdalaik hobeki lo egiten düt.
Oharrak.— Badaki ez dela arras hori. Baina hortan utzi du.
PIEGE:
Lan gutiago egin eta obekiago lo egiten.
JOBAN:
Gutiago ari niz lanean, obeki lo egiten dut.
ADBAR:
Lan güttiago egiten dit, hobekiago lo egiten dit.
XLEAHA:
Guttio lan egin, ta hobekio lo egiten dut.
JEDON:
Lan gutio ta lo geio.
RAZI:
Guttio lan egiñ eta obeki lo egiten dut.
YOSAN:
Lan guttiago egin eta hobeki lo egiten dit.
PIMUS:
Lan güttiago egin, eta hobeki lo egiten dit.
GRAAR:
Gutxiago lan egin, eta hobekiago lo egiten dut.
XALAI:
Lan gutiago egin eta hobeki lo egiten dut.
KOBA:
Lan gutiago ta ... lo obea dut.
MOBA:
Gero ta gutiago lan egin, gero ta obekio lo egin.
BERLA:
Guttiago lan egin eta obekiago lo egiten dut.
MIMU:
Geo ta lan gutio, gerota lo gehio.
KADO:
Guttiago lan egiten dut, obekiago lo egiten dut.
EHI:
Zombat eta guttio lan egiten dut, aimbat eta obeki lo eiten dut.
MAAL:
Lan güttiago eta hobeki lo egiten dit.
SEAI:
Gutiago lan egin, eta hobeki lo egiten dut.
XAAN:
Aarik eta lan egiten dudan, aarik eta obekio lo egiten dut.
XABAI:
Guttiago lan eiten dut, ta obekiago lo eiten dut.
LAUSA:
Lan guttiago egin, eta obekio lo egiten dut.
ANHAZ:
Lan gutio ta loa hobio.
IOSEN:
Lan guttio egin, eta lo obeki iten dut.
BEDO:
Guttio lan, obekio lo egin.
MAIAZ:
Guttiago lan eginez, obekio lo iten dut.
NAZI:
Zenbat eta guttiago lan egin orduan eta obe egiten dut lo.
AKAN:
Guttiago lan egiten dut, obekiago lo egiten dut.
EHEN:
Guttiago lan egin eta, obeto lo egiten dut.
PABA:
Guttiago lan egiten dut, obekiago lo egiten dut.
JOAI:
Lan guttio in eta obekio lo iten dut.
PANZI:
Gutxiago lan egiten dudanean obeki lo egiten dut.
JOSA:
Gero ta lan guttio, gero ta obekio lo iten dut.
LUIDO:
Lan guttiago egin eta obeto lan egiten dut.
MAIE:
Guttiago lan eginez, obekiago lo egiten dut.
NAMAU:
Aphürrago lanian ai eta, hobeki lotzen.
IBA:
Nola ta guttiago lan egin orduan ta obeto lo egiten dut.
KABA:
Guttio lan eginez obekio lo iten dut.
PEOLO:
Aphürrago lan egiten, hobeki lo egiten.
JOAINH:
Lanean guttiau aituz obeki lo eiten dut.
GORBA:
Gero eta lan guttiago egin, gero eta obekiago lo egiten dut.
ABE:
Guttio lan eginez obekio lo eiten dut.
AIBA:
Lan guttiago eginez obeto lo egiten dut.
XILA:
Geoago eta güttiago lanian ai nüzü, eta geoago eta habo lo egiten dit.
ALAZI:
Geroz eta lan guttiago egin eta obekio lo egiten dut.
MIMI:
Guttio lan egiten dut, eta geroz ta obeto lo eiten dut.
KAU:
Lanian geiago ari ta hobeki lo egiten dut.
IBAI:
Geroz ta guttiago lan egiten dut, geroz ta obekiago lo egiten dut.
MAILA:
Aphürrago lanin nitzalaik hobeki lo egiten dit.