Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C235 — Hier Beñat m'a demandé où je serai aujourd'hui.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
ESHEN:
Atzo Beñatek galdetu nau nun izein nitzen gaur.
JABI:
Atzo Beñatek galdetu zidan nun izanen nitzen egun.
MADON:
Atzo Beñatek galdetu nau nun izain naizen gaur.
LOUSEN:
Atzo Beñatek galdein daut egun non izanen naizen.
GERBAR:
Atzo Beñatek galthatü ditazüt egün nun nintzatekin.
XALEZ:
Atzo Beñatek galdatu nau eian nun izain nitzen egun.
ANIZ:
Atzo Beñatek galdatu daut nun izaen nintzan egun.
MAIHE:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen nintzan egun.
BELU:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen nintzan egun.
REES:
Atzo Beñatek galthatü deit, egün nun nizatekin.
PIEPA:
Atzo Beñatek galthatü deit nun nintzatekin egün.
PIEGE:
Atzo Beñatek galdegin nintuen egun nun izanen nintzen.
JOBAN:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen nintzan egun.
ADBAR:
Atzo Beñatek galthegin tzeitan non nintzatekin egün.
XLEAHA:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen nintzan egun.
JEDON:
Atzo Beñatek galdetu nau nun izanen nitzen egun.
RAZI:
Atzo Beñatek galdetu dit gaur nun izango nintzen.
YOSAN:
Atzo Beñatek galthatü ditazüt nun nitzatekien egün.
PIMUS:
Atzo Beñatek galthatü itazün nun nintzatekin egün.
GRAAR:
Beñatek galde egin daut atzo, nun izanen nintzan egun.
XALAI:
Atzo Beñatek galdegin daut egun nun izanen naizen.
KOBA:
Nun izango nitzen gaur, atzo galdegin zidan Beñatek.
MOBA:
Atzo Beñatek galdegin dit nun izanen nintzen gaur.
BERLA:
Atzo Beñatek galdegin daut nun nintzateken egun.
MIMU:
Atzo Beñatek galdein daut nun izanen nintzen eun.
KADO:
Atzo Beñatek galdatu daut nun izanen nintzen egun.
EHI:
Atzo Beñatek galdegin zidan nun izanen nintzen gaur.
MAAL:
Atzo Beñatek galthegin ditazüt nun nintzatekian egün.
SEAI:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen naizen egun.
XAAN:
Atzo Beñatek galdetu zidan nun izanen nintzen gaur.
XABAI:
Atzo Beñatek galdegin tzait nun izanen nintzen gaur.
LAUSA:
Atzo Beñatek galdetu dit nun izanen nintzen gaur.
ANHAZ:
Atzo Beñatek galdegin data nun bearra nintzan egun.
IOSEN:
Atzo Beñatek galdein ninduen nun izanen nintzen gaur.
BEDO:
Atzo Beñatek galdin dat egun nun izanen nintzen.
MAIAZ:
Atzo Beñatek galdetu daut nun izanen nintzen gaur.
NAZI:
Atzo Beñatek galdetu zidan gaur non egongo nintzen.
AKAN:
Atzo Beñatek galdegin dit nun izanen nintzen egun.
EHEN:
Atzo Beñatek galdegin du nun izango nintzen gaur.
PABA:
Atzo Beñatek galdegin dit nun izanen naizen gaur.
JOAI:
Atzo Beñatek galdein dat nun izanen nintzan egun.
PANZI:
Atzo Beñatek galdegin zidan non izango naizen gaur.
JOSA:
Atzo Beñatek galdetu dit nun izanen nintzen gaur.
LUIDO:
Atzo Beñatek galdegin dit nun izango naizen egun.
MAIE:
Atzo Beñatek galdegin daut, nun izango naizen gaur.
NAMAU:
Atzo Beñatek galthegin deit nun nintzatekin egün.
IBA:
Atzo Beñatek galdetu dit nun izango naizen gaur.
KABA:
Atzo Beñatek galdegin zidan nun izango nintzen gaur.
PEOLO:
Atzo Beñatek galtatu dizü nuiz egün izanen nizan.
JOAINH:
Beñatek galdetu nau nun izanen nitzen gaur.
GORBA:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen nintzen gaur.
ABE:
Atzo Beñatek galdegin data nun izango nintzen gaur.
AIBA:
Atzo Beñatek galdegin dit nun izanen naizen gaur.
XILA:
Atzo Beñatek galthegin ditazüt nun nintzan egün.
ALAZI:
Atzo Beñatek eskatu zidan nun izango nitzen gaur.
MIMI:
Atzo Beñatek galdegin dit gaur non izango nintzen.
KAU:
Atzo Beñatek galdein daut nun izanen nizan gaur.
IBAI:
Atzo Beñatek galdetu nau nun izango naizen egun.
MAILA:
Atzo Beñatek galthatü ditazüt nun nintzan egün.