Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C246 — Finissez ce travail, avant que Beņat ne rentre du marché.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
ESHEN:
Finiazue lan ori Beņat merkatutik etorri baņo leen.
JABI:
Burura zazue lan ori Beņat merkatutik sartu aintzin.
MADON:
Finiatzue lan oiek Beņat merkatutik etorri baņo leno.
LOUSEN:
Lan ori fini azue, Beņat merkatutik sartzen deneko.
GERBAR:
Finizazie lan hoi, Beņat merkhatüti jin gabe.
XALEZ:
Finizui lan hoi Beņat promenadatik arribatu baino lehen.
ANIZ:
Fini tzazu lan hori, Beņat merkatutik sartu gabe.
MAIHE:
Buka ezazu lan ori Beņat merkatutik sartu baino lehen.
BELU:
Lan hoi finizazu, Beņat merkatutik sartu aintzin.
REES:
Ürrhent ezazie lan hoi, Beņat merkhatütik heltü gabe.
PIEPA:
Lan hau finizazie Beņat merkhatüiti sartü beno lehen.
PIEGE:
Lan ori buka zazue, Beņat merkatutik sar aintzin.
JOBAN:
Fini izazu lan ori, Beņat merkatutik sartu gabe.
ADBAR:
Finizazie lan hoi, Beņat merkhatütik sartü aitzin.
XLEAHA:
Fini ezazie lan ori, Beņat merkatutik sartu aintzin.
JEDON:
Buka dezazue lan ori Beņatek merkatutik etorri antzin.
RAZI:
Buka zazue lan ori, Beņat merkatutik sartu baņo leno.
YOSAN:
Lan hoi hürrent ezazi Beņat merkhatutik elthü gabe.
PIMUS:
Lan hoi ürrhent ezazie Beņat merkhatütik jin aitzin.
GRAAR:
Finizazu lan ori, Beņat merkatutik sartu aintzin.
XALAI:
Lan ori fini zazue Beņat merkatutik sartu aitzin.
KOBA:
Merkatutik Beņat itzuli antzin, buka ezazie lan ori.
MOBA:
Lan ori bukatu, Beņat merkatutik sartu aintzin.
BERLA:
Finiazu lan ori Beņat merkatutik sartu aitzin.
MIMU:
Lan ori finizazu, Beņat merkatutik sartu aitzin.
KADO:
Bukatu lan ori, Beņat merkatutik sartu baino leen.
EHI:
Bukatuzazue lan ori, merkatutik sartu antzin Beņat.
MAAL:
Lan hoi ürhent ezazie Beņat merkatütik sartü beno lehen.
SEAI:
Lan ori finizazue, Beņat merkatutik sartu baino leen.
XAAN:
Bukazazu lan au Beņat merkatutik etorri aitzin.
XABAI:
Lan ori bukatu, Beņat merkatutik sartu baino leen.
LAUSA:
Lan ori bukatu, merkatutik sartu aintzin Beņat.
ANHAZ:
Merkatutik Beņat sartu baino lehen buka lan ori.
IOSEN:
Lan ori bukatu, Beņat merkatutik sartu aitzin.
BEDO:
Lan ori buka ezazu Beņat merkatutik sartu aintzin.
MAIAZ:
Bukazazu lan ori, Beņat merkatutik sartu aintzin.
NAZI:
Lan ori buka zazu Beņat merkatutik sartu aintzin.
AKAN:
Lan ori bukatu Beņat merkatutik sar aintzin.
EHEN:
Buka lan ori Beņat merkatutik sartu aintzin.
PABA:
Lan ori bukatu Beņat merkatutik sartu aintzin.
JOAI:
Lan ori fini zazu Beņat merkatutik sartu aintzin.
PANZI:
Bukatu lan ori Beņat merkatutik iritsi baņo len.
JOSA:
Lan ori bukatu Beņat merkatutik sartu aurretik.
LUIDO:
Lan ori bukazazu, Beņat merkatutik sartu aitzin.
MAIE:
Buka ezazu lan ori Beņat merkatutik sartu aintzin.
NAMAU:
Lan hoi ürrhent ezazie Beņat merkhatüti sartü gabe.
IBA:
Lan au bukatu Beņat merkatutik sartu baino leen.
KABA:
Bukazak lan ori Beņat merkatutik sartu aintzin.
PEOLO:
Fini zazie lan hoi Beņatek merkhatitik sartüik lehen.
JOAINH:
Lan oi buka zazue Beņat merkatutik sartu aintzin.
GORBA:
Lan ori buka ezazu Beņat merkatutik sartu baino leen.
ABE:
Bukatu lan ori Beņat merkatutik sartu baino len.
AIBA:
Bukatu lan au Beņat merkatutik sartu aintzin.
XILA:
Ürrhent ezazie lan hoi, Beņat jin beno lehen merkhatütik.
ALAZI:
Bukatu lan au, Beņat merkatutik sartu aintzin.
MIMI:
Lan ori bukatu, Beņat merkatutik sartu aintzin.
KAU:
Fini zazu lan hau, Beņat merkatutik itzul aitzin.
IBAI:
Lan ori bukatu Beņat merkatutik sartu aintzin.
MAILA:
Ürrent ezazie lan hoi Beņat merkhatütik sartü gabe.