Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

C260 — Même si j'étais plus riche, je ferais le même travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
ESHEN:
Aberatsago banitz ere, egiñen nuke lan bera.
JABI:
Aberatsago banintake ere, lan bera egin nezake.
MADON:
Aberatsa izanta re igual in nezake.
LOUSEN:
Aberatsao banitz, lan bera egin nezake.
GERBAR:
Abeatsago banintz ee, ber lana eginiozü.
XALEZ:
Abeatsau banintz ere, lan berberbera inen nuke.
ANIZ:
Abaatso izanez ere, lan bera egin nezake.
Oharrak.— abrats>abarats
MAIHE:
Aberatsago banintz ere, lan bera egin nezake.
BELU:
Aberatsago izanik ere, lan bera ein nezake.
REES:
Abeats balin banintz ee, egin nio ber lana.
PIEPA:
Abeatsago izanagatik, ber lan egin niokezü.
PIEGE:
Aberatsago banintz, lan bera egin nezake.
JOBAN:
Aberatsago izan banintz ere, egin nezake lan bera.
ADBAR:
Aberatsago izanagatik egin nio ber lana.
Oharrak.— Aditz jokatua ere erabiltzen du.
XLEAHA:
Abeatsago banintz ere, lan bera egin nezake.
JEDON:
Aberatso izanik ere lan bera iñen nuke.
RAZI:
Aberatsago izan banintz ere, lan berdiña ingo nuke.
YOSAN:
Abeatsago banintz e ber lana egin nikezü.
PIMUS:
Abeatsago banintz ere, ber lana eginen nikezü.
GRAAR:
Aberatsagoa banintz ere, lan bera egin nezake.
XALAI:
Aberatsago bainitz ere lan bera egin nezake.
KOBA:
Lan bera eginen nuen aberatsago izanik ere.
MOBA:
Aberatsago izanik ere, lan berdina egin nezake.
BERLA:
Aberatsago banitz ere, ber lana egin nio.
MIMU:
Aberatsago izanik ere, lan bera egin dezaket.
KADO:
Geiago aberatsa balin banintzen ere, eginen nuen ber lana.
EHI:
Naiz eta aberatsago izan, ber lana eginen nuke.
MAAL:
Abeatsago banintz e ber lana egin nikezü.
SEAI:
Aberatsago banintzen ere, lan bera egingo nuke.
XAAN:
Aberatsago banintz ere, lan bera egingo nuke.
XABAI:
Aberatsa izan banintzen ere, ber lana eginen nuen.
LAUSA:
Aberatsago banintzen ere, ber lana egingo nuke.
ANHAZ:
Aberatsago banintz ere lan bera egin nezake.
IOSEN:
Aberatsago izanki ere, lan bera eingo nuke.
BEDO:
Aberatso banintz, ber lana in nintaike.
MAIAZ:
Aberatsago banintz ere, lan bera egingo nuke.
NAZI:
Aberatsago banintz ere, lan berean segituko nuke.
AKAN:
Aberatsa banintz ere, lan berdina egingo nuke.
EHEN:
Ere aberatsagoa banintz, lan berdina egingo nuke.
PABA:
Ber lana eginen nuen, aberatsago balin banintzen ere.
JOAI:
Aberatsago banintz ere, ber lana inen nuke.
PANZI:
Aberatsago baldin banintz ere, lan berdiña egingo nuke.
JOSA:
Aberatsago izan banitz, lan berdina atxikiko nuke.
LUIDO:
Aberatsago banintza ere, ber lana egingo nuke.
MAIE:
Aberatsago izan banintz ere, ber lana egingo nuke.
NAMAU:
Bardin abeatsago banintz, ber lana egin nikezü.
IBA:
Aberatsago banitzen ere, lan berdina egingo nuke.
KABA:
Aberatsago izan banintz ere, lan berdina eginen nuke.
PEOLO:
Habo sos ukhenik e bai, ber lana eginen nizün.
JOAINH:
Aberatsaua banintzen ere, lan bera inen nuen.
GORBA:
Naiz eta aberatsago izan, ala ere ber lana egingo nuke.
ABE:
Aberatsagoa izanik ere ber lana ingo nuke.
AIBA:
Aberatsago balin banintzen, ber lana egingo nuke.
XILA:
Sosdün habo balin banintze e, eginen nizün ber lana.
ALAZI:
Aberatsago banitz ere, lan berdiña egingo nuke.
MIMI:
Aberatsagoa banintzan ere, lan bera egingo nuke.
KAU:
Aberatsaua banintz e, lan bera egin nezake.
IBAI:
Aberatsago banintzen ere, lan ori segituko nuke.
MAILA:
Abeatsa habo izan banintzan ber lana egin niokezü.