Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
59 erantzun daude

A52 — Votre demande est arrivée jusqu'au Président.
IM > Kasuak > Mug adl > MT_SG > Biziduna
ESHEN:
Zure galdea gan da presidanteraino.
JABI:
Zure galdera presidenteraino heldua da.
MADON:
Ene galdia allatu da eta Président*año.
LOUSEN:
Nere galdea arribatu da presidenteraino.
GERBAR:
Zue galthua heltü düzü presidantilartio.
XALEZ:
Zure galdia arribatu da prezidanteraino.
ANIZ:
Zure galdea arribatu da presidentaadio.
MAIHE:
Zure galdera presindenteraino iragain da.
BELU:
Zure galdea presidentaaino heldu da.
REES:
Ene demanda heltü düzü presidentilartino.
PIEPA:
Zue galthua presindentilartino helthü da.
PIEGE:
Nere galdea eldu da Président*araino.
JOBAN:
Zure galdea arribatu da presidentaraino.
ADBAR:
Zue galthua heltü da presidentarartio.
XLEAHA:
Zure galdera etorri da lehendakariraino.
JEDON:
Zure galdea alleatu da presidenten bulegoat.
RAZI:
Zure galdera presidenteraño iritsi da.
YOSAN:
Zue galthua elthü düzü presidentilartino.
PIMUS:
Zue galthua presidentilartino heltü düzü.
GRAAR:
Zure galdea Presidentaraino joan da.
XALAI:
Zure galdera leendakariraino heldu da.
KOBA:
Zure galdera joan da Presidenteraino.
MOBA:
Zure galdera presidentaraino etorri da.
BERLA:
Zure galdera presidentari heldu da.
MIMU:
Zure galdera Presidentaraino arribatu da.
KADO:
Zure galdera etorri da lendakaria arte.
EHI:
Zure galdera etorri da lendakariraño.
MAAL:
Zue galthua presidentai heltü düzü.
SEAI:
Zure galdera leendakaria arte arribatu da.
XAAN:
Zure galdera leendakariraino iritxi da.
XABAI:
Zure galdera Presidente arte joan da.
LAUSA:
Zuen galdera leendakariarengana joan da edo arribatu da.
ANHAZ:
Zure galdea presidentaraino heldu da.
IOSEN:
Zure galdea lendakariaraino eldu da.
BEDO:
Zure galdera etorri da lendakarira.
MAIAZ:
Zure eskaintza lendakariaraino iritsi da.
NAZI:
Zuen eskaera presidentearengana iritsi da.
AKAN:
Zure galdera arribatu da leendakaria arte.
EHEN:
Zure galdera presidenteruntz iritsi da.
PABA:
Zure eskaera presidenteari arte etorri da.
JOAI:
Zure galdea presidentearen bearrietaraino eldu da.
PANZI:
Zure eskaera iritsi da presidenteari.
JOSA:
Zure galdera presidentearengana iritsi da.
LUIDO:
Zuen galdera leendakaria arte arribatu da.
MAIE:
Zure galdera iritsi da leendakaria arte.
NAMAU:
Zien galthua helthü da presidentilartino.
IBA:
Zure galdera presidentearenganaino iritsi da.
KABA:
Zuen eskaera presindeta artio eldu da.
PEOLO:
Zuen galthüa izan da presidente artino.
JOAINH:
Zuen eskaera presidenteraino ailegatu da.
GORBA:
Zuen galdera lendakari arte iritxi da.
ABE:
Zure galdera iritsi da leendakari arte.
AIBA:
Zure galdera iritsi da presidenteraino.
XILA:
Zue galthua heltü da lehendakailartino.
ALAZI:
Zure eskaera lendakariraino iritsi da.
MIMI:
Zure galdeketa leendakari arte arribatu da.
KAU:
Zien galdea presientearaino heldu da.
IBAI:
Zure galdera presidenteraino arribatu da.
MAILA:
Zien galthoa Président*ilartino heltü düzü.