Hizkuntzak: eu | en
Galdetegiaren aurkibideaclose
A. IZEN MORFOLOGIA
A.1. Hondarkiak [A1-A74]
A.2. Erakusleak [A75-A81]
B. ADITZ MORFOLOGIA
B.1. Solaskiderik gabekoak [B1-B56]
B.2. Solaskideen artekoak [B57-B88]
B.3. Ahalera [B89-B117]
B.4. Irrealis [B118-B135]
B.5. Trinkoak [B136-B140]
B.6. Partizipioen aspektu morfema [B141-B148]
B.7. Alokutiboa [B149-B159]
C. JOSKERA
C.1. Izenordainen gauzatzea [C1-C54]
C.2. Determinatzailearen gauzatzea ingurumen sintaktikoaren arabera [C55-C71]
C.3. Mailakatzaileak [C72-C78]
C.4. Kuantifikatzaileen numero aditz-komunztadura [C79-C98]
C.5. Banaketariak [C99-C102]
C.6. Galdegaia [C103-C118]
C.7. Galdera perpausak [C119-C129]
C.8. Harridura perpausak [C130-C133]
C.9. Aditzaren numero komunztadura [C134-C141]
C.10. Mendeko perpausak [C142-C314]
C.11. Inpertsonalak [C315-C323]
D. MORFOFONOLOGIA
F. AHOSKERA
F.1. Frantsesetikako maileguak [F1-F79]
F.2. Frantsesaren eraginez gal daitezkeen oposaketak [F80-F178]
Bilaketa - Emaitzak ikusi
746 erantzun daude

A1 — L'homme a apporté du poisson.
IM > Kasuak > Erg > MT_SG
SEAI:
Gizonak arrina ekharri du.
A2 — Les hommes savent réparer les voitures.
IM > Kasuak > Erg > MT_PL
SEAI:
Gizonek autoak arreinjatzen badakite.
A3 — Cinq chats ont mangé du poisson.
SEAI:
Bost gatuk arraina jan dute.
A4 — Un homme a mangé des cerises.
IM > Kasuak > Erg > MG_SG
SEAI:
Gizon batek gereziak jan ditu.
A5 — Ce jour-là, quelques enfants préféraient rester chez eux.
IM > Kasuak > Erg > MG_PL
SEAI:
Egun ortan haur batzuk etxean egon naiago zuten.
A6 — L'homme est grand.
IM > Kasuak > Abs > MT_SG
SEAI:
Gizona haundia da.
A7 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
IM > Kasuak > Abs > MT_PL
SEAI:
Biar gizonak oinez joanen dira Baionara.
A8 — J'ai mangé cinq pommes.
SEAI:
Bost sagar jan ditut.
A9 — Combien de livres a lu Beñat?
SEAI:
Zombat liburu irakurtu ditu?
A10 — Nous avons invité quelques amis.
IM > Kasuak > Abs > MG_PL
SEAI:
Lagun batzuk gomitatu ditugu.
A11 — Il n'y a pas de pain.
SEAI:
Ogirik ez da.
A12 — Je n'ai pas vu d'enfants.
SEAI:
Aurrik ez dut ikusi.
A13 — Il n'y a pas d'enfant qui soit allé à l'école.
SEAI:
Ez da aurrik eskolan izan denik.
A14 — Maddi, avez-vous des enfants?
SEAI:
Maddi, aurrak badituzu?
A15 — Peio, avez-vous de l'argent?
SEAI:
Peio sosa baduzu?
Oharrak.— Berriz pausatuz, partitiboa hautatzen du.
Audio oharrak.— Peio, sosik baduzu?
A16 — J'ai vu de beaux enfants dans la rue.
SEAI:
Karrikan aur ederrak ikusi ditut.
A17 — S'il vous faut de l'aide, dites-le moi.
SEAI:
Laguntza bear balin baduzu, errazu.
A18 — Si vous avez des questions, dites-le moi.
SEAI:
Galderak balin badituzu, errazu.
A19 — Aucun enfant n'est venu à l'école aujourd'hui.
SEAI:
Aurrik ez da eskolara etorri egun.
A20 — La maman a donné le livre à son enfant.
IM > Kasuak > Dat > MT_SG
SEAI:
Amak liburua bere aurrari eman dio.
A21 — La maman a donné le livre aux enfants.
IM > Kasuak > Dat > MT_PL
SEAI:
Amak liburua aurrer eman diete.
A22 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
SEAI:
Amak galdera ori bost aurrer pausatu zuen.
A23 — À combien d'enfants avez vous donné du pain?
SEAI:
Zombat aurrer eman duzu ogia.
A24 — Je me souviens de mon ami.
SEAI:
Ene lagunaz orroit niz.
A25 — Je me souviens de mes amis.
SEAI:
Ene lagunez orroit niz.
A26 — Je me souviens de trois endroits.
SEAI:
Iru tokiz orroit niz.
A27 — Nous avions parlé de quelques amis.
SEAI:
Lagun batzuz mintzatu gira.
A28 — J'ai parlé de quelqu'un.
SEAI:
Norbaitez mintzatu niz.
A29 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
SEAI:
Liburua gizonarentzat ekarri dut.
A30 — C'est bon pour les yeux.
SEAI:
Begientzat on da.
A31 — Nous les avons pris pour femmes.
SEAI:
Emaztetzat hartu ditugu.
A32 — Je vous ai pris pour mon mari.
SEAI:
Ene senarrarentzat artu zitut.
A33 — Peio m'a pris pour un imbécile.
SEAI:
Peiok zozo batentzat hartu nau.
A34 — Peio a mis la main dans l'eau froide.
SEAI:
Peiok eskua ur otzean ezarri du.
A35 — Comment vit-on dans les grandes villes?
SEAI:
Nola bizi gira hiri andietan?
A36 — Dans combien de villes avez-vous été?
SEAI:
Zombat iritan izan tzia?
A37 — J'ai dormi dans un hôtel.
SEAI:
Otel batean lo egin dut.
A38 — J'ai confiance en ma mère.
IM > Kasuak > Ines > MT_SG > Biziduna
SEAI:
Ene amaren gain konfiantxa badut.
A39 — Beñat commence à travailler à 1 heure.
SEAI:
Beñat oren batian asten da lanean.
A40 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG
SEAI:
Duela iru urte ene lagunak jadanik itzuliak ziren eien herrira.
A41 — J'ai envoyé les enfants aux maisons derrière l'église.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL
SEAI:
Aurrak eliza gibeleko etxeetarat igorri ditut.
A42 — Les danseurs sont allés à quatre maisons de notre quartier.
SEAI:
Dantzariak gure auzoko lau etxetarat joan dira.
A43 — À combien de maisons sommes-nous allés?
SEAI:
Zombat etxetara joan gira?
A44 — J'ai envoyé les élèves à l'instituteur.
IM > Kasuak > Adl > MT_SG > Biziduna
SEAI:
Ikasleak erakaslearenganat igorri ditut.
A45 — J'ai envoyé les élèves aux instituteurs.
IM > Kasuak > Adl > MT_PL > Biziduna
SEAI:
Ikasleak erakasleengana igorri ditut.
A46 — J'ai envoyé les élèves à deux ou trois professeurs.
IM > Kasuak > Adl > MG_PL > Zenbatz > Biziduna
SEAI:
Ikasleak bizpairu erakasleengana igorri ditut.
A47 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
SEAI:
Ez nuen nai Maddi herrira buuz joan dadin.
A48 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
SEAI:
Ez nuen nai Beñat eta Maddi mendier buruz joan diten.
A49 — Le chien est retourné vers l'homme.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_SG > Biziduna
SEAI:
Zakurra gizonarengana itzuli da.
Oharrak.— 'Zakurrari buruz' erabil badezake ere, ez du desberdintasunik egiten nahiz eta jakin 'vers' zerbaiti buruz erran nahi duela.
Audio oharrak.— Zakurra gizonari buruz itzuli da.
A50 — Le chien est retourné vers les hommes.
IM > Kasuak > Hurb adl > MT_PL > Zenbatz > Biziduna
SEAI:
Zakurra gizoner buruz itzuli da.
A51 — Manex est allé jusqu'à la maison.
SEAI:
Manex etxea arte joan da.
A52 — Votre demande est arrivée jusqu'au Président.
IM > Kasuak > Mug adl > MT_SG > Biziduna
SEAI:
Zure galdera leendakaria arte arribatu da.
A53 — Je viens de la maison.
SEAI:
Etxetik eldu niz.
A54 — Je viens des maisons d'en bas.
SEAI:
Beereko etxeetarik eldu niz.
A55 — De quelle maison vient Maddi?
SEAI:
Zoin etxetatik eldu da Maddi?
A56 — Beñat s'est séparé de sa femme.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
SEAI:
Beñat bere emaztetik separatu da.
A57 — Marie s'est éloignée de ses copines.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
SEAI:
Marie* bere lagunetarik urrundu da.
A58 — Beñat et Piarres se sont séparés de leurs femmes.
IM > Kasuak > Ablat > MT_PL > Biziduna
SEAI:
Beñat eta Piarres beren emazteetatik beexi dira.
A59 — Peio tient ça de son père.
IM > Kasuak > Ablat > MT_SG > Biziduna
SEAI:
Peiok ori bere aitarenganik du.
A60 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
IM > Kasuak > Soz > MT_SG
SEAI:
Nai dut Beñat Maialenen lagunarekin jin dadin.
A61 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
IM > Kasuak > Soz > MT_PL
SEAI:
Nai nuke Peio lagunekin jin dadin.
A62 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
SEAI:
Nai dugu Beñat eta Maddi hiru zaldiekin jin diten.
A63 — Mes amis se sont fâchés à cause de la maison.
SEAI:
Ene lagunak etxearengatik kexatu dira.
A64 — Je suis ici à cause de mon ami.
IM > Kasuak > Motib > MT_SG > Biziduna
SEAI:
Emen niz ene lagunarengatik.
A65 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_SG
SEAI:
Ene anaiaren liburua eman dautazu.
A66 — Quelqu'un a volé les livres de mes camarades d'école.
IM > Kasuak > ILag > Gen > MT_PL
SEAI:
Norbaitek ebatsi ditu ene eskolako lagunen liburuak.
A67 — J'ai eu les conseils de trois petites filles.
SEAI:
Iru neska ttipien kontseiluak ukan ditut.
A68 — L'eau de la fontaine est propre.
SEAI:
Iturriko ura garbia da.
A69 — Les rues des villes sont larges.
SEAI:
Irietako karrikak largoak dira.
A70 — Les maires de trois villages sont venus.
SEAI:
Iru erriko auzapezak etorri dira.
A71 — Rien ne vaut la lumière du soleil.
SEAI:
Deusek ez du iguzkiaren argia balio.
A72 — C'était le patron d'une grande usine.
IM > Kasuak > ILag > ko_Ilag > MG_SG > bat
SEAI:
Usine*a andi baten nagusia zen.
A73 — J'ai acheté un chien de trois ans.
SEAI:
Iru urteko zakur bat erosi dut.
A74 — Nous avons construit une maison à deux étages.
SEAI:
Bi estaietako etxe bat eraiki dugu.
A75 — Je vois bien cette femme-ci. Elle est près de moi. Mais pas cet homme là-bas. Il est trop loin.
SEAI:
Emazte au untsa ikusten dut. Nitaik urbil da. Bainan ez gizon ura. Sobera urrun da.
A76 — Vous parlez à ces enfants-ci, mais voyez-vous là-bas ces autres petites filles?
SEAI:
Haur auer mintzo zira, bainan hango neska ttipi aiek ikusten al dituzu?
A77 — Ce bonbon-là est pour vous, ce biscuit-ci est pour moi.
SEAI:
Bombon ori zuretzat da, eta bixkotxa au enetzat.
A78 — Il y a un instant, d'ici, ces garçons ont jeté des pierres à ces petites filles là-bas.
SEAI:
Duela dembora guti, mutiko oriek harriak botatu dituzte ango neska orier.
A79 — Pierre et Marie se sont fâchés. Celle-ci, à la fin, a crié.
SEAI:
Pierre eta Marie kexatu dira. Azkenean hau oiuka asi da.
A80 — Deux hommes marchaient dans la rue avec deux enfants. Ces deux hommes avaient une drôle d'allure.
SEAI:
Bi gizon karrikan kurri ziren bi aurrekin. Bi gizon oriek itxura bitxia zuten.
A81 — Un et un font deux. Cela, au moins, est sûr.
SEAI:
Bat eta batek bi egiten du. Ori bederen segurra da.
B1 — L'homme est grand.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
SEAI:
Gizona haundia da.
B2 — Demain les hommes iront à Bayonne à pied.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
SEAI:
Biar gizonak oinez joanen dira Baionara.
B3 — Jean était berger pour quelques jours.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
SEAI:
Jean* artzain zen zombeit egunentzat.
B4 — Il y a trois ans, mes amis étaient déjà retournés dans leur pays.
AM > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
SEAI:
Duela iru urte ene lagunak jadanik itzuliak ziren heien herrira.
B5 — Beñat n'est pas là, il doit être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
SEAI:
Beñat ez da or, eri izan bear da.
B6 — Beñat et Maddi doivent être fâchés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Orain
SEAI:
Beñat eta Maddi kexu izan bear dira.
B7 — Dimanche prochain, où sera Beñat ?
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
SEAI:
Heldu den igandean nun izanen da Beñat?
B8 — Quand Beñat et Maddi rentreront chez eux, ils se reposeront / prépareront le dîner.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_gero > Orain
SEAI:
Beñat eta Maddi beren etxera sartuko direlarik...
Oharrak.— Hastapeneko galdeketan galdea hau horrela pausatua zen : Quand Beñat et Maddi rentreront chez eux...
B9 — Beñat n'est pas venu hier, il devait être malade.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
SEAI:
Beñat ez da jin atzo, eri izan bear zen.
B10 — Beñat et Maddi devaient être au cinéma quand vous les aviez appelés.
AM > NOR > IZAN > -pA > +ke_epist > Irag
SEAI:
Beñat eta Maddi zineman izan bear ziren deitu dituzuelarik.
B11 — Je veux que Beñat vienne avec l'ami de Maialen.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Nai dut Beñat Maialenen lagunarekin jin dadin.
B12 — Nous voulons que Beñat et Maddi viennent avec trois chevaux.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Nai dugu Beñat eta Maddi hiru zaldiekin jin diten.
B13 — Je ne voulais pas que Maddi aille vers le village.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Ez nuen nai Maddi herrira buz joan dadin.
B14 — Je ne voulais pas que Beñat et Maddi aillent vers les montagnes.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Ez nuen nai Beñat eta Maddi mendier buruz joan diten.
B15 — Je voudrais que Peio vienne avec les amis.
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Subjuntiboa > Aleg
SEAI:
Nai nuke Peio lagunekin jin dadin.
B16 — Que Peio se taise!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
SEAI:
Peio ixil dadila.
B17 — Que les enfants s'en aillent d'ici!
AM > NOR > EDIN > -pA > -ke > Jusiboa
SEAI:
Aurrak hemendik juan ditela.
B18 — Faites attention! Un accident peut arriver!
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
SEAI:
Kasu emazue! Istripu bat gertatzen al da!
B19 — Ici ces choses là ne peuvent pas arriver.
AM > NOR > EDIN > -pA > +ke_epist > Orain
SEAI:
Emen gauza oriek ez dira gertatzen aal.
B20 — Les fleurs lui sont tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
SEAI:
Loreak eskuetatik erori zaizkio.
B21 — Les livres leur sont tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
SEAI:
Liburuak eskuetatik erori zaizkie.
B22 — Les fleurs lui étaient tombées des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
SEAI:
Loreak eskuetatik erori zaizkion.
B23 — Les livres leur étaient tombés des mains.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Irag
SEAI:
Liburuak eskuetatik erori zaizkieten.
B24 — A Maddi aussi, cela a dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Orain
SEAI:
Maddiri ere gertatu zaio segurraz ere.
B25 — A Maddi aussi, cela avait dû lui arriver.
AM > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > +ke_epist > Irag
SEAI:
Maddiri ere hori gertatu zaion, segurraz ere.
B26 — Beñat ne veut pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Beñatek ez du nai gakoa eskuetatik erori zaion.
B27 — Beñat ne voulait pas que la clé lui tombe des mains.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Beñatek etzuen nai gakoa eskuetatik erortzea.
Oharrak.— 'dakion' forma ezagutzen du, bainan ez du erabiltzen.
B28 — Beñat ne voudrait pas qu'il arrive quelque chose à Peio.
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_-pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
SEAI:
Beñatek ez luke nai zerbait gerta dadin Peiori.
B29 — Que les enfants s'approchent de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > -pA_+pD > -ke > Jusiboa
SEAI:
Aurrak nitaz urbildu ditela.
B30 — L'homme a apporté du poisson.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
SEAI:
Gizonak arrina ekharri du.
B31 — Un homme a mangé des cerises.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
SEAI:
Gizon batek gereziak jan ditu.
B32 — En ce temps là, Beñat mangeait une pomme par jour.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
SEAI:
Dembora orietan Beñatek sagar bat jaten zuen egun guziz.
B33 — En ce temps là, Peio achetait des pommes tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
SEAI:
Dembora orietan Peiok sagarrak erosten zituen egun guziz.
B34 — Beñat doit avoir la clé á la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
SEAI:
Beñatek gakoa etxean ukan behar du.
B35 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Orain
SEAI:
Beñatek artua merkatuan erosi ukan behar du.
B36 — Beñat devait avoir les clés à la maison.
AM > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > +ke_epist > Irag
SEAI:
Beñatek gakoak etxen ukan bear zituen.
B37 — Nous avons acheté ce livre pour que Maddi le lise.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Liburu ori erosi dugu Maddik irakurtzeko.
Oharrak.— Subjuntiboa ere erabiltzen du.
Audio oharrak.— Liburu ori erosi dugu Maddik irakur dezan.
B38 — Je veux que Peio achète ces pommes.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Nai dut Peiok sagar oriek eros ditzan.
B39 — Je voulais que Maialen boive le lait.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Nai nuen Maialenek esnea edan dadin.
B40 — J'avais raconté une histoire pour que tous les enfants dorment bien.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Istorio bat kondatu nuen aur guziek untsa lo egin dezaten.
B41 — Peio voudrait que Maddi ramasse les papiers.
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
SEAI:
Peiok nai luke Maddik paperak bil ditzan.
B42 — Qu'il fasse comme il veut !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
SEAI:
Nai duen bezala egin dezala.
Audio oharrak.— Nai duen bezala egin dezan.
B43 — Que la Mairie finisse ces travaux une bonne fois pour toutes !
AM > NOR_NORK > EZAN > -pA_-pE > -ke > Jusiboa
SEAI:
Erriko etxeak obra oriek fini dadila betikotz.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz: B43-OHAR.
Audio oharrak.— Erriko etxeak obra oriek fini ditzala betikotz.
B44 — La maman a donné le livre à son enfant.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
SEAI:
Amak liburua bere aurrari eman dio.
B45 — Peio le lui dira.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
SEAI:
Peiok erranen dio.
B46 — La maman a donné le livre aux enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
SEAI:
Amak liburua aurrer eman diete.
B47 — Beñat lui avait apporté un livre.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
SEAI:
Beñatek liburu bat ekarri zakon.
B48 — La maman avait posé cette question à cinq enfants.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Irag
SEAI:
Amak galdera ori bost aurrer pausatu zuen.
B49 — À mon fils, ma femme lui ferait manger n'importe quoi (en lui disant qu'il va grandir).
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke > Aleg
SEAI:
Ene semeari, ene emazteak zernai janaraziko lioke andituko dela erranez.
B50 — Beñat a dû donner ses livres à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Orain
SEAI:
Beñatek bere liburuak Maddiri eman ukan bear dizkio.
B51 — Beñat avait dû déjà donner son livre à Maddi.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > +ke_epist > Irag
SEAI:
Beñatek bere liburua Maddiri jadanik eman bear ukan zion.
B52 — Beñat a apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Beñatek bizikleta ekarri du Maddik arreinja dezakon.
B53 — Beñat avait apporté la bicyclette pour que Maddi la lui répare.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Beñatek bizikleta ekarri zuen Maddik arreinja dezakon.
B54 — Peio voudrait que Maddi lui donne des fleurs.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
SEAI:
Peiok nai luke Maddik loreak eskaini dezazkon.
B55 — Que Maddi ne lui prête pas la bicyclette !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
SEAI:
Maddik ez dezakola bizikleta presta.
B56 — Que les élèves donnent leur(s) livre(s) à Maddi !
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_-pD_-pE > -ke > Jusiboa
SEAI:
Ikasleek eien liburuak Maddiri eman dezazkotela.
B57 — Je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
SEAI:
Zuri mintzatzen naiz.
B58 — Vous vous êtes approché de moi.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Orain
SEAI:
Nitaz urbildu zira.
B59 — Avant, je vous parlais tous les jours.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
SEAI:
Leen egun guziz mintzo nizautzun.
B60 — En ce temps là, vous me parliez souvent de ces sujets.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > -ke > Irag
SEAI:
Dembora horietan gai horiek usu aipatzen zinautazun.
B61 — J'ai dû vous parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Orain
SEAI:
Sobera fite mintzatu bear izan zitut.
B62 — Vous aviez dû me parler trop vite.
AM > NOR_NORI > IZAN > +pA_+pD > +ke > Irag
SEAI:
Sobera fite mintzatu bear izan dautazu.
B63 — Beñat veut que je vous parle à vous.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Beñatek nai du ni zuri mintzatzea.
Oharrak.— ""Ez dut nahi hola mintza zakizkidan"" ezagutzen du, bainan hiztun honek ez du kasu honetan subjuntiboa erabiltzen.
B64 — Je voulais que vous me parliez à moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Nik nai nuen zu neri mintzatzea.
B65 — Maddi souhaiterait que vous vous approchiez de moi.
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Subjuntiboa > Aleg
SEAI:
Maddik nai luke zu nitaz urbiltzea.
B66 — Parlez-moi plus gentiment!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
SEAI:
Goxokiago mintza nazazu!
B67 — Approchez-vous de moi!
AM > NOR_NORI > EDIN > +pA_+pD > -ke > Agin
SEAI:
Nitaz urbil zite.
B68 — Je vous vois.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
SEAI:
Ikusten zaitut.
B69 — Vous me connaissez.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Orain
SEAI:
Ezagutzen nozu.
B70 — Avant, je vous voyais tous les jours.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
SEAI:
Leen egun guziz ikusten zintudan.
B71 — En ce temps là, vous me connaissiez bien.
AM > NOR_NORK > EDUN > +pA_+pE > -ke > Irag
SEAI:
Dembora orietan untsa ezagutzen zinautan.
B72 — Beñat veut que je vous voie.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Beñatek nai du nik zu ikustea.
B73 — Mes amis veulent que vous me connaissiez.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Ene lagunek nai dute zuk ni ezagutzea.
B74 — Avant, vous préfériez que je vous voie tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Leenago naigo zinuen nik zu egun guziz ikustea.
B75 — En ce temps là, je voulais que vous me voyiez tous les jours.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Dembora horietan nik nai nuen zuk ni egun guziz ikustea.
B76 — Je voudrais que vous m'invitiez au restaurant.
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
SEAI:
Nai nuke zuk ni ostatura gomitatzea.
B77 — Emmenez-moi au restaurant!
AM > NOR_NORK > EZAN > +pA_+pE > -ke > Agin
SEAI:
Ostatura eraman nazazu!
B78 — Je vous ai apporté les papiers de la voiture ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
SEAI:
Otoko paperak goiz untan ekarri dizkitzut.
B79 — Vous m'avez donné le livre de mon frère.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Orain
SEAI:
Ene anaiaren liburua eman dautazu.
B80 — En ce temps là, je vous donnais un baiser tous les jours.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
SEAI:
Dembora orietan musu bat emaiten nautzun egun guziz.
B81 — Il y a bien longtemps, vous me racontiez des histoires tous les soirs.
AM > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_+pE > -ke > Irag
SEAI:
Duela aspaldi zuk niri istorioak kondatzen zenituen ats guziz.
B82 — Maialen veut que je vous porte le livre à la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Maialenek nai du nik liburua zuri ekartzea etxerat.
B83 — Peio souhaite que vous me donniez l'argent ce matin.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Orain
SEAI:
Peiok nai du zuk niri dirua emaitea goiz untan.
B84 — L'an dernier, vous vouliez que je vous vende ma voiture.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Joan den urtean nai zinuen nik zuri ene autoa saltzea.
B85 — Avant, Peio ne voulait pas que vous me racontiez des mensonges.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Irag
SEAI:
Leen Peiok etzuen nai zuk gezurrik niri erraitea.
B86 — Maialen préférerait que vous me portiez des biscuits de la maison.
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Subjuntiboa > Aleg
SEAI:
Maialenek naiago luke etxeko bixkotxak ekar ditzazun.
B87 — Donnez-moi ce livre!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
SEAI:
Liburu ori emataxu.
B88 — Racontez-moi des histoires!
AM > NOR_NORI_NORK > EZAN > -pA_+pD_+pE > -ke > Agin
SEAI:
Istorioak konda dataxu.
B89 — (Peio a repris des forces). Avec un peu d'aide, il peut se lever du lit.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
SEAI:
Peio pixkolatu da. Laguntzarekin oetik zutitzen aal da.
B90 — (La porte est fermée à clé.) Peio ne peut pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
SEAI:
Borta gakoz etsia da. Peio ez da ateratzen aal.
B91 — (Peio a fini ses devoirs). Il peut quitter l'école.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
SEAI:
Peiok bere lanak fini ditu. Eskolatik juaiten aal da.
B92 — (Il fait nuit.) Nul ne peut sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
SEAI:
Iluna da. Neor ez da ateratzen aal baimenarik gabe.
B93 — Attention: ce verre peut tomber.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
SEAI:
Kasu, baso ori erortzen aal da!
B94 — Maintenant une telle chose ne peut plus arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR > -pA
SEAI:
Orai olako gauza bat ez da gertatzen aal.
B95 — (Peio avait repris des forces). Avec un peu d'aide, il pouvait se lever.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
SEAI:
Peio pixkolatu zen. Laguntza pixka batekin oetik jaikitzen al zen.
B96 — (La porte était fermée à clé.) Peio ne pouvait pas sortir.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
SEAI:
Borta gakoz etsia zen. Peio etzen ateratzen aal.
B97 — (Peio avait ma permission). Il pouvait s'en aller à Paris.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
SEAI:
Peiok nere baimena bazuen. Parisera juaiten aal zen.
B98 — (Il y avait une interdiction.) Nul ne pouvait sortir, sans autorisation.
AM > AHALEZKOA > Deont > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
SEAI:
Debekua bazen. Neor etzen ateratzen aal baimenik gabe.
B99 — Dans le temps aussi, de telles choses pouvaient se produire!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
SEAI:
Demboran ere, olako gauzak gertatzen aal ziren.
B100 — A cette époque, rien de tel ne pouvait arriver.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Irag > NOR > -pA
SEAI:
Demboran holako gauzarik etzen gertatzen aal.
B101 — Attention! Un accident pourrait se produire.
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
SEAI:
Kasu! Istripu bat gerta liteke.
B102 — Attention! Les livres pourraient tomber!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Aleg > NOR > -pA
SEAI:
Kasu! Liburuak eror litzazke!
B103 — (Le téléphone est réparé.) Peio peut me parler tous les jours.
AM > AHALEZKOA > Gait > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_+pD
SEAI:
Telefona arreinjatua da. Peio mintzatzen aal zait egun guziz.
B104 — (Que Peio fasse attention.) Une telle chose peut lui arriver à lui aussi!
AM > AHALEZKOA > Epist > IZAN/EDIN > Orain > NOR_NORI > -pA_-pD >
SEAI:
Peiok kasu eman dadila. Olako gauza bat gertatzen aal zaio harri ere.
B105 — (Il a l'autorisation.) Beñat peut voir les malades.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
SEAI:
Baimena badu. Beñatek eriak ikusten aal ditu.
B106 — (Ne bougez plus.) Maintenant je peux vous voir.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > +pA_+pE
SEAI:
Etziteztela geiago mogitu. Orai ikusten aal zituztet.
B107 — Attention! Les enfants peuvent casser une vitre!
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_-pE
SEAI:
Kasu! Haurrek berina bat hausten al dute!
B108 — (Je suis fort:) Je peux porter ce paquet sur mon dos.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
SEAI:
Azkarra niz. Pakete ori bizkar gainean eramaiten al dut.
B109 — (Vous êtes trop faible:) Vous ne pouvez pas lever cette pierre.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORK > -pA_+pE
SEAI:
Sobera aula zira, ez duzu arri ori altxatzen aal.
B110 — De là où j'étais, je pouvais vous voir, mais pas facilement.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
SEAI:
Nintzen tokitik ikusten aal zintudan, bainan ez aise.
B111 — De là où vous étiez, vous pouviez nous voir tous.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > +pA_+pE
SEAI:
Zinen tokitik denak ikusten aal gintuzun.
B112 — Avant les paysans ne pouvaient pas travailler le dimanche.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
SEAI:
Leen laborariek ezin zuten igandetan lan egin.
B113 — (La loi avait changé). Beñat pouvait fumer au travail.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Irag > NOR_NORK > -pA_-pE
SEAI:
Legea aldatu zen. Beñatek lanean erretzen al zuen.
B114 — Moi également, je peux vous donner un peu d'argent.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
SEAI:
Nik ere diru pixka bat emaiten al dautzut.
B115 — Vous avez ma permission. Vous pouvez me dire la vérité sans crainte.
AM > AHALEZKOA > Deont > EDUN/EZAN > Orain > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
SEAI:
Ene baimena baduzu. Egia erraiten al dautazu beldurrik gabe.
B116 — J'avais assez d'argent. Je pouvais vous en donner un peu.
AM > AHALEZKOA > Gait > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
SEAI:
Diru aski banuen. Pixka bat emaiten al nautzun.
B117 — Ne mangez pas trop. Cela pourrait vous faire du mal.
AM > AHALEZKOA > Epist > EDUN/EZAN > Aleg > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_-pE
SEAI:
Etzazula sobera jan. Min egiten al dautzu.
B118 — Si ce matin Beñat était venu à pied, il aurait vu Maddi dans la rue.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
SEAI:
Beñat oinez jin balitz goiz untan, Maddi karrikan ikusiko zuen.
B119 — Si un tel accident était arrivé à Peio hier, son père aurait dit quelque chose à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
SEAI:
Olako istripu bat gertatu baitzaion Peiori atzo, bere aitak zerbait erranen zakon Maddiri.
B120 — Si hier Beñat avait mangé toutes les pommes, il aurait été malade.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
SEAI:
Beñatek sagar guziak jan balitu atzo, eri izanen zen.
B121 — Si à ce moment là Peio lui avait dit la vérité, cela aurait paru bizarre à Beñat.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > -pA_-pD
SEAI:
Peiok egia erran balio orduan, hori bitxia irudiko zitzaion Beñati.
B122 — Si demain Beñat partait à Paris à pied, il achèterait de nouvelles chaussures.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > -pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
SEAI:
Beñat biar Parisera oinetz abiatzen balitz, zapeta berriak erosiko litzazke.
B123 — Si un jour un tel malheur lui arrivait, Peio demanderait de l'aide à Maddi.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
SEAI:
Sekulan holako malurra gertatzen balio, Peiok Maddiri laguntza galdeginen lioke.
B124 — Si Beñat voyait ses enfants dans un tel état, il s'étonnerait beaucoup.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > -pA
SEAI:
Beñatek bere aurrak olako estatuan ikusten balitu, estona litzake.
B125 — Si Peio racontait une telle histoire à Beñat, le livre lui tomberait des mains.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_-pD_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > -pA_-pD
SEAI:
Peiok olako istorioa Beñati kondatzen balio, liburua eskuetatik eroriko litzaioke.
B126 — Si Peio avait plus d'argent, il serait plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_-pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > -pA
SEAI:
Peiok diru geiago balu, zoriontsuago izanen litzateke.
B127 — Si hier j'étais resté dans la forêt, vous vous seriez inquiété.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR > +pA
SEAI:
Atzo saran egon banintz, zuek inkietatuko zinezteke.
B128 — Si à ce moment-là vous m'aviez parlé à moi, je vous aurais donné un peu d'argent.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
SEAI:
Orduan eni mintzatu bazinezten, diru pixka bat emanen nauntzun.
B129 — Si hier j'avais apporté les livres, vous m'auriez invité au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
SEAI:
Atzo liburuak ekarri banitu, ostatura gomitatuko zinautan.
B130 — Si ce jour là je vous avais offert de l'or, à moi aussi vous m'auriez parlé d'une autre manière.
AM > Bald. irrealak > Prot > +Buka > EDUN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > +Buka > IZAN > NOR_NORI > +pA_+pD
SEAI:
Egun hortan urrea eskaini banautzu, eni ere beste manera batean mintzatuko zinen.
B131 — Si demain vous veniez jusqu'à Cambo à pied, après je vous inviterais au restaurant.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR > +pA
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
SEAI:
Biar Kambo artio eldu bazina oinez, gero ostatura gomitatuko zintuzkedan.
B132 — Si à vous aussi je vous parlais tous les jours, vous me diriez la vérité.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
SEAI:
Zueri ere egun guziz mintzo banintzen, egia erranen zenautazuen.
B133 — Si je vous payais le voyage, vous iriez en Amérique.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORI_NORK > -pA_+pD_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
SEAI:
Bidaia pagatzen banautzun, Ameriketara joanen zinezteken.
B134 — Si demain vous m'invitiez à un tel restaurant, je vous parlerais autrement.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN/EZAN > NOR_NORK > +pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN/EDIN > NOR_NORI > +pA_+pD
SEAI:
Biar holako ostatura gomitatzen banizun, beste molde batean mintzo zenidake.
B135 — Si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux.
AM > Bald. irrealak > Prot > -Buka > EDUN > NOR_NORK > -pA_+pE
AM > Bald. irrealak > Apod > -Buka > IZAN > NOR > +pA
SEAI:
Diru geiago baldin banu, zoriontsuago izanen nitake.
B136 — Je sais les deux langues d'ici.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Orain
SEAI:
Hemengo bi izkuntzak baditazkit.
B137 — En ce temps là, saviez-vous parler l'anglais?
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_+pE > -ke > Irag
SEAI:
Dembora orietan inglesa bazenekien?
B138 — Peio saurait vous le dire.
AM > Trinko > NOR_NORK > JAKIN > -pA_-pE > +ke > Aleg
SEAI:
Peiok zuri erraiten jakingo luke.
B139 — Je m'en vais d'ici.
AM > Trinko > NOR > JOAN > +pA > -ke > Orain
SEAI:
Emendik banoa.
B140 — Hier à cette heure-ci, j'attendais Peio.
AM > Trinko > NOR > EGON > +pA > -ke > Irag
SEAI:
Atzo tenore untan Peioren bea nintzen.
Oharrak.— Egon aditz trinkoaz ere baliatzen da.
Audio oharrak.— Atzo tenore ontan Peioren zain nengoen.
B141 — Vous êtes venu jusqu'à quand?
AM > Aspektu_ondorio egoera
SEAI:
Noiz arte jina zira?
B142 — Vous avez déjà lu ce livre?
AM > Aspektu_ondorio egoera
SEAI:
Liburu ori jadanik leitia duzu?
B143 — Mon père avait fait la guerre de 14.
AM > Aspektu_ondorio egoera
SEAI:
Ene aitak amalaueko gerla egina zuen.
B144 — Peio avait tué son chien.
AM > Aspektu_ondorio egoera
SEAI:
Peiok bere zakurra hila zuen.
B145 — Je vous frapperai.
AM > Aspektu_geroaldia
SEAI:
Jo eginen zaitut.
B146 — Je vous tuerai.
AM > Aspektu_geroaldia
SEAI:
Hilen zaitut.
B147 — Je ne vous mentirai pas.
AM > Aspektu_geroaldia
SEAI:
Eztautzut gezurrik erranen.
B148 — Je vous verrai demain.
AM > Aspektu_geroaldia
SEAI:
Biar ikusiko zitut.
B149 — Si je le lui demande, Beñat partira à Paris demain matin.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
SEAI:
Galdegiten badiot, Beñat Parisera joanen duk biar goizean.
B150 — Quand j'aurai le temps, je viendrai chez toi.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Orain
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Dembora ukhanen dutalarik, hire etxera jinen nuk.
B151 — L'an dernier Beñat allait au travail à pied, car il n'avait pas de voiture.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > -pA > -ke > Irag
AM > Alokutiboa > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
SEAI:
Joan den urtian Beñat oinez joaiten zian lanerat, zenta etzian autorik.
B152 — L'an dernier nous allions au travail à pied.
AM > Alokutiboa > NOR > IZAN > +pA > -ke > Irag
SEAI:
Joan den urtian oinez juaiten gintian lanerat.
B153 — Les papiers lui sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
SEAI:
Paperak eskuatatik erori zaizkio.
B154 — Les papiers leurs sont tombés des mains.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI > IZAN > -pA_-pD > -ke > Orain
SEAI:
Paperak eskuetatik erori zaizkiete.
B155 — Beñat a apporté le goûter.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Orain
SEAI:
Beñatek atsaldekoa ekarri dik.
B156 — Beñat avait apporté les oeufs.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > -pA_-pE > -ke > Irag
SEAI:
Beñatek arroltzeak ekarriak zitian.
B157 — Beñat m'a vu.
AM > Alokutiboa > NOR_NORK > EDUN > +pA_-pE > -ke > Orain
SEAI:
Beñatek ikusi nik.
B158 — Beñat lui a enlevé les chaussures.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_-pD_-pE > -ke > Orain
SEAI:
Beñatek zapetak kendu zizkio.
B159 — Beñat m'avait menti.
AM > Alokutiboa > NOR_NORI_NORK > EDUN > -pA_+pD_-pE > -ke > Irag
SEAI:
Beñatek gezurra erran zautan.
C1 — Je suis venu ce matin.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Subj
SEAI:
Goiz untan jin niz.
C2 — J'ai mangé cinq pommes.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Erg
SEAI:
Bost sagar jan ditut.
C3 — Peio nous a vus.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Abs_Obj
SEAI:
Peiok ikusi gitu.
C4 — Maddi m'a dit la vérité.
Joskera > Izord > Pro > 1/2p > Dat
SEAI:
Maddik egia erran daut.
C5 — Peio croit qu'il a glissé (il=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Subj
SEAI:
Peiok lerratu dela uste du.
C6 — Peio et Xabi croient que Maddi les a frappés (les=Peio et Xabi).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Abs_Obj
SEAI:
Peio eta Xabik uste dute Maddik jo dituela.
C7 — Peio croit que Maddi lui a donné le livre (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > Dat
SEAI:
Peiok uste du Maddik liburua eskaini diola.
C8 — Peio croit que Maddi a parlé de lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Pro > 3p > AOnd
SEAI:
Peiok uste du Maddi artaz mintzatu dela.
C9 — Peio croit que c'est moi qui vous ai frappé.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Erg
SEAI:
Peiok uste du nik zaitudala jo.
C10 — Je crois que c'est nous que Peio a vu.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Abs_Obj
SEAI:
Uste dut Peiok gu gaituela ikusi.
C11 — C'est à vous que j'ai donné le livre.
Joskera > Izord > Galdegaia > 1/2p > Dat
SEAI:
Zuri dautzut liburua eman.
C12 — Peio croit que c'est lui le meilleur (lui=Peio).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Subj
SEAI:
Peiok uste du bera dela oberena.
C13 — Je suis fier de ma fille. Je crois que c'est elle que j'ai vue.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Abs_Obj
SEAI:
Ene alabaz arro niz. Uste dut ura dutala ikusi.
C14 — J'ai dit à Maddi que c'est à elle que je donnerai le livre (elle=Maddi).
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > Dat
SEAI:
Maddiri erran diot berari emanen diotala liburua.
C15 — Peio a dit à Maddi que c'est avec elle qu'il veut se marier.
Joskera > Izord > Galdegaia > 3p > AOnd
SEAI:
Peiok Maddiri erran dio berarekin ezkondu nahi duela.
C16 — Moi aussi j'ai vu Peio ce matin.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Erg
SEAI:
Nik ere Peio ikusi dut goiz untan.
C17 — Vous aussi, ce matin, je vous ai vu dans la rue.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Abs_Obj
SEAI:
Zu ere goiz untan karrikan ikusi zitut.
C18 — A nous, personne ne nous dit rien.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 1/2p > Dat
SEAI:
Guri neok ez dauku deus erraiten.
C19 — Peio croit que lui non plus ne dirait jamais une telle chose.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Erg
SEAI:
Peiok uste du berak ere ez lukeela sekulan olako gauzarik erranen.
C20 — Je suis fier de mon fils. Lui aussi, mes amis l'aiment beaucoup.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Abs_Obj
SEAI:
Ene semeaz arro niz. Hura ere ene lagunek ainitz maite dute.
C21 — Maddi n'est pas contente. À elle, personne ne lui a rien dit.
Joskera > Izord > Mintzagaia > 3p > Dat
SEAI:
Maddi ez da kontent. Ari neork ez dako deus erran.
C22 — Vous avez fait ce travail vous-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Erg
SEAI:
Lan ori zuaurek egin duzu.
C23 — Vous me l'avez dit à moi-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 1/2p > Dat
SEAI:
Niauri erran dautazu.
C24 — Peio aussi fait ses commissions lui-même.
Joskera > Izord > Indartuak > 3p > Erg
SEAI:
Peiok ere bere erosketak berak egiten ditu.
C25 — J'ai fait ce travail tout seul. (sans l'aide de personne).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
SEAI:
Lan hori bakarrik egin dut, neoren laguntzarik gabe.
C26 — Peio aussi est seul dans son bureau.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
SEAI:
Peio ere bakarrik da bere bulegoan.
C27 — Peio l'a fait tout seul, personne ne l'a aidé.
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Erg
SEAI:
Peiok bakarrik egin du, neork ez du lagundu.
C28 — Peio et Maddi sont tombés tout seuls (personne ne les a poussés).
Joskera > Izord > Indartuak > Indartuak & esklusiboak > 3p > Abs_Subj
SEAI:
Peio eta Maddi bakarrik erori dira, neork ez ditu pusatu.
Oharrak.— 'Berak erori dira' erabiltzen du ere.
Audio oharrak.— Peio eta Maddi berak erori dira, neork ez ditu pusatu.
C29 — Peio s'est menti à lui-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
SEAI:
Peiok bere buruari gezurra erran dio.
C30 — Nous nous faisons du mal á nous-même.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Dat
SEAI:
Gure buruari min egiten diogu.
C31 — Peio s'est reconnu sur la photo.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
SEAI:
Peiok bere burua argazkian ezagutu du.
C32 — Je ne m'aime pas beaucoup.
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
SEAI:
Ene burua eztut ainitz maite.
C33 — Vous vous êtes vu dans ce film?
Joskera > Izord > Bihurkaria > Abs_Obj
SEAI:
Filma ortan zure burua ikusi duzu?
C34 — Maialen est fière d'elle (elle= Maialen).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
SEAI:
Maialen bere buruaz arro da.
C35 — Peio n'a pas confiance en lui (lui=Peio).
Joskera > Izord > Bihurkaria > AOnd
SEAI:
Peiok ez du konfiantxarik bere baitan.
C36 — Nous avons mangé ensemble.
Joskera > Izord > Elkarkaria > AOnd
SEAI:
Elgarrekin bazkaldu gira.
C37 — Ces gens vivent les uns à côté des autres.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
SEAI:
Jende oriek elgarren ondoan bizi dira.
C38 — Pierre et Mayi sont ennemis l'un de l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > ILag
SEAI:
Pierre* eta Maddi elgarren etsaiak dira.
C39 — Ces deux enfants se sont frappés l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
SEAI:
Bi aur horiek elgar jo dute.
C40 — Peio a dit à Maddi qu'ils se verront demain. (ils = Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
SEAI:
Peiok Maddiri erran dio biar ikusiko dutela elgar.
C41 — Pierre et Mayi croient qu'ils s'aiment.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Abs_Obj
SEAI:
Pierre* eta Maddik uste dute elgar maite dutela.
C42 — Maialen et Mayi se sont dit des mensonges l'une à l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
SEAI:
Maialen eta Maddik elgarri gezurrak erran dituzte.
C43 — Mayi et Peio se plaisent l'un l'autre.
Joskera > Izord > Elkarkaria > Dat
SEAI:
Maddi eta Peio elgarri gustatzen dira.
C44 — Pierre est en colère. J'ai tué son chien. (le chien de Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
SEAI:
Pierre* kexu da. Bere zakurra hil dut.
C45 — Xabi et Beñat ont dit à Peio qu'ils ont vu sa sœur. (la sœur de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
SEAI:
Xabi eta Beñatek Peiori erran diote bere arreba ikusi dutela.
C46 — Beñat croit que son chien m'a mordu. (le chien de Beñat).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
SEAI:
Beñatek uste du bere zakurrak ausiki nauela.
C47 — Maddi et Peio croient que leur copain est malade. (le copain de Maddi et Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > -Aitzink
SEAI:
Maddi eta Peiok uste dute heien laguna eri dela.
C48 — J'habite chez Pierre avec son frère (le frère de Pierre)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
SEAI:
Pierre*n etxen bizi niz bere anaiarekin.
C49 — J'ai parlé de son chien avec Peio (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
SEAI:
Bere zakurraz mintzatu niz Peiorekin.
C50 — J'ai parlé de Peio et Maddi avec leurs amis (les amis de Peio et Maddi)
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_PospS
SEAI:
Peio eta Maddiz mintzatu niz heien lagunekin.
C51 — Peio a tué son chien pas le mien. (le chien de Peio).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
SEAI:
Peiok bere zakurra il du, ez nerea.
C52 — Peio et Maddi ont amené leurs amis au cinéma et pas les miens. (les amis de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
SEAI:
Peio eta Maddik heien lagunak eraman dituzte zinemara, ez eniak.
C53 — C'est sont leurs parents, et pas les miens qui ont amené Peio et Maddi au cinéma. (les parents de Peio et Maddi).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
SEAI:
Heien aitamek dituzte Peio eta Maddi zinemara eraman, ez enek.
C54 — Pierre est en colère. Son chien l'a mordu. (le chien de Pierre a mordu Pierre).
Joskera > Izord > Gen > 3p > +Aitzink_IS
SEAI:
Pierre* kexu da. Bere zakurrak ausiki du.
C55 — Jean est étudiant.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
SEAI:
Jean* ikasle da.
C56 — Jean était berger pour quelques jours.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izena
SEAI:
Jean* artzain zen zombait egunentzat.
C57 — Peio est un menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
SEAI:
Peio gezurti bat da.
C58 — Peio est un gros menteur.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
SEAI:
Peio gezurti andi bat da.
C59 — Beñat n'est pas un bon bertsulari, mais c'est un bon pilotari.
Joskera > Det_mugab > Pred & IS
SEAI:
Beñat ez da bertsulari on bat, bainan pilotari on bat da.
C60 — L'homme est grand.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
SEAI:
Gizona haundia da.
C61 — Jean est malade.
Joskera > Det_mugab > Pred & Izond
SEAI:
Jean* eri da.
C62 — Des enfants sont tombés par terre.
SEAI:
Aur batzu lurrera erori dira.
C63 — Des enfants ont joué dans la rue.
SEAI:
Haur batzu kharrikan jostatu dira.
C64 — Des étoiles brillent dans le ciel.
SEAI:
Izar batzuk zeruan distiratzen dute.
C65 — J'ai mangé des pommes.
Joskera > Det_mugab & Obj
SEAI:
Sagar batzu jan ditut.
C66 — Manex a bu de l'eau. Peio a mangé le pain.
Joskera > Det_mugab & Obj > MG_SG
SEAI:
Manexek ura edan du. Peiok ogia jan du.
C67 — Il y a des étudiants dans la rue.
Joskera > Det_mugab > Exist
SEAI:
Ikasleak badira karrikan.
C68 — Il y a de l'eau dans le verre.
Joskera > Det_mugab > Exist
SEAI:
Ura bada basoan.
C69 — Je n'ai pas de chien mais j'ai un chat.
Joskera > Det_mugab & Obj
SEAI:
Ez dut tzakurrik, bainan gatu bat badut.
C70 — Je n'ai pas d'argent, mais j'ai du pain.
Joskera > Det_mugab & Obj
SEAI:
Ez dut sosik, bainan ogia badut.
C71 — Peio a deux frères.
Joskera > Det_mugab & Obj
SEAI:
Peiok bi anai baditu.
C72 — Maddi est très jolie.
Joskera > Mailak > Izond
SEAI:
Maddi biziki pollita da.
C73 — J'habite une très vieille maison.
Joskera > Mailak > AOnd
SEAI:
Etxe zahar-zahar batean bizi niz.
C74 — J'ai un très gros chien.
Joskera > Mailak > IS
SEAI:
Zakur biziki lodi bat badut.
C75 — Maddi est une très jolie fille.
Joskera > Mailak > IS
SEAI:
Maddi neska biziki pollita da.
C76 — Un chanteur très célèbre est venu à Bayonne.
Joskera > Mailak > IS
SEAI:
Kantari bat biziki ezagutua jin da Baionara.
C77 — Beñat a deux très gros chiens.
Joskera > Mailak > IS
SEAI:
Beñatek bi zakur biziki lodiak baditu.
C78 — Beñat est un assez bon pilotari.
Joskera > Mailak > IS
SEAI:
Beñat pilotari aski ona da.
C79 — Beaucoup d'enfants sont tombés dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Subj > NKmz
SEAI:
Haur ainitz erori dira eskaler orietan.
C80 — Peu d'enfants sont morts de cette manière.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Subj > NKmz
SEAI:
Haur guti il dira manera ortan.
C81 — Trop d'enfants ont glissé dans ces escaliers.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Subj > NKmz
SEAI:
Sobera haur lerratu dira eskaler orietan.
C82 — Tous les enfants sont tombés par terre.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Abs_Subj > NKmz
SEAI:
Aur guziak lurrerat erori dira.
C83 — Quelques enfants sont allés à l'église.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Abs_Subj > NKmz
SEAI:
Zombait haur elizara joan dira.
C84 — Suffisamment d'enfants sont déjà tombés ici.
Joskera > Zenbatz > aski > Abs_Subj > NKmz
SEAI:
Aski haur jadanik erori dira emen.
C85 — Il y a peu d'étudiants dans la rue.
Joskera > Zenbatz > guti > Exist > NKmz
SEAI:
Ikasle guti badira karrikan.
C86 — Il y a beaucoup de places vides dans ce train.
Joskera > Zenbatz > anitz > Exist > NKmz
SEAI:
Leku huts ainitz badira trein untan.
C87 — J'ai vu beaucoup d'enfants tomber par terre.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
SEAI:
Aur ainitz ikusi ditut lurrera erortzen.
C88 — J'ai acheté peu de livres.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
SEAI:
Liburu guti erosi ditut.
C89 — J'ai mangé trop de pommes.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
SEAI:
Sagar sobera jan ditut.
C90 — J'ai beaucoup de livres.
Joskera > Zenbatz > anitz > Abs_Obj > NKmz
SEAI:
Liburu ainitz baditut.
C91 — J'ai peu de livres, mais beaucoup d'idées.
Joskera > Zenbatz > guti > Abs_Obj > NKmz
SEAI:
Liburu guti ditut, bainan ideia ainitz.
C92 — Beñat a trop de livres, mais pas assez d'amis.
Joskera > Zenbatz > sobera > Abs_Obj > NKmz
SEAI:
Beñatek sobera liburu ditu, bainan ez aski lagun.
C93 — Beaucoup d'enfants ont déjà dormi ici.
Joskera > Zenbatz > anitz > Erg > NKmz
SEAI:
Haur ainitzek jadanik lo egin dute emen.
C94 — Peu d'enfants ont apporté leur(s) livre(s).
Joskera > Zenbatz > guti > Erg > NKmz
SEAI:
Haur gutik ekarri dute bere liburua.
C95 — Trop d'enfants mangent des bonbons.
Joskera > Zenbatz > sobera > Erg > NKmz
SEAI:
Sobera aurrek jaten dituzte bombonak.
C96 — Tous les enfants ont mangé du pain.
Joskera > Zenbatz > Orokor > Erg > NKmz
SEAI:
Haur guziek ogia jan dute.
C97 — Quelques enfants ont acheté du papier.
Joskera > Zenbatz > batzuk > Erg > NKmz
SEAI:
Haur batzuk papera erosi dute.
C98 — Suffisamment d'enfants ont dit des bêtises.
Joskera > Zenbatz > aski > Erg > NKmz
SEAI:
Aski aurrek erran dituzte zozokeriak.
C99 — (Peio et Maddi sont content.) Je leur ai donné chacun un livre.
Joskera > Banaketariak
SEAI:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxari liburu bat eman diet.
C100 — (Peio et Maddi sont content.) Ils ont mangé chacun deux pommes.
Joskera > Banaketariak
SEAI:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxak bi sagar jan ditu.
C101 — (Peio et Maddi sont content.). Chacun des deux a vu trois films.
Joskera > Banaketariak
SEAI:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxak iru filma ikusi ditu.
C102 — (Peio et Maddi sont content.) Ils sont partis chacun dans une voiture.
Joskera > Banaketariak
SEAI:
Peio eta Maddi kontent dira. Bakotxa auto batean joan da.
C103 — C'est Beñat qui a cassé le verre.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
SEAI:
Beñatek du basoa hautsi.
C104 — C'est de ma faute si nous n'avons pas l'argent. C'est moi qui ne l'ai pas apporté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Erg
SEAI:
Ene falta da dirurik ez badugu. Nik dut ez ekarri.
C105 — Je suis venu à pied, pas en voiture.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
SEAI:
Oinez jin niz, ez autoan.
C106 — C'est ici que je travaille.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > AOnd
SEAI:
Hemen dut lan egiten.
C107 — J'ai ri, pas pleuré.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
SEAI:
Irri egin dut, ez negar.
C108 — Nous n'avons pas bu le vin, nous l'avons jeté.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Aditz foku
SEAI:
Arnoa ez dugu edan, botatu dugu.
C109 — Est-ce Pierre qui est venu ce matin?
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Subj
SEAI:
Pierre* dea goiz untan jin?
C110 — Je sais l'anglais, pas l'allemand.
Joskera > Galdegaia & Baiezko perpausak > Abs_Obj
SEAI:
Inglesa badakit, alemana ez.
C111 — Non, mon chien n'est pas méchant.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Pred & Izond
SEAI:
Ez, ene zakurra ez da tzarra.
C112 — Non, Maialen n'habite pas ici.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
SEAI:
Ez, Maialen ez da emen bizi.
C113 — Ce n'est pas ce matin que vous me l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
SEAI:
Ez dautazu goiz untan erran.
C114 — Je ne parle pas de ça.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > AOnd
SEAI:
Ez niz ortaz mintzo.
C115 — Ce n'est pas à moi que vous l'avez dit.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Dat
SEAI:
Ez dautazu eni erran.
C116 — Ce n'est pas Beñat qui a ri.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Erg
SEAI:
Ez du Beñatek irri egin.
C117 — Ce n'est pas Pierre qui est tombé par terre.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Abs_Subj
SEAI:
Ez da Pierre lurrera erori dena.
C118 — Nous n'avons pas bu l'eau, nous l'avons jetée.
Joskera > Galdegaia & Ezezko perpausak > Aditz foku
SEAI:
Arnoa ez dugu edan, botatu dugu.
C119 — A qui avez-vous donné les livres ce matin?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
SEAI:
Nori eman dituzu liburuak goiz untan?
C120 — Ce sont les enfants de qui qui vous ont jeté des cailloux?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
SEAI:
Noren aurrak dira harriak botatu dauzkitzutenak?
C121 — Ce sont les enfants de quel village qui ont cassé ce mur à coups de pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera
SEAI:
Zoin herriko aurrak dira murru ori zango ostikoz hautsi dutenak.
C122 — Qui a fait quoi?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
SEAI:
Nork egin du, zer?
C123 — Peio a dit quoi à qui?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > 2GaldIzord
SEAI:
Peiok zer erran du, nori?
C124 — Que voulez vous, du cidre ou de la bière?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
SEAI:
Ze nai duzu, sagarnoa edo garagarnoa?
C125 — De quoi parlez-vous le plus, du travail ou des vacances?
Joskera > Galdera perpausak > Aukera galderak
SEAI:
Zertaz mintzo zirezte geiago: lanaz edo bakantzetaz?
C126 — C'est incroyable! Est-ce donc Peio qui a apporté ce livre?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
SEAI:
Ezin sinetsia da. Peiok dia liburu ori ekarri?
C127 — Dites donc! Est-ce que Maialen sait que vous êtes ici?
Joskera > Galdera perpausak > Bai-ala-ezkako galderak
SEAI:
Errazu! Maialenek ba al daki hemen tzirela?
C128 — Combien de chiens avez-vous dit qu'ils vous ont mordu?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
SEAI:
Zombat txakurrek erran duzu ausiki zaituztela?
C129 — Pourquoi croyez-vous que je suis venu à pied?
Joskera > Galdera perpausak > Zati galdera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak & jokatuak
SEAI:
Zendako uste duzu oinez jin nizela?
C130 — Quel mauvais temps!
Joskera > Harridura perpausak
SEAI:
Ze demboa txarra!
C131 — Qu'est ce que vous pouvez dire comme bêtises!
Joskera > Harridura perpausak
SEAI:
Zombat zozokeri erraiten al duzun!
C132 — Ah, ce que votre voiture est grande!
Joskera > Harridura perpausak
SEAI:
Ah, zure autoa zoin andia den!
C133 — Combien de livres a lu Beñat!
Joskera > Harridura perpausak
SEAI:
Zombat liburu irakurtu ditu?
C134 — (Si vous ne savez pas quoi faire de ces lettres,) vous n'avez qu'à les envoyer par la poste.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
SEAI:
Ez badakizu zer egin letra oriekin, aski dituzu postaz igortzia.
C135 — Vous n'avez qu'à me donner les bonbons.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
SEAI:
Aski dautazu bombonak emaitia.
C136 — J'aime les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
SEAI:
Sagarrak maite ditut.
C137 — J'aime manger les pommes.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
SEAI:
Sagarrak jatea maite dut.
C138 — Les poires aussi, j'aime les cueillir de l'arbre.
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
SEAI:
Madariak ere arbolatik biltzea maite dut.
C139 — Où sont les livres que je vous avais dit d'apporter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
SEAI:
Nun dira ekartzeko erran nautzun liburuak?
C140 — Où sont les livres que je vous avais vu acheter?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
SEAI:
Nun dira erosten ikusi zintudan liburuak?
C141 — Qui sont les garçons à qui je vous ai demandé de dire la vérité?
Joskera > Aditzaren urruneko komunztadura
SEAI:
Nor dira mutikoak nori galdegin dautzutan egia erraiteko?
C142 — Beñat a dit qu'il fait froid dehors.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
SEAI:
Beñatek erran du kampoan hotz dagoela.
C143 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
SEAI:
Beñatek badaki nik dutala ogia jan.
C144 — Vous m'avez promis que vous finirez ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
SEAI:
Itz eman dautazu lan hori biharko finituko duzula.
C145 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
SEAI:
Beñatek aitortu daut bere alaba ikusi duela.
C146 — Il semble que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
SEAI:
Iduri du Beñat eri dela.
C147 — C'est vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
SEAI:
Egia da eri nizela.
C148 — On voit bien que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
SEAI:
Ageri da akitia zirela.
C149 — J'ai peur que je sois malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Baiezko perpaus osagarriak
SEAI:
Beldur niz eri izaitea.
C150 — Maddi n'a pas dit qu'elle viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
SEAI:
Maddik ez du erran biar jinen dela.
C151 — Je n'avais pas vu que Beñat était malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
SEAI:
Ez nin ikusia Beñat eri zela.
C152 — Je ne vous ai pas promis que je ferai ce travail pour demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
SEAI:
Ez nautzun itzemana lan ori biarko eginen nuela.
C153 — Il ne semble pas que Beñat soit malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
SEAI:
Ez du iduri Beñat eri dela.
C154 — Ce n'est pas vrai que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
SEAI:
Ez da egia eri nizela.
C155 — Il ne paraît pas que vous êtes fatigué.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Ezezko perpausen osagarriak > Predikatu iragankorrekin
SEAI:
Ez da ageri akitia zirela.
C156 — Je ne sais pas si je partirai demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
SEAI:
Eztakit biar joanen nizanez.
C157 — Je crois que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
SEAI:
Uste dut Beñat biar jinen dela.
C158 — Je crains qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
SEAI:
Beldur niz euria eginen duela.
C159 — Je doute que Beñat soit vraiment malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak > Dudazko aditzen osagarriak
SEAI:
Ez dut uste Beñat zinez eri dela.
C160 — Je me réjouis que vous ayez fini.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
SEAI:
Kontent niz zuek fini ukaitea.
Audio oharrak.— Kontent naiz fini dezazuen.
C161 — Il est dommage qu'il pleuve.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
SEAI:
Domaia da euria ari dadin.
C162 — Beñat s'étonne que vous ayez oublié son livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
SEAI:
Beñat estonatzen da zuk bere liburua ahanztea.
C163 — Je regrette que vous ayez pris mal à cause de moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Adiera perpausak & Preziatze-aditzak
SEAI:
Dolu dut, enegatik min artu baituzu.
C164 — Beñat m'a dit qui a perdu l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
SEAI:
Beñatek erran daut nork galdu duen dirua.
C165 — Je sais quand Beñat partira à Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
SEAI:
Badakit Beñat noiz joanen den Pariserat.
C166 — Je ne sais pas pourquoi Maddi a menti à son père.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
SEAI:
Ez dakit zergatik gezurra erran dion Maddik bere aitari.
C167 — Beñat m'a demandé où je travaillerai l'an prochain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Zati zehargalderak
SEAI:
Beñatek galdegin daut nun lan eginen dutan eldu den urtean.
C168 — Beñat m'a demandé si je partais demain ou après-demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
SEAI:
Beñatek galdegin daut biar edo etzi partitzen nintzenez.
C169 — Je ne sais plus si c'est Beñat ou Maddi qui m'a donné ce livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
SEAI:
Geiago ez dakit Beñatek ala Maddik eman dautan liburu hori.
C170 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat ou à Maddi.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Aukera zehargalderak
SEAI:
Ez dakit Beñati edo Maddiri gertatu zaion.
C171 — J'ignore si cela vous est, ou non, déjà arrivé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
SEAI:
Eztakit zuri jadanik gertatu zauzun ala ez.
C172 — Beñat m'a demandé si je partais bien demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
SEAI:
Beñatek galdegin daut biar partitzen nintzenez.
C173 — Je ne sais plus si Beñat m'a donné ou pas votre livre.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
SEAI:
Geiago ez dakit Beñatek zure liburua eman dautan ala ez.
C174 — J'ignore si c'est arrivé à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Bai-ala-ezkako zehargalderak
SEAI:
Ez dakit Beñati gertatu zaionez.
C175 — Beñat sait bien combien sont belles les montagnes du Pays Basque.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
SEAI:
Beñatek untsa daki zoin ederrak diren Eskual Herriko mendiak.
C176 — Maddi m'a montré ce que vous travaillez bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Zehargalderak > Harridura perpausak
SEAI:
Maddik erakutsi daut zoin untsa lan egiten duzun.
C177 — Pierre voudrait que ce soit moi qui fasse ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
SEAI:
Pierrek nai luke nik egin dezadan lan hori.
C178 — Maddi préfère que je parte demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
SEAI:
Maddik nahiago du ni biar parti nedin.
C179 — Nous ne voulons pas que Beñat reste avec nous.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
SEAI:
Ez dugu nahi Beñat gurekin egon dadin.
C180 — Maddi a dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
SEAI:
Maddik erran du sar gaitezen.
C181 — Je voulais que Beñat dise la vérité.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
SEAI:
Nai nuen Beñatek egia erran dezan.
Audio oharrak.— Nahi luke Beñatek egia erran dezan.
C182 — Maddi avait dit que nous entrions.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus subjuntiboak
SEAI:
Maddik sar gaitezela erran zuen.
C183 — Sa mère lui disait qu'il ne soit pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
SEAI:
Bere amak erraiten zion etzedin berant izan eskolan.
C184 — Sa mère leur disait qu'ils ne soient pas en retard à l'école.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus jusiboak
SEAI:
Bere amak erraiten zieten etziten berant izan eskolan.
C185 — L'espoir qu'un jour je trouverai du travail me donne du courage.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Perpaus osagarri izenlagunak
SEAI:
Egun batez lana atxemanen dutala esperantzak kuraia emaiten daut.
C186 — Où sont les livres que je vous ai donnés ce matin?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Obj
SEAI:
Nun dira goiz untan eman dauzkitzudan liburuak?
C187 — Montrez-moi les enfants qui ont pleuré le plus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
SEAI:
Erakuts dizkidatzu geienen nigar egin duten aurrak.
C188 — Je connais le vendeur qui vous a menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Subjek
SEAI:
Gezurra erran dautzun saltzailea ezagutzen dut.
C189 — Je connais la femme à qui vous avez menti.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
SEAI:
Gezurra erran diozun emaztea ezagutzen dut.
C190 — Je connais quelqu'un à qui de tels livres plaisent beaucoup.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
SEAI:
Olako liburuak ainitz gustukoak dituen norbait ezagutzen dut.
C191 — Je parle souvent avec des personnes à qui les vieux films plaisent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Dat
SEAI:
Usu mintzo niz filma xaharrak maite dituzten pertsona batzuekin.
C192 — La maison où votre père est né a été mise en vente.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ines
SEAI:
Zure aitaren sortetxea saltzeko da.
C193 — Beñat a nié le crime dont vous l'avez accusé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Inst
SEAI:
Beñatek leporatu diozun krima ukatu du.
C194 — Montrez-moi le balcon d'où vous avez sauté.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Ablat
SEAI:
Erakus nazazu balkoia nundik jautzi egin duzun.
C195 — Je connais la personne dont vous avez oublié le nom.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Gen
SEAI:
Ezagutzen dut pertsona noren izena antzi duzun.
C196 — Cela est arrivé à la femme avec qui je vis.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
SEAI:
Ori gertatu da enekin bizi den emazteari.
C197 — Vous êtes parti à Paris avec le compagnon avec qui vous vivez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > KSerl_Soz
SEAI:
Parisera joan zira bizi ziren lagunarekin.
C198 — Ce que vous avez dit m'a étonné.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Obj
SEAI:
Erran duzunak estonatu nau.
C199 — Nous ne faisons pas confiance à ceux qui disent de tels mensonges.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Subjek
SEAI:
Olako gezurrak erraiten tuzten jendearengan ez dugu konfiantxarik.
C200 — Là où j'habite il n'y a pas d'oiseau.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
SEAI:
Bizi nizen tokian xoririk ez da.
C201 — Beñat vient d'où Maddi travaille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & generikoak > KSerl_Ines
SEAI:
Beñat Maddiren lantokitik eldu da.
Oharrak.— Segidan beste molde bat ematen du.
Audio oharrak.— Beñat eldu da nun Maddi lanean ari den tokitik.
C202 — Où sont les livres que je vous avais dit d'amener?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
SEAI:
Nun dira ekartzea galdetu zintudan liburuak?
C203 — Qui sont les enfants que vous m'avez demander d'aider?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak & Perpaus osagarria
SEAI:
Nor dira laguntzea galdetu didazun haurrak?
C204 — Qui me connait sait que je ne mens pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
SEAI:
Ezagutzen nauenak badaki ez dutala gezurrik erraiten.
C205 — Où je suis né, là je trouve la paix.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
SEAI:
Sortu naizen tokian, hor bakea atxemaiten dut.
C206 — Quoi que vous fassiez, faites-le bien.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
SEAI:
Edozein gauza egin, untsa egizu.
Audio oharrak.— Edozein gauza eginik ere, untsa egizu.
C207 — Où que vous alliez, là-bas j'irai.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus erlatiboak > Korrelazio perpaus erlatiboak
SEAI:
Edozein tokira joaiten bazira ere, harat joanen niz.
C208 — Beñat est plus grand que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Beñat ni baino haundiagoa da.
C209 — J'ai lu plus de livres que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Beñatek baino liburu geiago irakurtu ditut.
C210 — Beñat est moins riche que moi.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Beñat ni baino pobreago da.
C211 — Je gagne moins d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Beñatek baino diru gutiago irabazten dut.
C212 — Je mange plus de pommes que vous de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Sagar geiago jaten ditut zuk madariak baino.
C213 — Vous buvez plus d'eau que moi de vin.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Ur geiago edaten duzu nik arnoa baino.
C214 — Je préfère donner cet argent à Maddi qu'à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Diru ori Maddiri eman naiago dut, Beñati baino.
C215 — Je dépense plus que je ne gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Irabazten dutan baino geiago enplegatzen dut.
C219 — Il m'est arrivé plus d'accidents qu'à vous.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Desberdintasunezkoak
SEAI:
Zuri baino istripu geiago gertatu zait.
C216 — Je suis aussi petit que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
SEAI:
Beñat bezain ttipia naiz.
C217 — Je gagne autant d'argent que Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
SEAI:
Beñat bezaimbat sos irabazten dut.
C218 — Je mange autant de pommes que Beñat de poires.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
SEAI:
Beñatek madariak bezaimbat sagar jaten ditut.
C220 — Je dépense autant que je gagne.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Berdintasunezkoak
SEAI:
Irabazten dutan bezaimbat enplegatzen dut.
C221 — Plus je travaille, plus je me fatigue.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
SEAI:
Geiago lan egin, eta geiago akitu.
Oharrak.— Ondotik beste molde bat proposatzen du.
Audio oharrak.— Geiago lan egin, eta geiago akitzen niz.
C222 — Plus je travaille, et moins je gagne!
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
SEAI:
Geiago lan egin, eta gutiago irabazi.
Oharrak.— Segidan beste molde bat ere proposatzen du.
Audio oharrak.— Geiago lan egin ,eta gutiago irabazten dut.
C223 — Moins je travaille, mieux je dors.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
SEAI:
Gutiago lan egin, eta hobeki lo egiten dut.
C224 — Les choses vont de plus en plus mal.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Progresiboak
SEAI:
Gauzak gero-ta txarrago dira.
C225 — Je ferai comme Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
SEAI:
Beñat bezala eginen dut.
Oharrak.— Galdea arra pausatuz, ergatiboa egiten du.
Audio oharrak.— Beñatek bezala eginen dut.
C226 — J'ai menti à Maddi comme à Beñat.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
SEAI:
Maddiri Beñati bezala gezurra erran diot.
C227 — Faites ce travail comme je vous l'ai dit.
Joskera > Mendeko perpausak > Konparazio perpausak > Moduzkoak
SEAI:
Lan ori egizu nik erran dautzutan bezala.
C228 — J'aime tant les pommes, que j'en mange tous les jours trois.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
SEAI:
Sagarrak haimbeste maite ditut, nun iru jaten dituztan egun guziz.
C229 — Beñat travaille si bien, que tout le monde l'admire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
SEAI:
Beñatek hain untsa lan egiten du, nun denek miresten dute.
C230 — Beñat gagne tant d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
SEAI:
Beñatek haimbeste diru irabazten du, nun ez dakien zer egin arrekin.
C231 — Cette maison est si belle que tout le monde veut l'acheter.
Joskera > Mendeko perpausak > Ondorio perpausak
SEAI:
Etxe ori hain ederra da, nun denek nai duten erosi.
C232 — Je ne savais pas que Bayonne était si grand.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
SEAI:
Ez nakien Baiona hain aundia dela.
C233 — Beñat sait-il quand le casino de Biarritz a été construit?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
SEAI:
Beñatek ba al daki Biarritzeko kasinoa noiz eraikia izana den?
C234 — Ce matin je me suis souvenu que Beñat viendra demain.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
SEAI:
Goiz untan orroitu niz Beñat biar jinen dela.
C235 — Hier Beñat m'a demandé où je serai aujourd'hui.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
SEAI:
Atzo Beñatek galdegin daut nun izanen naizen egun.
C236 — Je veux que Beñat se taise.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
SEAI:
Nai dut Beñat ixil dadin.
C237 — A ce moment, j'aurais voulu que Beñat vienne tout de suite.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
SEAI:
Momentu ortan naiko nuen Beñat segidan etortzea.
C238 — Je voulais que tout le monde le sache.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
SEAI:
Nai nuen denek jakin dezaten.
C239 — Souhaiteriez-vous que cela arrive?
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus osagarriak > Aldi komunztadura
SEAI:
Nai duzia hori gerta dadin.
C240 — Quand il fait beau, je vais au travail à pied.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Dembora ederra delarik oinez juaiten niz lanera.
C241 — Nous vous rendrons l'argent quand vous retournez de Paris.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Dirua itzuliko dautzugu Parisetik sartuko zirelarik.
C242 — Depuis que je vis à Bayonne je ne vois plus ma famille.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Baionan bizi naizen geroztik eztut nere familia geiago ikusten.
C243 — Tant que je travaillerai pour vous, je gagnerai bien ma vie.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Zuetzat lan eginen duteno, ene bizia untsa irabaziko dut.
C244 — Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai téléphoné à ma mère.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Berria ikasi bezain fite ene ama deitu dut.
C245 — Après que Beñat est parti, tout le monde se mit à chanter.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Beñat partitu-ta, denak kantuz asi dira.
C246 — Finissez ce travail, avant que Beñat ne rentre du marché.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Lan ori finizazue, Beñat merkatutik sartu baino leen.
C247 — Nous prendrons la route dès qu'il aura cessé de pleuvoir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Abiatuko gira euria gelditu bezain laster.
C248 — Dites-le-lui, aussitôt que vous le verrez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Denborazkoak
SEAI:
Erraukozu ikusiko duzun bezain laster.
C249 — Je suis au lit, parce que je suis malade.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
SEAI:
Oean naiz eri naizelakotz.
C250 — Il a plu, car le sol est mouillé.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
SEAI:
Euria egin du zenta lurra bustia da.
C251 — Ne vous mariez pas avec Beñat parce qu'il est riche, mais parce que vous l'aimez.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
SEAI:
Etzitela Beñatekin esposatu aberatsa delakotz, bainan maite duzulakotz.
C252 — Je ne partirai pas à Paris la semaine prochaine, car on annonce une grève de trains.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
SEAI:
Ez niz Parisera joanen eldu den astean, treinen greba bat anuntzatzen baitute.
C253 — Puisque vous savez l'anglais, traduisez-moi ce texte.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
SEAI:
Inglesa bitakizu, texto au itzul nazazu.
C254 — Du moment que vous le dites, je vous crois.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kausazkoak
SEAI:
Erraiten baituzu sinesten zitut.
C255 — Si j'étais plus riche, j'habiterais au bord de la mer.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
SEAI:
Aberatsago banintzen, itsaso bazterrean bizi ninteke.
C256 — Si j'avais 10 ans de moins, j'achèterais une nouvelle maison.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
SEAI:
Amar urte gutiago banitu, etxe berri bat erosiko nuen.
C257 — Si les Allemands avaient gagné la guerre, beaucoup d'hommes seraient partis de France.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
SEAI:
Alemanek gerla irabazi bazuten, gizon ainitz Frantziatik joanen tziren.
C258 — Demain j'irai au travail à pied, à moins que je trouve un autobus.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
SEAI:
Biar oinez joanen niz lanera, salbu autobus bat atxemaiten badut.
C259 — Je n'irai à pied que s'il ne pleut pas.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Baldintzazkoak
SEAI:
Oinez juanen niz bakarrik euria ez bada ari.
C260 — Même si j'étais plus riche, je ferais le même travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
SEAI:
Aberatsago banintzen ere, lan bera egingo nuke.
C261 — Bien que je sois très malade, je finirai ce travail.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
SEAI:
Biziki eri izan arren, lan ori finituko dut.
C262 — Qui que ce soit qui vous l'a dit, c'est un menteur.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
SEAI:
Nornai izan ori erran dautzuna, gezurtia da.
C263 — Où que vous soyez, je vous retrouverais.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Kontzesiboak
SEAI:
Edozein tokitan bazira ere, atxemanen zaitut.
C264 — J'ai acheté ce livre afin de vous l'offrir.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
SEAI:
Liburu ori erosi dut zuri eskaintzeko.
C265 — Vous m'avez appelé pour me donner de l'argent.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
SEAI:
Deitu nauzu eni dirua emaiteko.
C266 — C'est pour vous connaître que je suis venu jusqu'ici.
Joskera > Mendeko perpausak > Perpaus adjunktuak > Helburuzkoak
SEAI:
Zure ezagutzeko etorri niz hunat artio.
C267 — Je vais acheter du pain.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
SEAI:
Ogian erosteat juaiten niz.
C268 — Ils vont visiter les enfants.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
SEAI:
Haurren bisitatzera juaiten dira.
C269 — Peio est venu me voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > GenObj
SEAI:
Peio ene ikusterat jin da.
C270 — Te voir ici m'étonne.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
SEAI:
Zu emen ikusteak estonatzen nau.
C271 — Laisser seuls les enfants me fait peur.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
SEAI:
Aurrak bakarrik usteak beldurtzen nau.
C272 — Le voir déguisé me fait rire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Subjektu perpausak
SEAI:
Mozorrotua ikusteak irriarazten nau.
C273 — J'ai commencé à écrire une lettre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Gutun baten idazten asi niz.
C274 — J'ai fini de ramasser les feuilles.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Ostoen biltzea fini dut.
C275 — J'ai continué à manger des pommes le matin.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Goizean sagarrak jaten segitu dut.
C276 — Je me suis efforcé de lire votre livre.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Zure liburua irakurtzen entseatu niz.
C277 — J'ai arrêté de boire du vin pendant les repas.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Bazkari demboran arnoa edaten gelditu niz.
C278 — J'ai cessé de fumer.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Erretzea utzi dut.
C279 — Je me suis mis à lire des livres d'histoire.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Istoriako liburuak irakurtzen asi niz.
C280 — Je suis en train de lacer mes chaussures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Nere zapeten estekatzen ari niz.
C281 — J'ai pris l'habitude de lire des livres en basque.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Aspektu aditzak
SEAI:
Eskuarazko liburuak irakurtzen usaia artu dut.
C282 — Je vous ai vu prendre deux livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
SEAI:
Bi liburu artzen ikusi zitut.
C283 — Je vous ai entendu dire ces mots.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
SEAI:
Hitz oriek erraiten aditu zitut.
C284 — Je vous ai senti vous approcher de moi.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Oharmen aditzak
SEAI:
Nitaz urbiltzen senditu zaitut.
C285 — Les hommes savent réparer les voitures.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
SEAI:
Gizonek autoak arreinjatzen badakite.
C286 — J'ai oublié d'apporter vos livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
SEAI:
Zure liburuak ekartzea antzi dut.
C287 — J'ai oublié par où on va chez vous.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
SEAI:
Antzia dut nundik juaiten den zure etxerat.
C288 — Je vous apprendrai á parler espagnol.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
SEAI:
Española mintzatzen erakatsiko dautzut.
C289 — Je sais où dormir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
SEAI:
Badakit nun lo egin.
C290 — J'ai appris à lire à dix ans.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Ezagutza aditzak
SEAI:
Amar urtetan ikasi dut irakurtzen.
C291 — Je vous propose d'acheter tous mes livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Ene liburu guziak erostea proposatzen dautzut.
C292 — Je vous ai demandé de me rapporter tous mes jouets.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Ene josteta guziak ekartzea galdegin dautzut.
C293 — Vous m'avez ordonné d'acheter trois livres.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Iru liburu erostea manatu dautazu.
C294 — Vous m'avez autorisé à prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Zure autoa artzen utzi dautazu.
C295 — Vous m'avez interdit de prendre votre voiture.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Zure autoa artzen debekatu dautazu.
C296 — Vous m'avez obligé à venir à pied.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Oinez jiteat bortxatu nauzu.
C297 — Vous m'avez empêché d'entrer dans l'école.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Ez nozu utzi eskolan sartzen.
C298 — Vous m'avez aidé à apprendre à conduire les camions.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Kamionak gidatzen ikasten lagundu nauzu.
C299 — Vous m'avez laissé épouser votre fille.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Interrakzio aditzak
SEAI:
Zure alaba esposatzen utzi nozu.
C300 — Je dois aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
SEAI:
Parisera joan bear niz.
C301 — Je dois parler à Peio.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
SEAI:
Peio mintzatu bear dut.
C302 — Je dois vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
SEAI:
Ikusi bear zaitut.
C303 — Je veux vous voir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
SEAI:
Ikusi nai zaitut.
C304 — Peio veut que je vous voie.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
SEAI:
Peiok nai du nik zu ikustea.
C305 — Je veux aller à Paris.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
SEAI:
Pariserat joan nai dut.
C306 — Je veux parler à Maialen.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
SEAI:
Maiarekin mintzatu nai niz.
C307 — Nous devons tous mourir.
Joskera > Mendeko perpaus jokatugabeak > Berrazterketa aditzak
SEAI:
Denak il bear gira.
C308 — Je ne mange que des pommes.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
SEAI:
Sagarrak baizik ez dut jaten.
C309 — Je ne parle qu'avec Peio.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
SEAI:
Peiorekin baizik ez niz mintzatzen.
C310 — Je n'aime que vous.
Joskera > Salbuespen esklusiboak
SEAI:
Zu baizik ez dut maite.
C311 — Peio m'a fait venir à pied.
Joskera > Aditz kausatiboak
SEAI:
Peiok oinez jinarazi nau.
C312 — Vos parents vous ont fait apprendre l'anglais.
Joskera > Aditz kausatiboak
SEAI:
Zure aitamek inglesa ikasiarazi dautzute.
C313 — Je vous ferai donner votre argent aux pauvres.
Joskera > Aditz kausatiboak
SEAI:
Zure dirua pobreer emanaraziko dautzut.
C314 — Vous me faites rire.
Joskera > Aditz kausatiboak
SEAI:
Irri egitenarazten nauzu.
C315 — Comment vit-on dans les grandes villes?
Joskera > Inpertsonalak
SEAI:
Nola bizi gira hiri andietan?
C316 — Par oú va-t-on à Hasparren?
Joskera > Inpertsonalak
SEAI:
Nundik juaiten da Azparnerat.
C317 — On parle en quelle langue dans cette ville?
Joskera > Inpertsonalak
SEAI:
Ze hizkuntzetan mintzo da iri ortan.
C318 — On dit que vous avez été malade.
Joskera > Inpertsonalak
SEAI:
Eri egon tzirela erraiten da.
C319 — On m'a volé ma voiture cette nuit.
Joskera > Inpertsonalak
SEAI:
Ene autoa gau untan ebatsi dautate.
C320 — On me parle toujours comme si j'étais un enfant.
Joskera > Inpertsonalakk
SEAI:
Beti mintzatzen zaizkit haur bat banintzen bezala.
C321 — On a téléphoné pendant votre absence.
Joskera > Inpertsonalak
SEAI:
Norbaitek deitu du etzinelarik or.
C322 — On a enlevé les ordures de la rue.
Joskera > Inpertsonalak
SEAI:
Ondarkinak karrikatik kenduak izan dira.
C323 — Lá-bas aussi on parle basque.
Joskera > Inpertsonalak
SEAI:
An ere eskuaraz mintzo dira.
D1 — J'ai apporté le livre pour l'homme.
MFON > Hiatoa > _u+a
SEAI:
Liburua gizonarentzat ekarri dut.
D2 — Beñat a dû acheter le maïs au marché.
MFON > Hiatoa > _o+a
SEAI:
Beñatek artua merkatuan erosi ukan behar du.
D3 — Je voulais que Maialen boive le lait.
MFON > Hiatoa > _e+a
SEAI:
Nai nuen Maialenek esnea edan dadin.
D4 — Beñat sait que c'est moi qui a mangé le pain.
MFON > Hiatoa > _i+a
SEAI:
Beñatek badaki nik dutala ogia jan.
D5 — Beñat m'a avoué qu'il a vu sa fille.
MFON > Hiatoa > _a+a
SEAI:
Beñatek aitortu daut bere alaba ikusi duela.
F1 — J'ai changé de vitesse.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
SEAI:
 
F2 — L'avion est en retard.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
SEAI:
 
F3 — Vous devez prendre des vitamines.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
SEAI:
 
F4 — Ils ont acheté une belle villa à Monaco.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
SEAI:
 
F5 — Je n'aime pas les haricots verts.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
SEAI:
 
F6 — J'ai acheté des endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & ezpainkarihorzkaria > Fr_[v]
SEAI:
 
F7 — Je ne sais pas où est la prise.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F8 — Je préfère le gaz pour chauffer la maison.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F9 — Il a de l'arthrose.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F10 — Quel bazar dans cette maison!
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F11 — Ils doivent m'opérer de la vésicule.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F12 — Ils ont installé une grande usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F13 — J'ai mis les papiers dans le casier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F14 — Il faut changer la zinguerie du toit.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F15 — Nous avons ramassé la luzerne.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & hobikari-bizkarkaria > Fr_[z]
SEAI:
 
F16 — Le garage est fermé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
SEAI:
 
F17 — J'ai acheté deux pyjamas.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
SEAI:
 
F18 — Mets la viande dans le congélateur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
SEAI:
 
F19 — Le chauffage s'est arrêté.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
SEAI:
 
F20 — C'est très fragile.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
SEAI:
 
F21 — Ils ont fait venir un géomètre.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
SEAI:
 
F22 — Je préfère la chirurgie.
Frantsesetikako maileguak > Fr_igurzkari ahostuna & sabaikaria > Fr_[ʒ]
SEAI:
 
F23 — J'aime beaucoup les légumes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
SEAI:
 
F24 — J'ai manqué l'autobus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
SEAI:
 
F25 — J'ai perdu mes lunettes.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
SEAI:
 
F26 — Les ouvriers sortaient de l'usine.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
SEAI:
 
F27 — Le chirurgien est arrivé.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_gorakoa > Fr_[y]
SEAI:
 
F28 — C'est un bon entrepreneur.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
SEAI:
 
F29 — Mon fils joue dans un grand club.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
SEAI:
 
F30 — Mon fils fait du surf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
SEAI:
 
F31 — Nous sommes allés au pub à pied.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
SEAI:
 
F32 — Sa belle-soeur est malade.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
SEAI:
 
F33 — J'ai acheté des T-shirts pour les enfants.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
SEAI:
 
F34 — Cette voiture a un moteur neuf.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal ahokari biribildua & aitzineko_erdi behekoa > Fr_[œ]
SEAI:
 
F35 — Il y a beaucoup d'Anglais cette année.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
SEAI:
 
F36 — J'aime beaucoup les endives.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
SEAI:
 
F37 — Le sergent est très sympathique.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
SEAI:
 
F38 — Les gendarmes sont venus.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
SEAI:
 
F39 — L'ampoule est cassée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
SEAI:
 
F40 — Donnez-moi une tranche de viande.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & behekoa > Fr_[̃ɑ]
SEAI:
 
F41 — Je n'aime pas les conserves.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
SEAI:
 
F42 — Ils ont appelé les pompiers.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
SEAI:
 
F43 — Il n'a pas de conscience.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
SEAI:
 
F44 — Il est content.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & gibeleko_erdikoa > Fr_[̃ɔ]
SEAI:
 
F45 — La blessure s'est infectée.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
SEAI:
 
F46 — J'ai appelé un infirmier.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
SEAI:
 
F47 — C'est intéressant.
Frantsesetikako maileguak > Fr_bokal sudurkaria & aitzineko_erdikoa > Fr_[̃ɛ]
SEAI:
 
F48 — Ils mettent des radars partout.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
SEAI:
 
F49 — Le radiateur est froid.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
SEAI:
 
F50 — Le robinet est cassé.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
SEAI:
 
F51 — Il y a des rubans autour du paquet.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
SEAI:
 
F52 — J'ai dû écrire un nouveau rapport.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko dardarkaria [ʀ]
SEAI:
 
F53 — J'ai acheté un slip pour le petit voisin.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
SEAI:
 
F54 — Il faut respecter les stops.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
SEAI:
 
F55 — Il aime tous les sports.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
SEAI:
 
F56 — Les stocks sont vides.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz hastapeneko egokitzapenak > Fr_hastapeneko /txistukari + kontsonantea/ taldea
SEAI:
 
F57 — Un nouveau stop.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F58 — Une écharpe.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F59 — Un cube rouge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F60 — Le meilleur rhum.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F61 — Une cassette.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F62 — Un plat chaud.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F63 — Un tricot bleu.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F64 — Un code secret.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F65 — Une panne de plus.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F66 — J'ai acheté une nouvelle canne.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F67 — Le vieux plastic.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F68 — Une digue nouvelle.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako herskariak
SEAI:
 
F69 — Je dois aller à la casse.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
SEAI:
 
F70 — Où est la fosse?
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
SEAI:
 
F71 — Ils ont loué une loge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
SEAI:
 
F72 — J'ai acheté un tricot beige.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
SEAI:
 
F73 — C'est un Belge.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
SEAI:
 
F74 — Deux tranches.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako igurzkariak
SEAI:
 
F75 — La selle de cheval.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
SEAI:
 
F76 — Une casserole d'eau.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
SEAI:
 
F77 — En deuxième file.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
SEAI:
 
F78 — Je suis allé au bal.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
SEAI:
 
F79 — Le col de la chemise est sale.
Frantsesetikako maileguak > Maileguetako hitz bukaerako egokitzapenak > Fr_bukaerako albokaria
SEAI:
 
F80 — J'aime le chou.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F81 — Passez-moi le sel.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F82 — J'ai mis le livre sur la table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F83 — Il s'est inquiété / fâché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F84 — Le petit chien est content.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F85 — Une grosse souris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F86 — Ce gros chien est à moi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F87 — Il est sorti de son petit coin.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F88 — La corde s'est cassée.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F89 — Cet homme est bête.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F90 — Xuka mintzo da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F91 — Sua piztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F92 — Zura moztu dute.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F93 — Zama bizkarrean harturik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F94 — Samur da aitatxi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F95 — Xamarra soinean du.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F96 — Asuna.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F97 — Axuanta.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F98 — Emazu hori.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F99 — Ez dira kexu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F100 — Egin dezakezu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F101 — Gure erresuma.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F102 — Xingarra.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F103 — Zin egiten dut egia dela.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F104 — Sinetsi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F105 — Hasi naiz.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F106 — Hazi nauzu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F107 — Maxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F108 — Arraxina.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F109 — Ikasi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F110 — Irabazi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkariak > [s] vs [ś] vs [ʃ]
SEAI:
 
F111 — Il a un cœur très dur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F112 — Les agneaux se sont échappés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F113 — Tu as les cheveux très courts.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F114 — Les ciseaux sont aiguisés.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F115 — Tenez ce livre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F116 — Je l'ai volé.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F117 — Il a neuf ans.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F118 — Zure hitzak ere hitsak.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F119 — Itsasoa itsusi.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F120 — Etxe hetsia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F121 — Etzi ez dut etsituko.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Afrikatuak > [ts] vs [tś] vs [tʃ]
SEAI:
 
F122 — Le voisin est mort depuis longtemps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
SEAI:
 
F123 — Au bout de mille années.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
SEAI:
 
F124 — J'ai marché à pied.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
SEAI:
 
F125 — Quel orgueil!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikari albokaria & Ingurumenak ekarria > [ʎ]
SEAI:
 
F126 — Ttette pullita.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
SEAI:
 
F127 — Llabur.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
SEAI:
 
F128 — Miñiñi bello da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Sabaikariak & Haur hizkuntzakoak > [ʎ] & [c] & [ɲ]
SEAI:
 
F129 — Une pierre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
SEAI:
 
F130 — Votre enfant.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
SEAI:
 
F131 — Là-bas.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
SEAI:
 
F132 — Herritik joan da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
SEAI:
 
F133 — Hamar urte ditut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
SEAI:
 
F134 — Hor da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari & Hitz hastapenean > Ø[h]
SEAI:
 
F135 — Lit.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
SEAI:
 
F136 — Table.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
SEAI:
 
F137 — Vouloir.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
SEAI:
 
F138 — Behi bat ikusi dut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
SEAI:
 
F139 — Ahantzi zaitut.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
SEAI:
 
F140 — Mihia ahoan atxik.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Igurzkari hasperenduna & Bokalen artean > V[h]
SEAI:
 
F141 — Prêtre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F142 — Corps.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F143 — Allumer.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F144 — Phitz argia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F145 — Aphoa da.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F146 — Chemise.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F147 — Cracher.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F148 — Artho berria.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F149 — Urthe.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F150 — Thindua.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F151 — Une fumée noire.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F152 — Porter.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F153 — Khuia.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F154 — Lekhu eder bat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Herskari hasperendunak > [pʰ] > [tʰ] > [kʰ]
SEAI:
 
F155 — C'est vous qui avez brûlé les livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
SEAI:
 
F156 — Vous aussi avez de tels livres.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
SEAI:
 
F157 — La ville de Bayonne.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
SEAI:
 
F158 — Le rire de Beñat.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
SEAI:
 
F159 — L'eau est froide.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
SEAI:
 
F160 — La noisette est pourrie.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa & kontsonanteen artean > [r]/[ʀ] vs [ɾ]
SEAI:
 
F173 — Je veux de l'eau chaude.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
SEAI:
 
F174 — J'ai acheté du bois bon marché.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
SEAI:
 
F175 — Qui est entré?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
SEAI:
 
F176 — Qu'est-ce qui est arrivé ?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark oposaketa / neutralizazioa & hitz bukaeran > [r]/[ʀ]
SEAI:
 
F161 — C'est sacré.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
SEAI:
 
F162 — C'est du sucre.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
SEAI:
 
F163 — C'est un secret.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
SEAI:
 
F164 — Il est gris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
SEAI:
 
F165 — Le train est en retard.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
SEAI:
 
F166 — Il est très apprécié.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen ondotik
SEAI:
 
F167 — Je l'ai pris.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
SEAI:
 
F168 — La glace a fondu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
SEAI:
 
F169 — Le charpentier est venu.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
SEAI:
 
F170 — J'aime les abeilles.
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
SEAI:
 
F171 — Erna!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
SEAI:
 
F172 — Berma hor!
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
SEAI:
 
F177 — Qui l'a dit?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
SEAI:
 
F178 — Zerk pentsarazten dautzu hori?
Fr_eraginez galdu oposaketak > Dardarkariak > Dardark neutralizazioa & kontsonanteen aitzinean
SEAI: